Studier avslöjar höga halter av socker i modersmjölksersättning

Bröstmjölksersättning innehåller i regel stora mängder socker. Det är något som framkommit i vetenskapliga studier, vilka gör oss uppmärksamma på olika sekundära effekter som detta kan medföra på medellång och lång sikt.
Studier avslöjar höga halter av socker i modersmjölksersättning
Saúl Sánchez Arias

Skriven och verifierad av nutritionist Saúl Sánchez Arias.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Många människor använder bröstmjölksersättning för att komplettera sina bebisars näringsintag eller som ett substitut för bröstmjölk. Emellertid finns det nya studier som pekar på förekomsten av extremt höga koncentrationer av socker i modersmjölksersättning.

Detta är något som kan få negativa konsekvenser för spädbarnets utveckling. Bland annat kan det inverka på barnets mikroflora. För dieten har en stor effekt på mikrofloran under barnets första levnadstid, något som man diskuterar i denna artikel. Alltför höga sockernivåer kan göra babyn mer mottaglig för diabetes, fetma och andra komplexa sjukdomar.

Tillsättning av socker i modersmjölksersättning är en dålig idé

Helst ska en modersmjölksersättning vara sammansatt så att den liknar modersmjölken så mycket som möjligt ur näringsmässigt perspektiv. Därigenom kan man vara förvissad om att babyn får sina behov tillgodosedda och kommer att genomgå normal utveckling.

Dock kan det vara nyttigt med ett extra tillskott av vissa näringsämnen, som exempelvis omega-3. Dessa fettsyror är bra för hjärnans utveckling, vilket man påvisat i flera studier. Dessutom har omega-3-fettsyror värdefulla antiinflammatoriska egenskaper.

Den stora mängden socker i modersmjölksersättning

Det är sant att modersmjölk innehåller laktos, vilket är en sockerart som kroppen inte kan bryta ner under de första stadierna av livet. Men modersmjölksersättning innehåller en enorm mängd enkla sockerarter (monosackarider). Faktum är att många färdiglagade babydrycker och modersmjölksersättningsprodukter innehåller över 3,7 gram socker per deciliter. Denna sockerkoncentration är jämförbar med sportdrycker.

Det också värt att nämna att socker har organoleptiska egenskaper och att det kan vara beroendeframkallande, vilket olika studier gör gällande. Därför är det inte bra att utsätta småbarn för onödigt mycket av detta ämne. För om barnets smaklökar vänjer sig vid söta livsmedel kan detta på sikt leda till en överkonsumtion av socker.

Det är viktigt att välja rätt modersmjölksersättning för barnets utveckling.

Socker och komplexa sjukdomar

Det börjar komma allt fler studier där man observerar en koppling mellan sockerförbrukningen hos icke-atleter och risken att med tiden utveckla komplexa sjukdomar. Att det råder ett samband mellan konsumtionen av enkla sockerarter och diabetes och fetma är helt klart. Men nu har experterna dessutom upptäckt att konsumtionen av socker är förenad med en ökad risk att drabbas av olika typer av cancersjukdomar.

Och, som om inte detta vore nog, så har man också funnit en koppling mellan förtäringen av socker och kardiovaskulära sjukdomar hos barn. Detta är en upptäckt som stöds av en artikel publicerad i tidskriften Circulation. Emellertid verkar det inte som om tillsättningen av konstgjorda sötningsmedel i stället för socker skulle vara en särskilt bra lösning för att bekämpa den här sortens sjukdomar.

Vikten av att läsa innehållsdeklarationerna på bröstmjölksersättning

Som framgår av det ovanstående är det viktigt att man läser innehållsdeklarationen innan man köper en produkt. Detta gäller särskilt för livsmedel avsedda för barn. För kontinuerligt dåliga val av ingredienser kan bidra till framtida hälsoproblem.

Det är en god idé att välja en bröstmjölksersättning som har låg sockerhalt och är rik på proteiner och fettsyror som omega-3. Likaså kan det vara klokt att tillsätta en låg dos av probiotika i dessa produkter.

På så sätt kan man förbättra sammansättningen av babyns mikroflora under den första levnadstiden. Detta kommer att ge positiva hälsoresultat på medellång och lång sikt.

Det är viktigt att läsa innehållsförteckningarna när man köper modersmjölksersättning.

Kom ihåg!

Det finns inte sällan mer socker i modersmjölksersättning än vad experterna rekommenderar. Faktiskt uppmäter man ofta sockernivåer som liknar dem som förekommer i sportdrycker.

Detta är ett näringsämne som kan vara skadligt om det konsumeras regelbundet och i höga koncentrationer. Och framför allt när man konsumerar det under de första stadierna av livet.

Av den anledningen är det mycket viktigt att man ägnar särskild uppmärksamhet åt innehållsdeklarationerna på de produkter man köper och att man väljer sådana som innehåller mindre socker. Vi får inte glömma att modersmjölk innehåller laktos. Därför kan det vara förnuftigt att köpa modersmjölksersättning som också innehåller detta ämne. Avsaknad av laktos kan ge upphov till intoleranser på kort och medellång sikt, vilket inte är bra.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Milani C., Duranti S., Bottacini F., Casey E., Turroni F., Mahony J., et al., The first microbial colonizers of the human gut: composition, activities and health implications of the infant gut microbiota. Microbiol Mol Biol Rev, 2017.
  • Innis SM., Dietary omega 3 fatty acids and the developing brain. Brain Res, 2008. 1237: 35-43.
  • DiNicolantonio JJ., O’Keefe JH., Wilson WL., Sugar addiction: is it real? A narrative review. Br J Sports Med, 2018. 52 (14): 910-913.
  • Makarem N., Bandera EV., Nicholson JM., Parekh N., Consumption of sugars, sugary foods and sugary beverages in realtion to cáncer risk: a systematic review of longitudinal studies. Annu Rev Nutr, 2018. 38: 17-39.
  • Vos MB., Kaar JL., Weish Ja., Van Horn LV., et al., Added sugars and cardiovascular disease risk in children: a scientific statement from the american heart association. Circulation, 2017. 135: 1017-1034.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.