Resttillstånd efter lunginflammation: vad händer i kroppen?

Visste du att man kan drabbas av resttillstånd efter lunginflammation? Det är en möjlig komplikation som vi ska förklara närmare i dagens artikel.
Resttillstånd efter lunginflammation: vad händer i kroppen?
Maria Marin Garcia

Skriven och verifierad av sjuksköterska Maria Marin Garcia.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Lunginflammation är den infektion som står för högsta antalet sjukhusinläggningar. Faktum är att 10 % av personer drabbade av lunginflammation hamnar på intensivvårdsavdelningen (IVA). Dessutom kan det finnas flera resttillstånd efter lunginflammation, och de kan variera mellan vuxna och barn.

Enligt uppgifter från Världshälsoorganisationen (WHO) orsakar denna sjukdom cirka 1,6 miljoner människors död i världen varje år. Varför är lunginflammation så dödligt? Vilka resttillstånd kan denna inflammation lämna hos vissa patienter? Läs vidare för att lära dig mer.

Vad är lunginflammation?

Lunginflammation är en mycket vanlig smittsam lungsjukdom. Den orsakas av inflammation i lungvävnaden, åtföljd av en ökning och kondensering av sekret i alveolutrymmena. Dessa är lungsäckarna där gasutbytet av syre och CO² äger rum.

Detta orsakar en förändring i lungfunktionerna, vilket kan utsätta din hälsa för risker. Även om de flesta fallen går över utan komplikationer, lämnas vissa patienter med resttillstånd efter lunginflammation som påverkar deras livskvalitet.

Röntgenbild visar problem i lungan.

Prognos för lunginflammation

Man mäter sjukdomens prognos som en kombination av det förväntade resultatet, chanserna att återhämta sig från inflammation och de eventuella resttillstånd som kommer att finnas kvar efteråt. Prognosen för lunginflammation beror på olika tillstånd och faktorer, som till exempel:

 • Ålder. Ju äldre du är, desto sämre är prognosen. Detta på grund av minskat immunförsvar.
 • Personens status. Att lida av andra kroniska sjukdomar försämrar prognosen. Detta inkluderar till exempel diabetes, KOL, immunsuppression (lågt försvar), hjärt- eller njursvikt, cancer, nyligen inträffade traumatiska olyckor och så vidare.
 • Giftiga vanor. Rökning eller alkoholism ökar risken för komplikationer.
 • Allvarlig uppkomst av sjukdomen. Ju mer aggressiv lunginflammation är, desto sämre är prognosen.
 • Diagnostiskt stadium. Ju tidigare man diagnostiseras lunginflammation, desto mer sannolikt är det att få ett framgångsrikt resultat.
 • Otillräcklig eller sen behandling. Om man inte behandlar lunginflammation i tid, eller behandlar den med mediciner som inte fungerar, ökar risken för komplikationer.
 • Orsaken till lunginflammation. Om bakterien eller viruset som orsakar lunginflammation inte är den vanligaste, eller det inte finns en specifik behandling för denna, försämras prognosen.

Vilka resttillstånd kan följa efter lunginflammation?

Generellt sett är en av de viktigaste faktorerna för att minska komplikationer och resttillstånd efter lunginflammation en tidig diagnos av sjukdomen. Om man inte ser bra framsteg under den första veckan av behandlingen bör komplikationer eller resttillstånd inte uteslutas.

För forskare är komplikationer och resttillstånd inte samma sak. Resttillstånd innebär bestående eller långvariga skador som en följd av sjukdomen. Faktum är att långvariga skador kan påverka ditt liv långt efter det att lunginflammationen är botad.

En komplikation är ett allvarligt problem som uppstår under sjukdomsprocessen. Om komplikationer inträffar under utvecklingen av lunginflammation ökar risken att man blir drabbad av olika resttillstånd.

Äldre man är drabbad av komplikationer från lunginflammation.

Resttillstånd efter lunginflammation hos vuxna

Bland resttillstånden som kan uppstå efter lunginflammation, beroende på de riskfaktorer vi har diskuterat, kan vi finna följande:

 • Pleural effusion (Bronkopleural fistel). Lungvätska från lunginflammation ansamlas i lagren som omger lungorna (lungsäcken). Detta hindrar lungorna från att ventilera ordentligt, vilket orsakar andningssvikt.
 • Lungabscess. Samling av var i lungutrymmena.
 • Bronkiektasier. Utvidgning av bronkerna, vilket förändrar normal lungfunktion.
 • Sepsis. Infektionen kan spridas till blodet och andra regioner genom att komma i kontakt med trasiga blodkärl (från ansträngningarna av att hosta).
 • Kardiovaskulära störningar. Ökar risken för hjärtsjukdomar. Lunginflammation gör att hjärtat arbetar hårdare eftersom att det försöker hjälpa lungorna att ta bort vätska och transportera gaser genom blodet.
 • Försämring av befintliga sjukdomstillstånd. Detta kan påverka till exempel diabetes, njur- och hjärtsjukdomar och autoimmuna sjukdomar. Det kan dock särskilt påverka luftvägssjukdomar som KOL.

Resttillstånd efter lunginflammation hos barn

Som en allmän regel är den lunginflammation som drabbar barn orsakad av ett virus som vanligtvis inte orsakar resttillstånd. Men ibland kan de ändå uppstå i form av:

 • Bronkiektasier. Detta ter sig på samma vis som hos vuxna.
 • Obliterativ bronkiolit. Detta är en förträngning av lungsäckarna.
 • Bronkial hyperaktivitet. Dessa är lungspasmer (bronkospasmer) när lungorna utsätts för element som mat eller miljön. De kan vara element som till exempel damm eller pollen. Bronkal hyperaktivitet är väldigt likt astma.
 • Bronkial hypersekretion. Lungorna producerar mycket slem. Det gör dem mer känsliga för ämnen i miljön.
Sjukt barn ligger på en soffa.

Resttillstånd efter lunginflammation: vad man ska komma ihåg

Den största komplikationen och permanenta resttillståndet hos både vuxna och barn är hotet om död. Därför är tidig behandling det viktigaste. Om du tror att du har fått denna luftvägssjukdom, är det bäst att uppsöka din läkare för att testa dig så snart som möjligt för att minska risken för komplikationer och resttillstånd.

Slutligen är förebyggande också mycket viktigt. En läkare kan rekommendera dig att ta ett pneumokockvaccin. Se också till att du följer en balanserad kost, och upprätthåll goda hälsovanor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Instituto Nacional de Estadística. INE. Principales causas de defunciones en España. 2015. www.ine.es  febrero de 2019
 • Organización Mundial de la Salud. Neumonía 2020 May 2
 • Mandell LA, Wunderink RG, Anzueto A, et al. Infectious Disease Society of American/ American Thoracic Society consensus guidelines for the management of community acquired pneumonia in adults. Clin Infect Dis. 2007; 44:S27-72
 • Neill AM, Martin IR, Weir R, Anderson R, Chereshsky A, Epton MJ, Jackson R, Schousboe M, Frampton C, Hutton S, Chambers ST, Town GI.Community acquired pneumonia: aetiology and usefulness of severity criteria on admission. Thorax. 1996; 51: 1010-16
 • González-Romo F, Picazo JJ, García Rojas A. Consenso sobre la vacunación anti-neumocócica en el adulto por riesgo de edad y patología de base. Actualización 2017 Rev Esp Quimioter. 2017; 30(2):142-168.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.