Behandling av borreliainfektioner

Borreliainfektion är en infektion som först bara orsakar erytem på huden. Om den lämnas obehandlad kan det dock leda till allvarliga komplikationer. I den här artikeln får du lära dig hur du behandlar borreliainfektioner.
Behandling av borreliainfektioner

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

Behandling av borreliainfektioner är något relativt nytt, eftersom denna sjukdom först blev erkänd 1975. Det är en infektion orsakad av en bakterie i Borrelia-familjen, som överförs genom fästingbett.

För att få denna sjukdom måste du därför ha varit i kontakt med dessa små leddjur. Denna sjukdom är vanligare på landsbygden, där det finns stora åkrar, skogar eller ängar. Detta betyder dock inte att alla fästingar överför denna bakterie.

Denna sjukdom orsakar allvarliga neurologiska komplikationer om den inte blir behandlad i ett tidigt skede. Dessutom varierar läkemedlen beroende på ålder och svårighetsgrad av tillståndet. I den här artikeln förklarar vi allt du behöver veta om behandling av borreliainfektioner.

Vad innebär en borreliainfektion?

Innan vi går in på hur man behandlar en borreliainfektion behöver du känna till lite mer om detta tillstånd. Som vi redan har nämnt är det en infektion som överförs genom bett av vissa fästingar.

Efter bettet kan man se en liten knöl i området som försvinner efter några dagar. Senare uppstår ett utslag på huden som sprider sig gradvis. Detta utslag varken kliar eller gör ont, däremot förflyttar det sig (läkare kallar det “erytem migrans“).

Många människor upplever i allmänhet också andra obehag, såsom feber och huvudvärk. Problemet är att vissa allvarliga komplikationer kan uppträda även år efter att dessa symptom försvinner.

Till exempel är det vanligt att patienter upplever ledvärk, särskilt i knäna. På samma sätt kan det utvecklas till hjärnhinneinflammation, förlamning på ena sidan av ansiktet eller svaghet i armar och ben. I vissa fall lider de drabbade av hjärtfrekvensförändringar och minnesförlust.

behandling av borreliainfektion
Fästingbettet försvinner så småningom, men komplikationer kan uppstå månader eller år senare.

Den här artikeln kan intressera dig:  Borrelia och de många riskerna med denna sjukdom

Behandling av borreliainfektioner

Behandling av borreliainfektioner måste påbörjas tidigt, eftersom det är det bästa sättet att undvika alla komplikationer som vi nämnde ovan. Eftersom det är en bakteriell infektion, använder sig läkare av antibiotika.

Både typen av behandling som man väljer och resultatet som man uppnår med den beror på infektionens svårighetsgrad och när man upptäckt den. En översiktsartikel av Acta Médica Colombiana förklarar detta och bekräftar också att när sjukdomen är avancerad är resultatet vanligtvis inte lika tillfredsställande som vid milda fall.

Behandling av borreliainfektioner i ett tidigt skede

När man upptäcker infektionen tidigt kan man sätta in en oral behandling. De vanligaste antibiotika är tetracykliner, vanligtvis doxycyklin. Dosen som läkare brukar föreskriva är 200 mg per dag, mellan 21 till 30 dagar.

Enligt en studie publicerad i tidskriften Family Medicine kan dock doxycyklin inte användas i specifika situationer. Till exempel bör inte barn och gravida kvinnor ta detta. När det gäller barn under nio år rekommenderar experter att man använder andra antibiotika, såsom penicillin.

För gravida eller ammande kvinnor är å andra sidan amoxicillin eller cefuroxim bättre. Nya publikationer tyder på att behandling av borreliainfektioner på mindre än 21 dagar också är effektiv.

Du kanske gillar den här artikeln: Antikroppar: vad är de och varför är de så viktiga?

Behandling i sena skeden eller i svårare fall

När diagnosen är sen och sjukdomen är avancerad väljer läkare andra mediciner. Det vanligaste i dessa fall är doxycyklin. Skillnaden är att behandlingen måste vara intravenös och under längre tid, eftersom infektionen har lagt sig i vävnaden och replikerat sig.

Detsamma gäller när komplikationer uppstår, särskilt i centrala nervsystemet. Till exempel, som vi påpekade ovan, kan det leda till ansiktsförlamning eller hjärnhinneinflammation. I denna situation kan läkaren välja intravenösa antibiotika.

Det vanligaste läkemedlet för dessa komplikationer är cefalosporiner. Även om prognosen är god måste patienten få behandling så snart som möjligt. Men även patienter som får behandling tidigt kan komma att lida av symptomen under en tidsperiod.

fästing på hud
Fästingöverföring av borrelia är en sjukdom som är vanlig på sommaren på campingplatser.

Tidig behandling av borreliainfektioner för att minska komplikationer

Kort sagt, patienter bör påbörja behandling för denna infektion tidigt, eftersom det finns en hög risk för neurologiska komplikationer  eller ledkomplikationer. De läkemedel som läkare föreskriver för det är antibiotika.

När sjukvården upptäcker infektionen tidigt och manifestationerna är milda, ordinerar läkaren vanligtvis doxycyklin oralt. Hos barn och gravida kvinnor är det dock bäst att välja penicillin, som till exempel amoxicillin. Läkemedlen måste administreras intravenöst i de sena stadierna av sjukdomen.

Det viktigaste är att förebygga infektioner. Du bör undvika miljöer med mycket fästingar, se till att ta bort dem från ditt hem och trädgård samt vidta försiktighetsåtgärder på picknickplatser eller campingplatser på sommaren. Detta är enkla åtgärder som minskar risken för infektion.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Fajardo, M., Fajardo, L., & Fajardo, D. M. (n.d.). La enfermedad de Lyme.
  • García Meléndez, M. E., Skinner Taylor, C., César, J., Alanís, S., & Candiani, J. O. (2014). Enfermedad de Lyme: actualizaciones Gaceta Médica de México. 2014;150:84-95 ARTÍCULO DE REVISIÓN Correspondencia. Gaceta Médica de México (Vol. 150).
  • Treatment | Lyme Disease | CDC. (n.d.). Retrieved August 13, 2020, from https://www.cdc.gov/lyme/treatment/index.html
  • Alonso Fernández, M. (2012). Enfermedad de Lyme. ¿Es tan infrecuente? Semergen, 38(2), 118–121. https://doi.org/10.1016/j.semerg.2011.06.007
  • Olmo Montes, F. J., Sojo Dorado, J., Peñas Espinar, C., & Muniáin Ezcurra, M. A. (2014). Infecciones producidas por borrelias: enfermedad de Lyme y fiebre recurrente. Medicine (Spain), 11(51), 3009–3017. https://doi.org/10.1016/S0304-5412(14)70731-0
  • Portillo, A., Santibáñez, S., & Oteo, J. A. (2014). Enfermedad de Lyme. Enfermedades Infecciosas y Microbiologia Clinica, 32(SUPPL.1), 37–42. https://doi.org/10.1016/S0213-005X(14)70148-X
  • Sanchez, Edgar, et al. “Diagnosis, treatment, and prevention of Lyme disease, human granulocytic anaplasmosis, and babesiosis: a review.” Jama 315.16 (2016): 1767-1777.
  • Touradji, Pegah, et al. “Cognitive decline in post-treatment Lyme disease syndrome.” Archives of Clinical Neuropsychology 34.4 (2018): 455-465.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.