Minska snarkande: förbättra din hälsa

Snarkande är mer än bara en nattlig olägenhet som hindrar oss från att sova. Vi ger tips för att minska snarkande hos dig själv eller din partner. Följ tipsen för en ostörd sömn.
Minska snarkande: förbättra din hälsa
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykolog Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 18 januari, 2023

Det är sant att vi talar mycket om snarkande män. Men visste du att sömnapné också är mycket vanligt bland kvinnor? Det är faktiskt mycket vanligt och samtidigt farligt. Det finns många kvinnor som sover med någon grad av ångest. De kan vara rädda för att störa sin partner med sitt snarkande, även fast de vet att det alltid leder till brist på sömn. De vaknar då ofta med huvudvärk på morgonen. Nedan berättar vi hur du kan minska snarkande och därav sova bättre på natten.

Snarkande i vårt vardagsliv

Minst 20% av alla människor snarkar under nattsömnen. Det kan ibland orsaka gräl i en parrelation, speciellt om den som snarkar är fullt medveten om det men vägrar erkänna problemet. Eller om det blir bortviftad som en bagatell.

Personer som snarkar högt varje natt vaknar som regel trötta på morgonen. Inte bara det, de lider också ofta av huvudvärk, fysiskt obehag, irritabilitet, stress, och förhöjt blodtryck. Realiteter som, sakta men säkert, kan ge utrymme för sjukdomar som är mycket allvarligare. Problemet blir extra allvarligt om de dessutom vägrar erkänna att snarkande inte är normalt och inte något “som alla gör varje natt”.

Vet du vad orsaken till snarkande är?

Sömnapné

Snarkande är ett tecken på att något händer i vår kropp. Genom att snarka förlorar vi ett överskott av energi som direkt påverkar vår vardag. Många läkare kallar snarkning för “den inre febern”, vilket de anser indikerar vår hälsa.

 • Snarkande orsakas av en förträngning av luftvägarna till lungorna. Det leder till att mindre syre kommer in, och skapar vad som kallas hypoxi. På grund av brist på luft uppstår en vibration som producerar det störande ljudet. Om det vid någon tidpunkt inte kommer in tillräckligt med luft i lungorna, vilket är vad som händer när vi slutar andas för bara en bråkdel av tiden, drabbas vi av så kallad “sömnapné“.
 • Generellt är sömnapné skälet till att vi snarkar. Det kan emellertid också bero på närvaron av polyper, anatomin hos nässkiljeväggen eller gommen. Det kan till och med bro på allergier. Om du snarkar konstant är det nödvändigt att konsultera med en läkare för att få rätt diagnos.
 • Sömnapné är ingen småsak. Våra lungor slutar då ta emot syre. Hjärnan måste instruera andningsmuskulaturen att göra en extra insats för att ta in luft. Det är ursprunget till de höga och plötsliga ljuden. I långa loppet kan sömnapné bli kroniskt och leda till att vi drabbas av högt blodtryck, hjärtsvikt, och typ 2-diabetes. Dett kan även vara orsaken till många fall av stroke. Glöm inte att vår kropp, hjärna och vårt hjärta slutar ta emot syre i flera sekunder. Det är mycket allvarligt, och därför viktigt att försöka minska snarkande.

Tips för att minska snarkande på natten

Sömnapné

Det finns en sak som är viktig att ha i åtanke: snarkande är ett symtom på att något inte står rätt till. Att snarka varje natt är inte samma sak som att temporärt snarka på grund av förkylning eller allergi. Rådgör med din läkare om du eller din partner har snarkat under en längre tid. Om du har fått diagnosen sömnapné är det viktigt att du följer vad som ordinerats till punkt och pricka.

Om ditt snarkande är av mildare grad, behöver du bara följa dessa grundläggande tips för att minska snarkande:

 • Ha alltid din vikt i åtanke. Fetma orsakar ofta nattliga snarkningar.
 • Om du röker ska du omedelbart sluta. Obstruktion av luftvägarna kan vara en följd av tobaksanvändning, och därmed en orsak till snarkning, hosta och ohälsa.
 • Sov alltid på sidan. Ett mycket enkelt knep för att se till att du gör det är att fästa en tennisboll på baksidan av din pyjamas. Varje gång du råkar rulla över på rygg kommer du känna denna irriterande bula och kommer då vända dig tillbaka till din sida igen.
 • Ät och sov på fasta tider; rutin är bra för kroppen.
 • Håll dig välhydrerad under hela dagen. Drick mycket vatten och använd den beprövade saltlösningen om det är nödvändigt för att rensa näsan. Nässlemhinnan blir inte lika torr och du snarkar då inte.
 • Byt kudde regelbundet. Ibland kan ansamling av kvalster orsaka allergier eller torka ut dina luftvägar. Det är värt att tänka på.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Ryan S. Obstructive Sleep Apnea. In: International Encyclopedia of Public Health. 2016.
 • Golbidi S, Badran M, Ayas N, Laher I. Cardiovascular consequences of sleep apnea. Lung. 2012.
 • Georgalas C. The role of the nose in snoring and obstructive sleep apnoea: An update. Eur Arch Oto-Rhino-Laryngology. 2011;
 • Costa M, Esteves M. Cigarette Smoking and Sleep Disturbance. Addict Disord their Treat. 2018;

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.