Hjälp den äldre personen att hantera en sjukdom

Det kan ha en stor påverkan då våra föräldrar, farföräldrar, vänner eller någon annan äldre vuxen drabbas av en allvarlig sjukdom, så det är viktigt att hjälpa personen att hantera detta på bästa sätt.
Hjälp den äldre personen att hantera en sjukdom

Skriven av Okairy Zuñiga

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

En äldre person löper högre risk för att drabbas av en sjukdom och bli sjuk efter 65 års ålder. Detta kommer dock avgöras av den livsstil som personen har haft under sitt liv. Hjälp den äldre personen att hantera sin diagnos!

Då en äldre vuxen blir diagnostiserad med en allvarlig sjukdom så bemöts denne av faktumet att han eller hon inte kommer kunna fortsätta med sin tidigare livsstil. Detta kan ha en stor påverkan på familjemiljön.

I dessa fall så måste man hitta lämpliga metoder för att göra processen så enkel som möjligt. Vi skulle därför vilja erbjuda dig sex användbara tips för att hjälpa äldre att hantera en sjukdom.

Var ärlig

Det är väldigt viktigt att man är ärlig rörande sjukdomens diagnos. Du bör ge personen stöd och bra medicinsk vägledning, men även hitta de rätta orden för att kunna förklara diagnosen på ett klart sätt

Det är viktigt att man undviker att skapa en atmosfär där personen kan känna sig ledsen, förtvivlad eller hopplös. En sjukdomsdiagnos bör dock inte underhållas någon, oavsett hur allvarlig situationen kan vara. Man bör dock tänka på hur man framför informationen.

Lyssna på och respektera den äldre personens beslut

Äldre man och läkare.

En äldre vuxen har samlat på sig mycket erfarenhet under livet. Man bör därför alltid respektera personens beslut då man pratar om sjukdomen.

Det är viktigt att man förklarar hälsotillståndets konsekvenser så att personen kan ta ett informerat beslut huruvida han eller hon vill påbörja en behandling eller göra ett annat val. I det här fallet så bör familjen ge stöd under beslutsprocessen eftersom detta kommer minska stressen hos den drabbade.

Hjälp den äldre personen att fortsätta med sin normala rutin

En sjukdomsdiagnos hos en äldre vuxen innebär inte nödvändigtvis att personen ständigt bör ligga i sängen. Personen måste istället fortsätta att utföra sina dagliga aktiviteter i så hög utsträckning som möjligt, men med hjälp från familjen.

Vi rekommenderar dessutom att man uppmuntrar dem till att utveckla nya aktiviteter som främjar den fysiska och mentala hälsan.

Stöd från hela familjen

Det rekommenderas att familjen ger konstant stöd åt den äldre personen när det kommer sjukdom och assistans. Ni kan sätta upp rutiner så att varje familjemedlem deltar.

Inom varje rutin så bör det förekomma besök, tid till att prata och tid till att ta hand om den äldre personen. Den äldre personen kommer då inte känna sig övergiven och familjemedlemmarna kommer inte bli stressade, utmattade och överväldigade med ansvarsområden.

Sök psykologisk hjälp

Kvinna i terapi.

Det rekommenderas att man anlitar professionell hjälp då man ska hantera och behandla sjukdomar hos äldre. En psykolog kan hjälpa dem att uttrycka sig och släppa ut sina känslor rörande detta nya stadie av livet. Det kommer också hjälpa familjen att hantera processen.

Ett bra alternativ kan vara att hitta en thanatolog som kan ge stöd åt hela familjen. Denna process kan också hjälpa andra att samverka och förbättra sina relationer.

Bibehåll och främja en hälsosam livsstil

Den äldre vuxne bör uppmuntras till en bättre livsstil redan då sjukdomen upptäcks. Som vi tidigare har tagit upp innebär detta att personen bör utföra nya aktiviteter som att träna och äta hälsosamt.

Det första steget är att kontrollera intaget av mat och dryck som kan vara skadligt för personens hälsotillstånd.

Man bör också uppmuntra personen till att utföra aktiviteter utanför hemmet, som att ta en promenad och träffa nya personer.

Den mänskliga interaktionen kommer få den äldre personen att känna sig bättre trots sitt tillstånd. Det kan även vara så att den generella hälsan hos personen förbättras då livskvaliteten förbättras.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Turner, J., & Kelly, B. (2000). Emotional dimensions of chronic disease. Western Journal of Medicine172(2), 124–128.
  • “Helping pays off: People who care for others live longer.” ScienceDaily. ScienceDaily, 22 December 2016. www.sciencedaily.com/releases/2016/12/161222094834.htm
  • Warburton, D. E. R., Nicol, C. W., & Bredin, S. S. D. (2006). Health benefits of physical activity: the evidence. CMAJ : Canadian Medical Association Journal174(6), 801–809. http://doi.org/10.1503/cmaj.051351

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.