Läkemedel som kan orsaka dåsighet

Det finns många mediciner som kan orsaka dåsighet, och det är mycket viktigt att känna till dem. Inte minst för att om vi ignorerar denna biverkning kan det leda till olyckor.
Läkemedel som kan orsaka dåsighet

Senaste uppdateringen: 02 september, 2020

Det är mycket vanligt att känna sig trött på dagen ibland, så det finns ingen anledning att oroa sig om du upplever detta. Du måste dock vara medveten om detta symptom om du genomgår en medicinsk behandling. Detta beror på att vissa läkemedel kan orsaka dåsighet.

Även om de flesta inom sjukvården varnar sina patienter om denna biverkning är det viktigt att vara väl informerad om alla nya läkemedel innan du påbörjar din behandling. För om du är väl informerad kan det hjälpa dig att förebygga komplikationer.

Exempelvis är några av de mest använda medicinerna som orsakar överdriven sömnighet bensodiazepiner. Dessa läkemedel kan leda till arbetsolyckor och trafikolyckor hos patienter som tar dem och som inte är medvetna om denna biverkning. Just på grund av detta måste du känna till biverkningarna så att du kan förebygga olyckor.

Allmänna egenskaper hos läkemedel som kan orsaka dåsighet

kvinna ser trött ut
Det finns en större risk att trötta personer är involverade i arbets- och trafikolyckor. De har också svårt att genomföra sina dagliga aktiviteter.

Dåsighet är ett vanligt symptom när man tar medicin. Det drabbar faktiskt cirka 20% av vuxna i utvecklade länder. Det kan leda till allvarliga konsekvenser som trafikolyckor, arbetsolyckor och andra hälsoproblem i vuxen ålder. Det kan också avsevärt påverka tonåringars prestationer i skolan.

Några av de främsta orsakerna till sömnighet på dagen är följande:

Nedan ska vi titta på några av de mediciner som orsakar dåsighet. Följ upp och rådfråga din läkare om du har några fler frågor.

Alfa-blockerare

Dessa är läkemedel som används för att behandla hypertoni (högt blodtryck), samt godartad prostatahyperplasi (förstoring av prostata) och Raynauds sjukdom. Alfa-blockerare kan vara orsaken till en minskning av sömnen på natten, liksom sömnighet och dåsighet under dagen.

Benzodiazepiner kan orsaka dåsighet

Det finns fler än 90 olika registrerade varumärken med cirka 30 aktiva föreningar som för närvarande marknadsförs som läkemedel mot ångest och som hypnotika och muskelavslappnande medel. Läkemedlen som tillhör benzodiazepin-familjen är bromazepam (narkotikaklassat i Sverige), klonazepam, klorazepat (narkotikaklassat i Sverige), midazolam och lorazepam (narkotikaklassat i Sverige).

Dessa mediciner minskar ångest och förstärker effekten av ett ämne som kallas GABA (gammaaminosmörsyra), som ansvarar för att hämma aktiveringen av centrala nervsystemet. Dessa läkemedel kan därför leda till överdriven sömnighet på grund av de nämnda effekterna.

Du måste vara försiktig om du ska utföra en aktivitet som kräver hela din uppmärksamhet och du använder dessa mediciner.

Första generationen H1-antihistaminer

Dessa läkemedel blockerar H1-histaminreceptorerna. Det gör att de förhindrar att histamin binder till H1-strukturerna och utlöser de vanliga effekterna av läkemedlet.

Histamin är en kemikalie relaterad till allergier. När histaminnivåerna stiger hos en person som kommer i kontakt med ett ämne som de är allergiska mot, orsakas därför de de välkända symtomen på sådana reaktioner. Läkemedel som difenhydramin kan emellertid också undertrycka centrala nervsystemet och samtidigt leda till allvarlig dåsighet.

Antidepressiva

läkemedel som kan orsaka dåsighet: kvinna som ser trött ut och piller
Antidepressiva medel kan vara orsaken till dåsighet. I själva verket föreskriver läkare ibland dem för att hjälpa patienten somna.

Enligt vissa studier förbättrar lugnande antidepressiva medel sömnen hos deprimerade patienter som lider av sömnlöshet.

Detta kan vara orsaken till att användningen av låga doser av lugnande antidepressiva medel, såsom hypnotika för patienter med sömnlöshet men utan klinisk depression, har ökat avsevärt de senaste åren. Trazodon (inte inregistrerat i Sverige) och mirtazapin är bland de antidepressiva typerna som orsakar denna dåsighet.

Andra mediciner som kan orsaka dåsighet

Många mediciner ger också denna biverkning utöver de som vi nämner ovan. Nedan följer en kort lista med andra läkemedel som orsakar dåsighet. Men du måste komma ihåg att det finns många fler så det är alltid bra att göra dina egna efterforskningar.

  • Antiemetika (mot illamående och kräkningar)
  • Överdrivet intag av A-vitamin
  • Muskelavslappnande medel
  • Antiepileptika
  • Sömnfrämjande mediciner

Slutsats

Du måste se till att informera dig ordentligt om de mediciner och läkemedel du tar, särskilt om de som kan leda till överdriven dåsighet. Detta eftersom att du kan råka ut för en olycka om du inte är medveten om dessa biverkningar. Kontakta alltid din läkare eller apotekspersonal för eventuella frågor.

Detta är också en viktig orsak till varför du aldrig bör självmedicinera.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.