Fästingar är en fara för människor och djur

· maj 1, 2015

Allmänt kända som fästingar, hör dessa parasiter till familjen Ixodidae. De är farliga spridare av sjukdomar som kan infektera både människor och djur.

De kan vålla våra djur mycket allvarlig skada. Babesiosis och Ehrlichiosis är de vanligaste som drabbar hundar och de kan orsaka kronisk anemi. Om husdjuret inte får behandling i tid leder det till döden.

Fästingarna föredrar varma och fuktiga platser. Därför placerar de sig gärna bakom eller på insidan av örat eller i ljumskarna på djuren och lever på deras blod.

För att eliminera fästingar från dina djur bör de badas med medicinskt schampo varje vecka på inrådan av din veterinär samtidigt som man sprayar insektsmedel på husdjurets sovplats var fjortonde dag, när djuret inte är närvarande.

Fästingar2

Var försiktig med fästingsprayen så att giftet som ska ta död på fästingarna inte förgiftar ditt djur.

Det finns också vissa sjukdomar som dessa parasiter kan överföra till människor och dessa är följande:

Colorado-fästingfeber

Det här är en sjukdom som kan spridas från ett bett av en hård fästing (Dermancentor andersoni).

Den är vanligast i Colorado, USA.

Symptomen den ger är:

 • Illamående och kräkningar
 • Svettningar
 • Smärta bakom ögonen
 • Överkänslighet mot ljus
 • Feber
 • Allmän svaghet
 • Muskel smärtor med mera

Borrelia

Fästingar infekteras genom att bita infekterade råttor eller hjortar som bär på sjukdomen. De kan också smitta våra husdjur.

Borrelia raporterades först i USA men förekommer också i Europa och Asien.

Under första stadiet av sjukdomen är  infektionen lokal. I andra stadiet börjar den sprida sig till andra delar av kroppen och i tredje stadiet är hela kroppen påverkad.

För att fästingen ska kunna överföra sjukdomen behöver den fästa på huden i 24 till 36 timmar.

Symptom från borrelia inkluderar:

 • Brist på energi
 • Feber
 • Muskelvärk
 • Huvudvärk med mera

Svartbenta fästingar kan vara så små att personen som drabbas inte upptäcker att de har bitit sig fast på kroppen.

Borrelia kan om det upptäcks tidigt botas med antibiotika.

Under tredje stadiet av sjukomen kan man drabbas av smärtor i lederna. Det kan också ge störningar på hjärtrytmen och leda till problem i nervsystemet.

 Rocky mountain-fläckfeber

Orsakas av en bakterie som överförs från fästingar. Fästingen måste ha bitit sig fast i huden under minst 20 timmar för att sjukdomen ska spridas till människan.

Fästingar sprider infektionen i USA och i Central- och Sydamerika.

Symptom som uppstår:

 • Feber
 • Huvudvärk
 • Frossbrytningar
 • Muskelvärk
 • Förvirring etc.

Avlägsna fästingen försiktigt om den sitter fast i huden, och börja behandla området med antibiotika för att förhindra infektion.

Fästingförlamning

Saliv från vissa fästingar kan innehålla ett gift som kan orsaka förlamning, framförallt hos barn. För det mesta så bryts förloppet och området kan hela när parasiten avlägsnas korrekt från huden.

Symptom:

 • Stickningar i huden
 • Försvagning
 • Koordinations bortfall
 • Ostadig gång

 Tularemi

Är en infektion som orsakas av fästingbett, bett av en infekterad gnagare eller i kontakt med infekterat viltkött.

Infektionen är vanligast  i Nordamerika, Europa och Asien.

Symptom:

 • Huvudvärk
 • Feber
 • Frossbrytningar
 • Muskelvärk
 • Viktnedgång
 • Svårigheter att andas, med mera

Den här sjukdomen innebär 5 % dödlighet hos obehandlade fall.

Komplikationer:

Perikardit, osteomyelit, hjärnhinneinflammation och lunginflammation.

Hur man korrekt avlägsnar en fästing

För att avlägsna en fästing bör du ta hänsyn till de rekommendationer som finns:

Använd en pincett och ta ett försiktigt grepp runt huvudet så nära huden som möjligt och dra rakt ut. Avlägsna fästingen eller resterna av den direkt till en tät behållare. Du ska inte kasta det på golvet eftersom att blodet och äggen kan spridas vidare. Se också till att du inte lämnar huvudet kvar i huden.

Ett annat alternativ är att sätta desinfektionssprit, jod eller flytande paraffin på fästingen så att den släpper tag av sig själv.

Kom ihåg:

 • Glöm inte att använda handskar eller papper.
 • Tvätta runt det angripna området på huden och tvätta också dina händer.
 • Ifall du inte lyckas avlägsna huvudet kan du kontakta vårdcentralen för rådgivning.
 • Spara fästingen i en tät behållare och behåll den ifall att symptom som nämnts uppstår.

Förebygga fästingbett

 • Om du vandrar genom högt gräs eller skogsmark bör du ha på dig långärmat och långbyxor.
 • Använd ordentliga skor och inte sandaler.
 • Klädseln bör vara ljus så att man enkelt kan se eventuella fästingar.
 • Spraya kläderna med insektsmedel.
 • Ha tröjan innanför linningen på byxorna.
 • Ha koll på dina husdjur och undersök dem regelbundet för att upptäcka förekomsten av  parasiter på ett tidigt plan.