Snabbtest för myokardit uppfunnet i Spanien

En studie publicerad av spanska forskare i en prestigefylld medicinsk tidskrift har öppnat dörren till ett snabbtest för myokardit. Vad betyder det här? Ta reda på det i artikeln nedan!
Snabbtest för myokardit uppfunnet i Spanien

Senaste uppdateringen: 17 februari, 2022

Tillgången till ett snabbtest för myokardit är en dröm som håller på att gå i uppfyllelse för många kardiologer och idrottsläkare som jobbar med att försöka förhindra plötslig död. Inom idrotten är dessa händelser mer omtalade och fruktade, dock är förekomsten densamma som i den allmänna populationen.

När allt kommer omkring, om den här incidenten inträffar mitt under en match, är det troligt att blir omtalat i nyheterna. Idrottare är dock inte de enda som är i riskzonen.

Det förekommer krav på omfattande fysiska undersökningar inför registrering vid tävlingar för intensiva sporter. Det finns dock många avvikelser som är omöjliga för läkare att diagnostisera med dagens medicin.

Detta har varit fallet för myokardit, men det finns en ny uppfinning som kanske kan göra det möjligt att snabbt diagnostisera tillståndet.

Vad är myokardit?

Myokardit är en inflammation i hjärtats muskelvävnad. Denna muskelvävnad kallas myokardiet – därav namnet på sjukdomen. Precis på samma sätt som med all inflammation så kommer det sig av en ansamling av onormal vävnad med nedsatt funktion.

Bland orsakerna till myokardit hittar vi flera:

  • Autoimmuna sjukdomar: Systemisk lupus erythematosus till exempel.
  • Infektioner: Vissa mikroorganismer kan etablera sig i hjärtat eller orsaka korsreaktioner med kroppens egna antikroppar, vilket resulterar i inflammation i myokardiet. Borrelia är en av de mer kända orsakerna.
  • Toxiner: Kronisk alkoholförgiftning, kolmonoxid och illegala droger, som kokain, kan skada hjärtmuskulaturen.
  • Genetik: Om en genetisk mutation eller ärftlig sjukdom orsakar myokardit blir diagnosställandet mer komplext. Detta är den mest oroande situationen för läkare. Det är då nämligen svårt att komma fram till en diagnos innan ett allvarligt eller till och med dödligt symptom ger sig tillkänna.
avsvimmad man
Plötslig död är en händelse som traumatisk för alla. Det är väldigt svårt att förebygga.

Vad är sambandet mellan myokardit och plötslig död?

Fördelen med att ta ett snabbtest för myokardit är att man då kan upptäcka de som löper risk för plötslig död. Skulle specialister standardisera detta test kan det till och med komma att bli ett obligatoriskt test för professionella idrottare, eftersom flera läkare redan efterfrågar detta.

Vid plötslig död uppstår ett stopp i hjärt- och kärlsystemet som inte är kopplat till en specifik orsak till en början. Som regel misstänker man att den bakomliggande orsaken är en akut hjärtinfarkt, vilket är den vanligaste faktorn vid dessa hjärtstopp.

Det är mycket lätt att blanda ihop symptomen på en hjärtinfarkt och myokardit. Detta kan leda till en akut situation som kan vara skadlig och mycket farlig för patienten. Vid misstanke om en obstruktion av en koronarartär utför en läkare omedelbart en kateterisering för att försöka avhjälpa blodproppen, tromben eller det emboli som stör blodflödet.

Kateterisering är det enda sättet att hantera en patient som har förlorat medvetandet, och när man vid tidpunkten inte är närmare bekant med hans eller hennes tidigare historia. Om läkaren kan bekräfta att det inte är en hjärtinfarkt kan denna gå vidare till att leta efter andra hälsoproblem.

Det har inte funnits något snabbtest för att utesluta myokardit förrän nu. Hittills har specialister arbetat enligt uppfattningen att plötslig död berott på nekros av hjärtceller och inte på inflammation. På så vis har de kunnat etablera ett snabbt tillvägagångssätt – även om det inte alltid varit det rätta.

Vad är poängen med att göra ett snabbtest för myokardit?

Forskare vid Spanish National Cardiovascular Research Center (CNIC) har publicerat en vetenskaplig artikel i The New England Journal of Medicine angående snabbtest för myokardit. Läkare och forskare hoppas att detta test är lösningen för att förhindra denna typ av plötslig död.

Ett sådant test kan underlätta för läkare att upptäcka en ökad risk för plötslig död hos vissa individer. Detta är särskilt viktigt inom idrottsmedicin, och det skulle vara fördelaktigt att låta professionella idrottare och atleter som utsätter sig för extrema påfrestningar, att genomgå detta test.

Samtidigt kan man utföra detta snabbtest för myokardit på en ambulans vid en patienttransport. Detta är användbart i fall där en människa kollapsat på en offentlig plats och det medicinska teamet inte har någon information eller medicinsk historia om personen. Om de kan upptäcka närvaron av biomarkörerna som indikerar detta kan de sätta in rätt behandling mycket snabbare.

