Lär dig allt om olika typer av insomni

För att hantera insomni, eller sömnlöshet, är det viktigt att ta hänsyn till de faktorer som orsakar det. Läs den här artikeln för att lära dig allt om typerna av insomni.
Lär dig allt om olika typer av insomni

Senaste uppdateringen: 14 november, 2020

Om du under en lång tid inte har kunnat sova trots att du är trött har du antagligen drabbat av insomni, som är den medicinska termen för sömnlöshet. Sammantaget är insomni en av de vanligaste sömnstörningarna i den allmänna befolkningen. Denna störning består av en minskad sömnförmåga. Detta kan vanligtvis manifestera sig på flera sätt som resulterar i olika typer av insomni.

I den här artikeln ska du få lära dig mer om de olika typerna av insomni.

Olika typer av insomni

vaken kvinna i säng bredvid väckarklocka

Sammantaget klassificerar läkare sömnlöshet enligt följande, beroende på vad som orsakar det:

1. Primär insomni

Detta är när patientens sömnlöshet inte har någon tydlig orsak. Sammantaget lider cirka 10% av befolkningen av denna störning.

Dessutom kan denna typ av sömnlöshet också delas in i olika typer, beroende på problemet och källan till problemet:

  • Idiopatisk insomni. Detta har sitt ursprung i barndomen. Det är vanligtvis relaterat till dåliga sömnvanor.
  • Psykofysiologisk insomni. Denna typ kännetecknas av höga psykofysiologiska aktiveringsnivåer förknippade med insomnandet. I allmänhet är den drabbade mycket bekymrad över sitt sömnproblem och gör stora ansträngningar för att försöka sova varje natt.

2. Sekundär eller komorbid insomni

Sekundär eller komorbid insomni att patientens sömnlöshet har en tydlig orsak. För att behandla den, måste läkare ta hänsyn till dess orsak, andra störningar som patienten lider av och även de konsekvenser som uppstått.

Du kan också läsa följande artikel: Trick för sömnlöshet: salt och socker

Typerna av sömnlöshet beroende på varaktighet

1. Övergående eller transient

Vi berättar om olika typer av insomni

Övergående sömnlöshet är insomni som vanligtvis varar mindre än en månad. Det är den vanligaste och mest utbredda typen i befolkningen. Ofta är det förknippat med stressfaktorer som är utlösande faktorer. Några av dessa faktorer är plötsliga förändringar av schema och i familj, arbete eller personliga problem.

Vanligtvis börjar den drabbade sova normalt igen när stresskällan försvinner.

2. Kortvarig eller akut insomni

Den här varianten varar mellan en till tre månader. Ibland är detta tillstånd relaterat till stressande livshändelser.

I allmänhet är det specifika situationer som får denna typ av insomni att hålla i sig längre. Dessa kan bland annat vara förlust av en närstående, en skilsmässa eller en allvarlig sjukdom. Dessutom måste den drabbade personen troligen också hantera andra problem som ångest, stress och nedstämdhet.

3. Kronisk insomni

I detta fall har den drabbade långvariga svårigheter att somna eller sova. Denna situation påverkar deras förmåga att fungera under dagen.

I allmänhet är dessa svårigheter att somna eller njuta av en oavbruten sömn något som påverkar dem mer än tre gånger i veckan och varar i minst tre månader. Tyvärr får de drabbade inte bara otillräckligt med sömn, utan de har oftast även emotionella, mentala och fysiska svårigheter under dagen.

Typer av insomni: klassificering enligt symptom

en man som sover vid sitt skrivbord

1. Typer av insomni: insomni med insomningproblem

Vanligtvis inträffar detta när man helt enkelt har svårt att somna vid sänggåendet. Denna typ av sömnlöshet är vanligast hos ungdomar. Dessutom är det inte sällan kopplat till medicinska problem, missbruk eller psykologiska eller psykiatriska problem. Dessa kan bland annat vara ångeststörningar.

2. Problem med att behålla sömnen

Därefter kännetecknas denna typ av insomni av oförmågan att behålla sömnen. De människor som lider av detta problem vaknar upp flera gånger under natten. Inte sällan kan de vara vakna under långa perioder.

Läs vidare för att lära dig mer: 5 juicer och smoothies för att bekämpa sömnlöshet

3. Typer av insomni: Terminal insomni

Slutligen har vi terminal sömnlöshet när man inte kan sova på morgnarna. Denna typ av sömnlöshet gör att den drabbade vaknar extra tidigt. Normalt vaknar personen minst två timmar tidigare än vanligt. När detta inträffar kan de inte somna om.

Vanligtvis kommer terminal sömnlöshet tillsammans med en depressiv störning.

Slutsats

Sammantaget är det viktigt att ta hänsyn till de faktorer som orsakar störningen för att hantera insomni. Du kan behöva förändra på något eventuellt olämpligt beteende och dåliga vanor. Men du måste också ta itu med de ohälsosamma tankar som kanske drabbar dig, och minska ner på en hög känslomässig aktivitet. Känner du igen dig i detta, kan terapi vara till stor hjälp.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.