Vad du bör veta om läkemedel för viktminskning

Läkemedel för viktminskning är inte en lösning på fetma. Tabletter kan dock hjälpa patienter att göra nödvändiga livsstilsförändringar för att förhindra ytterligare viktökning. Inget av de läkemedel som finns på marknaden har dock visat sig vara mer effektivt än en kombination av kost och motion.
Vad du bör veta om läkemedel för viktminskning

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Det finns massor av myter och felinformation när det kommer till allt som har med viktnedgång att göra . Tyvärr har läkemedelsindustrin populariserat olika ämnen som lovar att hjälpa människor att gå ner i vikt. En del av dem är inte effektiva, medan andra till och med kan vara skadliga för hälsan. När allt är sagt och gjort så är läkemedel för viktminskning just det: läkemedel. Därför kan de bara föreskrivas av en läkare som har utvärderat och bestämt om de är lämpliga i specifika fall, beroende på många olika faktorer.

Vi bör också notera att läkemedel för viktminskning inte är någon magisk lösning. Att gå ner i vikt är en komplex process som kräver ansträngning på många fronter. Ett läkemedel kan absolut hjälpa till, men det är till liten nytta om patienten inte kompletterar det med bra kost- och motionsvanor.

Läkemedel för viktminskning

Doktor mäter midjan på sin patient.

En medicinsk utvärdering är avgörande i viktminskningsprocessen, särskilt om patienten ska börja ta läkemedel.

Det första vi vill göra klart är att läkare aldrig ordinerar läkemedel för estetiska ändamål. För det andra så har inga av dessa läkemedel visat sig vara mer effektiva än systematiska och kontrollerade kost- och träningsvanor.

Här vill vi notera att många av dessa läkemedel verkar på det centrala nervsystemet och hämmar komplexa hypotalamiska kretsar som reglerar hunger och mättnad. Med andra ord hjälper de dig att känna dig mindre hungrig. Läkemedel med diuretiska eller laxerande effekter hjälper å sin sida till att påskynda ämnesomsättningen. Du kan också hitta så kallade “fettförbrännare” på stormarknader eller apotek, men det finns inga vetenskapliga bevis för att dessa fungerar.

En patientprofil

Läkemedel som är till för viktnedgång är inte lämpliga för alla. Gravida och ammande kvinnor bör inte använda dem. Experter rekommenderar dem inte heller för minderåriga barn. Innan man tar sådana här läkemedel måste man alltid undergå medicinsk rådgivning.

En läkare kan förskriva denna typ av läkemedel när patienter uppfyller följande kriterier:

  • Personen har fått diagnosen fetma. En läkare har klassificerat att patienten har fetma eftersom deras vikt är 20% högre än idealvikten, vilket är beroende på personens höjd och kroppsbyggnad. Generellt innebär detta ett BMI, eller kroppsmasseindex, på 30 eller högre.
  • Personen har ett lägre BMI men har också en sjukdom. Det finns fall då en persons BMI inte når 30, men är över 27 och patienten också har problem som till exempel diabetes, sömnapné eller hypertoni. I dessa fall är det ibland lämpligt för en läkare att ordinera dessa läkemedel.

Notera dock att läkemedel aldrig är det första valet av behandling. Läkare föreskriver endast läkemedel om patienten har följt en diet och ett träningsprogram under en period av tre till sex månader, och om patienten under den tiden inte har kunnat gå ner mer än 5% av sin vikt. Personen måste också vara motiverad och engagerad i att gå ner i vikt genom alla nödvändiga medel.

Biverkningar av läkemedel för viktminskning

Kvinna håller sig för magen.

Liksom alla andra läkemedel, har också de för viktminskning biverkningar som varierar beroende på varje person. Vanligtvis förekommer milda symtom som diarré, förstoppning och/eller illamående, som tenderar att minska med tiden.

Vissa läkemedel som skrivs ut mot fetma i USA som bland annat fentermin, bensfetamin, dietylpropion och fendimetrazin, kan orsaka sömnbesvär, nervositet och rastlöshet. Dessa läkemedel är dock narkotikaklassade i Sverige och föreskrivs därigenom inte till patienter. Förutom huvudvärk och förhöjt blodtryck, har även i ett fåtal fall även allvarligare biverkningar rapporterats efter användning av dessa läkemedel:

Försiktighetsåtgärder

Det är viktigt att notera att vissa av de produkter som man kan hitta på apotek, och produkter som marknadsförs som bantningspiller, är osäkra eftersom det inte finns något vetenskapligt stöd för dem. Det är därför man kan köpa dem utan ett recept från en doktor. Vissa av dessa produkter har, särskilt de som innehåller efedrin (narkotikaklassat i Sverige) eller koffein, varit kopplade till rapporter om slaganfall, hjärtattacker, stroke och plötslig död. Därför rekommenderar vi att du konsulterar din läkare innan du tar dem.

Föreskrivna läkemedel för viktminskning tappar effekten när patienten slutar ta dem. Det är då mycket troligt att dessa patienter går upp i vikt när de slutar ta dessa läkemedel, särskilt om de inte har gjort några kost- och livsstilsändringar. Det är därför man måste hålla sig till en hälsosam kost och träningsrutin för att stödja permanent viktminskning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ortega FB, Lavie CJ, Blair SN. Obesity and Cardiovascular Disease. Circ Res. 2016 May 27;118(11):1752-70.
  • Xie Z, Chen F, Li WA, Geng X, Li C, Meng X, Feng Y, Liu W, Yu F. A review of sleep disorders and melatonin. Neurol Res. 2017 Jun;39(6):559-565.
  • Duan S, Xie L, Zheng L, Huang J, Guo R, Sun Z, Xie Y, Lv J, Lin Z, Ma S. Long-term exposure to ephedrine leads to neurotoxicity and neurobehavioral disorders accompanied by up-regulation of CRF in prefrontal cortex and hippocampus in rhesus macaques. Behav Brain Res. 2020

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.