Snarkande: Farligt för din hälsa

· januari 28, 2016
Snarkande är mer än bara en nattlig olägenhet som hindrar oss från att sova. Om det är din partner som snarkar är det möjligt att du inte vet vad du ska göra, vilken lösning du ska ta till eller hur du ska få honom eller henne att vända sig för att sluta avge dessa horribla ljud som hindrar dig från att somna.

Det är sant att vi talar mer om snarkande män, men visste du att sömnapné också är mycket vanligt bland kvinnor? Det är i själva verket mycket vanligt och samtidigt farligt. Du får inte bortse från detta faktum.

Det finns många kvinnor som sover med någon grad av ångest; rädda för att störa sin partner med sitt snarkande samtidigt som de är medvetna om att det alltid leder till brist på sömn, irritabilitet samt huvudvärk på morgonen. Vad kan vi göra för att befria oss från detta eländiga snarkande?

Snarkande i vårt vardagsliv

Minst 20% av alla människor snarkar under nattsömnen. Och som bekant blir det ibland en orsak till gräl i en parrelation, särskilt om den skyldige vägrar att erkänna problemet samtidigt som han eller hon är fullt medveten om sina snarkningar eller om personen erkänner men viftar bort problemet som om det vore en bagatell.

Personer som snarkar högt och gör det varje natt vaknar som regel trötta på morgonen, och inte bara det, de lider också ofta av huvudvärk, fysiskt obehag, irritabilitet, stress, förhöjt blodtryck… realiteter som, sakta men säkert, kan ge utrymme för sjukdomar som är mycket allvarligare om hjälp inte söks. Problemet blir extra allvarligt om de dessutom vägrar erkänna att snarkande inte är normalt och inte bara något ”som alla gör varje natt”.

Vet du vad orsaken till snarkande är?

Sömnapné

Snarkande är ett tecken på att något händer i vår kropp. Genom att snarka förlorar vi ett överskott av energi som direkt påverkar vår vardag. I själva verket kallar många läkare snarkning för ”den inre febern”, vilket de anser är en indikator på vår hälsa.

  • Snarkande orsakas av en förträngning av luftvägarna till lungorna, vilket leder till att mindre syre kommer in och skapar vad som kallas hypoxi. På grund av brist på luft uppstår en vibration som producerar det störande ljudet. Om det vid någon tidpunkt inte kommer in tillräckligt med luft i lungorna, vilket är vad som händer när vi slutar andas för bara en bråkdel av tiden, drabbas vi av så kallad ”sömnapné”.
  • Generellt är sömnapné skälet till att vi snarkar. Det kan emellertid också bero på närvaron av polyper, anatomin hos nässkiljeväggen eller gommen, eller till och med allergier. Om du snarkar konstant är det nödvändigt att konsultera en läkare för att få rätt diagnos.
  • Sömnapné är ingen småsak. Våra lungor slutar då ta emot syre och hjärnan måste instruera andningsmuskulaturen att göra en extra insats för att ta in luft, och det är ursprunget till de höga och plötsliga ljuden. I långa loppet kan sömnapné bli kroniskt och leda till att vi drabbas av högt blodtryck, hjärtsvikt, typ 2-diabetes, och det kan även vara orsaken till många fall av stroke. Glöm inte att vår kropp, hjärna och vårt hjärta slutar ta emot syre i flera sekunder. Det är mycket allvarligt.

Tips för att minska snarkande på natten

Sömnapné

Det finns en sak som är viktig att ha i åtanke: snarkande är ett symtom på att något inte står rätt till. Att snarka varje natt är heller inte samma sak som att snarka i en vecka eftersom du har en förkylning eller allergi.

Rådgör med din läkare om du eller din partner har snarkat under en längre tid. Om du har fått diagnosen sömnapné är det viktigt att du följer vad som ordinerats till punkt och pricka.

Om ditt snarkande är av en mildare grad och enbart förekommer ibland behöver du bara följa dessa grundläggande tips:

  • Ha alltid din vikt i åtanke. Fetma orsakar ofta nattliga snarkningar.
  • Om du röker ska du omedelbart sluta. Obstruktion av luftvägarna kan vara en följd av tobak, och därmed en orsak till snarkning, hosta och ohälsa.
  • Sov alltid på sidan. Ett mycket enkelt knep för att se till att du gör det är att fästa en tennisboll på baksidan av din pyjamas. Varje gång du råkar rulla över på rygg kommer du känna denna irriterande bula och kommer då vända dig tillbaka till din sida igen.
  • Ät och sov på fasta tider; rutin är bra för kroppen.
  • Håll dig välhydrerad under hela dagen. Drick mycket vatten och använd den beprövade saltlösningen om det är nödvändigt för att rensa näsan. Nässlemhinnan blir inte lika torr och du snarkar då inte.
  • Byt kudde regelbundet. Ibland kan ansamling av kvalster orsaka allergier eller torka ut dina luftvägar. Det är värt att tänka på.