Vad är ett verifieringssystem för läkemedel?

Målet med ett verifieringssystem för läkemedel är att enkelt identifiera läkemedel genom att skriva ut koder och fästa säkerhetsanordningar på den yttre delen av deras paket.
Vad är ett verifieringssystem för läkemedel?
Iván Losada

Skriven och verifierad av kiropraktor Iván Losada.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Ett verifieringssystem för läkemedel är ett svar på direktivet som syftar till att bekämpa de allt oftare förfalskade medicinerna. I den här artikeln förklarar vi vad det är.

Riskerna med förfalskade mediciner

Förfalskade mediciner är ett billigt brott som strider mot läkemedelsindustrin och regeringen själv. Detta främst på grund av att fuskare inte betalar skatt. Okontrollerade ämnen utgör emellertid också en allvarlig hälsorisk.

Därför riskerar människor som behöver mediciner att konsumera förfalskade läkemedel som inte innehåller de aktiva ämnena de behöver för behandling av sin sjukdom. De riskerar också att äta giftiga produkter eller produkter med olika grader av allvarliga biverkningar.

Du kanske också är intresserad av:Vaccin mot HIV och AIDS ska snart testas

Syftet med verifieringssystem för läkemedel

mediciner

Det slutliga målet med systemet för verifiering av läkemedel är att definiera riktlinjerna, säkerhetsramen och tekniska föreskrifter för mediciner. Detta möjliggör identifiering och verifiering av äktheten för de läkemedel som skickas via apotek. Det syftar också till att bekämpa onlineförsäljning av förfalskade läkemedel.

Säkerhetsåtgärderna syftar till att enkelt identifiera läkemedel genom att skriva ut koder och säkerhetsanordningar på utsidorna av läkemedelsförpackningarna. Detta ökar och skärper kontrollerna på apotek som distribuerar mediciner online och ökar kraven för grossistregistrering.

Dessa säkerhetsåtgärder skapar en förteckning över medicinerna när de ankommer till och lämnar apoteken. Det gäller online såväl som på sjukhus – både offentliga och privata.

Vad tillhandahåller ett verifieringssystem för läkemedel?

  • Unik kodning och identifiering för varje medicin.
  • En enhetlig och konsoliderad databas för hela branschen, handeln och administrationen.
  • Verifiering av varje medicin vid dispenseringspunkten.
  • Det underlättar patientsäkerheten och skyddar samtidigt patienternas integritet.
  • Dessutom kan det dra nytta av de globala fördelarna med universal registrering av alla mediciner.
  • Dessutom ger det ett unikt serienummer för varje medicin.
  • Det förenklar säkerhetsåtgärderna och gör dem samtidigt pålitliga och robusta.
  • Slutligen uppmuntrar det deltagande och involverar alla områden i läkemedelssystemet.

Säkerhetsåtgärder

tabletter

Säkerhetsåtgärderna garanterar läkemedlets äkthet genom verifieringssystemet. Sammantaget är det generellt för alla EU-länder och tjänar till att identifiera apotek som säljer receptfria läkemedel online.

Dessutom finns strikta kontroller och standarder när det gäller sammansättningen av läkemedel, aktiva ingredienser, grossisttillverkare och marknadsförare. Behållarna har säkerhetsanordningar som kallas “datamatrix” med syftet att kunna införlivas i läkemedelsindustrins monteringslinjer. Målet är att verifiera äktheten och förhindra manipulation.

Bruk

Sammantaget är följande organisationer en del av utvecklingen och genomförandet av europeiska förordningar:

Detta verifieringssystem för läkemedel trädde i kraft den 9 februari 2019 i alla EU-länder efter tre års arbete. Vissa åtgärder är emellertid fortfarande i väntan i vissa länder innan dessa helt kan följa regleringarna.

Läkemedelsindustrin har investerat mer än 200 miljoner euro för att anpassa sina produktionslinjer till de nya kraven som införts genom det nya verifieringssystemet. Därför är förekomsten av förfalskade läkemedel på marknaden mycket låg och är vanligtvis relaterad till försäljningen av mediciner online. Dock anser experter att det är en bra säkerhetsåtgärd som kommer att gynna konsumenterna, industrin och staten.

Sammantaget kommer detta läkemedelsverifieringssystem att vara en nyckelmekanism för effektiv spårbarhet av mediciner.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.