Vad har forskarna upptäckt?

Spanska forskare har upptäckt ett mikroRNA som bara finns hos personer med hjärtmuskelinflammation och som cirkulerar i blodet hos de drabbade. Detta RNA heter hsa-miR-Chr8:96.

Ämnet produceras av th17-lymfocyter, vilka aktiveras vid myokardit. Denna variation av vita blodkroppar deltar i den inflammatoriska processen i myokardiet, vilket bidrar till mindre eller större svårighetsgrad av fallen.

Personer som inte lider av myokardit har inte denna biomarkör, enligt forskning. Därför är detta test mycket användbart.

blodprov
Vårdpersonal kan utföra ett snabbtest för myokardit på kliniker, men även i ambulans under transport av patienten till sjukhus.

Vilka andra studier finns om detta ämne?

Studien av mikroRNA som möjliggör tidig upptäckt av kardiovaskulära problem har pågått under en tid. Att ta fram ett snabbtest för myokardit är bara en av de applikationer som man forskar på. Målet är att förhindra plötsliga dödsfall i framtiden.

Forskare vid ESC Heart Failure publicerade förra året information om att mikroRNA kan detektera inflammation i myokardiet, vilket gör det möjligt att undvika en biopsi. Detta är särskilt användbart vid myokardit som kommer sig av virusinfektioner.

Å andra sidan har vissa forskargrupper helt nyligen föreslagit användning av mikroRNA för att förutsäga om det förekommer en ökad risk att ateromplack snart kommer att sprida sig. Plackrupturer är den patofysiologiska mekanismen som är boven i bildandet av blodproppar som utlöser en akut hjärtinfarkt.

Även en rad vetenskapliga studier som har varit under utveckling under en längre tid försöker att inkludera mikroRNA bland de kompletterande metoderna för att diagnostisera akut hjärtinfarkt med elektrokardiografiska förändringar. Detta kan bli ett komplement till den klassiska troponindosen som man redan använder flitigt på akutmottagningar.

Slutligen bör man notera att cirkulerande plasmamikroRNA också kan läggas till i bland riskerna för patienter med åderförkalkning. Det visar en studie som publicerades 2021 i Current Molecular Medicine.

Ett spanskt snabbtest för myokardit

Ett snabbt myokardittest skulle vara extremt användbart inom modern medicin. Forskningen som publiceras om detta ämne av CNIC-gruppen kommer att öppna en ny väg för att förbättra vården av dessa patienter. Denna väg syftar till att underlätta diagnosen av nästan osynliga hälsoproblem.

I idrottens värld kommer standardisering av ett sådant test att innebära ett steg framåt. Det kan hjälpa till att förhindra plötslig död. Idrottare och idrottsläkare väntar på detta med spänning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Blanco-Domínguez R, Sánchez-Díaz R, de la Fuente H, Jiménez-Borreguero LJ, Matesanz-Marín A, Relaño M, Jiménez-Alejandre R, Linillos-Pradillo B, Tsilingiri K, Martín-Mariscal ML, Alonso-Herranz L, Moreno G, Martín-Asenjo R, García-Guimaraes MM, Bruno KA, Dauden E, González-Álvaro I, Villar-Guimerans LM, Martínez-León A, Salvador-Garicano AM, Michelhaugh SA, Ibrahim NE, Januzzi JL, Kottwitz J, Iliceto S, Plebani M, Basso C, Baritussio A, Seguso M, Marcolongo R, Ricote M, Fairweather D, Bueno H, Fernández-Friera L, Alfonso F, Caforio ALP, Pascual-Figal DA, Heidecker B, Lüscher TF, Das S, Fuster V, Ibáñez B, Sánchez-Madrid F, Martín P. A Novel Circulating MicroRNA for the Detection of Acute Myocarditis. N Engl J Med. 2021 May 27;384(21):2014-2027. doi: 10.1056/NEJMoa2003608. PMID: 34042389.
  • Aleshcheva, Ganna, et al. “MicroRNA profiling as a novel diagnostic tool for identification of patients with inflammatory and/or virally induced cardiomyopathies.” ESC Heart Failure 8.1 (2021): 408-422.
  • Johnson, Jason L. “The predictive potential of circulating microRNA for future cardiovascular events.” (2021): 1-3.
  • Scărlătescu, Alina Ioana, et al. “MicroRNAs in Acute ST Elevation Myocardial Infarction—A New Tool for Diagnosis and Prognosis: Therapeutic Implications.” International Journal of Molecular Sciences 22.9 (2021): 4799.
  • Sharma, Ashish Ranjan, et al. “Circulating miRNA in atherosclerosis: a clinical biomarker and early diagnostic tool.” Current Molecular Medicine (2021).
  • Vancini, Rodrigo Luiz, et al. “Prevention of sudden death related to sport: the science of basic life support—from theory to practice.” Journal of clinical medicine 8.4 (2019): 556.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.