Tester och behandlingar vid sömnstörningar hos barn

Ibland är pediatriska sömnstörningar rotade i mönster av olämpligt beteende. Andra gånger beror de på organiska skäl. I alla fall bör du konsultera en specialist för att avgöra vad som är den bästa behandlingen. Läs vidare!
Tester och behandlingar vid sömnstörningar hos barn

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Sömn är avgörande för både barns och vuxnas fysiska och psykiska hälsa. Dock är sömn ännu viktigare hos barn. Tyvärr beräknas det att sömnstörningar hos barn förekommer så ofta som hos upp till 30 % av alla barn.

Studier visar att 50% av alla barn har svårt att sova. Ofta diagnostiseras dessa problem inte som sömnsjukdomar på grund av att föräldrar ofta ser dem som tecken på andra saker.

Det är emellertid sant att att sömnstörningar påverkar ett barns beteende och inlärningsförmåga, samt minskar deras koncentration och inlärningsförmåga. Otillräckligt med sömn kan också påverka deras motoriska beteende, liksom göra dem mer irriterade och skada deras självkänsla.

Därför är det viktigt att diagnostisera och behandla sömnstörningar hos barn så snart som möjligt. Läs mer om detta i den här artikeln.

Vad är sömnstörningar hos barn?

barn som har sömnproblem

Sömnstörningar hos barn inkluderar alla sömnproblem hos barn, bland annat:

 • Svårighet att somna
 • Svårighet att sova
 • Att vara väldigt sömnig
 • Att sova vid olämpliga tidpunkter
 • Göra något onormalt medan man sover

Strikt sett hänvisar läkare och forskare till pediatriska sömnstörningar när följande omständigheter uppstår:

 • Sömnstörningar som väsentligt påverkar barnets dagliga prestanda
 • Sömnstörningar som orsakar problem i deras familj, skola och sociala relationer

Det är normalt att barnets vanliga sömnmönster ändras efter att en ovanlig händelse inträffar. Till exempel att mista en familjemedlem, en familjekonflikt etc. De återgår dock snart tillbaka till det normala. Om barnet inte återgår till det normala, lider han eller hon av pediatriska sömnstörningar.

Olika typer av sömnstörningar

De vanligaste sömnstörningarna hos barn kategoriseras enligt följande:

 • Dyssomnier, som inkluderar:
 • Narkolepsi
 • Obstruktiv sömnapné
 • Periodisk rörelsestörning i lemmar (PLMD)
 • Sömnstörningar beroende av miljö
 • Försenad sömnfas-syndrom (DSPS)
 • Vägran att lägga sig
 • Problematiska sömnassociationer
 • Parasomnier,  som inkluderar:
 • Förvirring
 • Gå i sömnen
 • Nattskräck
 • Rytmisk rörelsestörning (RMD)
 • Somnilogi
 • Mardrömmar
 • Andra parasomnier
 • Bruxism
 • Nattlig enures
 • Sömnmyoklonus
 • Primär snarkning
 • Spädbarnsapné
 • Plötslig spädbarnsdöd-syndrom

Läs vidare för a tt lära dig mer: Fyra alternativa behandlingar mot snarkning

Diagnostiska tester

Föräldrar kan misstänka att det finns en sömnstörning när deras barn har svårt att sova, snarkar eller väser när de sover. Även när deras sömn är rastlös, när de kissar i sängen eller ofta är dåsiga.

Informationen som föräldrarna tillhandahåller är väsentlig för diagnos, som ursprungligen baseras endast på den informationen. Läkaren kan dock begära några tester, till exempel:

 • Polysomnografi. Det mest omfattande testet för att diagnostisera sömnstörningar hos barn. Den mäter hjärn-, hjärta-, andnings- och muskelaktivitet medan barnet sover.
 • Sovpolygraf. Detta är en metod som mäter barnets sömn hemma.
 • Kontinuerlig kardiorespiratorisk övervakning. Detta test tillämpar man på spädbarn som har apné eller periodiska andningsepisoder. Den mäter hjärtfrekvensen och andningen.

Läkare kan också begära blodprover i fall av överdriven sömnighet och irritabilitet. Detta kan utesluta eller bekräfta förekomsten av anemi, parasiter och sköldkörtelproblem.

Behandling av sömnstörningar hos barn

Behandlingen av dessa problem beror på orsaken. Därför är det alltid lämpligt att konsultera din barnläkare så att han eller hon kan besluta om en lämplig behandlingsplan. Först och främst är det dock ett råd att säkerställa barnets korrekta sömnhygien.

Du bör också veta att sömnbehov varierar beroende på ålder:

 • Mellan 0 och 3 månader är det vanligt att barnet sover 16 timmar.
 • Mellan 3 och 12 månader, 15 timmar
 • 12 månader till 2 år, 14 timmar.
 • 2 till 5 år, 13 timmar.
 • Mellan åldrarna 5 och 9, 10 timmar.
 • Åldrarna 9 till 14, 9 timmar.
 • Åldrarna 14 till 18, 8 timmar.

Från beteendesynpunkt är Ferber-metoden en av de mest använda behandlingarna för att korrigera sömnstörningar hos barn. Det är en mycket effektiv behandling som tillämpas på spädbarn. I grund och botten består det av att skapa en serie rutiner för att sovträna barnet.

Om föräldrar misstänker att problemet har ett fysiskt ursprung bör de konsultera en specialist.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.