Allt om hypnotika och sömntabletter

Har du svårt att sova? Har du någonsin tagit sömntabletter? Ta reda på allt om dem här.
Allt om hypnotika och sömntabletter

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

I dagens samhälle, på grund av livsstilen många av oss lever, har många problem med att sova och behöver därför hypnotika och sömntabletter.

De är även kända som hypnotiska läkemedel och och är mycket eftertraktade. Missbruk av tabletterna kan ha negativa följder för hälsan. I denna artikel tittar vi på olika sömnproblemen och utbudet av sömntabletter som du kan hitta på marknaden.

Vad är insomnia och hur kan hypnotika och sömntabletter hjälpa?

En kvinna med sömnproblem som behöver hypnotika och sömntabletter

Denna mycket vanliga sjukdom är en sömnstörning som kännetecknas av en oförmåga att somna. Personen får på grund av det otillräckligt med sömn för att återställa sin energi och upprätthålla ett normalt vakna tillstånd.

Resultaten från flera studier tyder på att den bakomliggande orsaken ofta är en annan underliggande störning snarare än sömnlöshet i sig. Detta är viktigt att undersöka eftersom det kan hjälpa till att hitta en behandling mot sjukdomen som utlöser detta sömnproblem.

Klassificeringen ges utifrån dess varaktighet:

 • Tillfällig. Om tillståndet varar mindre än sju dagar, vilket kan hända under till exempel menstruation.
 • Akut. Denna typ sträcker sig från en till tre veckor.
 • Kronisk. När sömnlösheten varar i mer än tre veckor.

och dess typ:

 • Insomningen – om patienten har svårt att somna.
 • Sömnlöshet under sovandet – om patienten har svårt att hålla sig sovande.
 • Tidigt uppvaknande på morgonen.
 • Allmän sömnlöshet.

Förbättrad sömnkvalitet med hypnotika och sömntabletter

Dessa läkemedel är psykoaktiva ämnen som främjar sömnens början och orsakar dåsighet. Det finns sex stycken alternativ för sömnlöshet. En läkare börjar med ett alternativ och går vidare till nästa om behandlingen inte är effektiv.

1:a alternativet – sömntabletter med naturliga ämnen

Först och främst kan man försöka använda naturliga ämnen för att bekämpa problemet. Specifikt är de mest populära sorterna vänderot, lind och passionsblomma. Det går också bra att använda till exempel homeopati och “naturliga” produkter.

2:a alternativet – sömntabletter utan bensodiazepin

En kvinna som inte kan somna

Dessa typer av hypnotiska läkemedel är selektiva GABA-receptoragonister. GABA är den hämmande neurotransmittorn för centrala nervsystemet och läkemedlen kan vara till exempel zolpidem. I USA använder man även zopiklon, som är narkotikaklassad i Sverige, och eszopiklon, som inte säljs i Sverige.

Dessa läkemedel visar sig ge goda resultat på grund av deras effektivitet och tolerans. På grund av detta kan de bli det första valet av sömntabletter, särskilt vid behandling av akut sömnlöshet. Men de är inte lika effektiva för kronisk sömnlöshet.

3:e alternativet – sömntabletter med bensodiazepiner

Bensodiazepiner är andra sömnmedel som man kan använda för att behandla sömnlöshet. Till skillnad från ovanstående är de inte selektiva av GABA-komplexet. Dessa har ersatt andra läkemedel som första val. Trots att de är mycket effektiva förändrar de den naturliga strukturen i både sömnen och REM-sömnen vilket kan orsaka kraftiga biverkningar.

Dessutom kan dessa läkemedel orsaka tolerans och beroende och därför måste användningen kontrolleras och patienterna bör informeras väl.

4:e alternativet – antidepressiva med sömnfrämjande effekter

Vissa personer använder antidepressiva läkemedel, till exempel de som vi nämner nedan, som sömntabletter:

 • Mirtazapin
 • Amitriptylin

Liksom bensodiazepiner stör dessa läkemedel också REM-sömnen men med en annan verkningsmekanism. Dessa läkemedel orsakar en sövande effekt på grund av deras antikolinerga verkan och förbättrar också neurotransmission.

När en patient lider av kronisk sömnlöshet räcker oftast inte bensodiazepiner, och således måste dessa läkemedel tas som kompletterande terapi.

5:e alternativet – antipsykotika sömntabletter

En kvinna som sover gott tack vare hypnotika och sömntabletter

När ovanstående läkemedel inte har den önskade effekten kan användning av antipsykotika eller neuroleptika vara effektiva. Några av de mest använda för detta tillstånd är:

 • Haloperidol
 • Quetiapin
 • Klozapin

Dessa används vanligtvis hos äldre patienter med delirium och manier, eller personer som lider av psykos.

Slutligen bör vi nämna att det sista behandlingsalternativet, det sjätte alternativet, består av andra mediciner såsom antihistaminer, melatonin eller gabapentin vilket vanligtvis används vid mild sömnlöshet. Dessa kan man också använda om man reser till länder i en annan tidszon.

Sammanfattning om hypnotika och sömntabletter

Numera finns det ett brett utbud av hypnotika och sömntabletter som hjälper till att bekämpa sömnlöshet. Rådfråga en läkare om de mest lämpliga läkemedlen för ditt fall och följ alltid deras rekommendationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Sofía, M., Rivas, G., & Diego, J. (2017). En busqueda del hipnótico ideal : Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica.
 • Mendoza, E., Lamas, J., & Capafons, A. (2010). Hipnosis Clínica. Focad.
 • Brink, C. J. (2010). Fenobarbital. Tijdschrift Voor Diergeneeskunde. https://doi.org/10.1007/978-90-313-9129-5_50

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.