Sepsis orsakat av meningokocker - en allvarlig sjukdom

Sepsis orsakat av meningokocker är ett allvarligt tillstånd som orsakas av spridning av meningokocker i blodet och olika organ. Detta resulterar i bildandet av tromber som kan leda till munsår och andra komplikationer.
Sepsis orsakat av meningokocker - en allvarlig sjukdom

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Sepsis orsakat av meningokocker är en medicinsk nödsituation och kräver omedelbar behandling. Det är en sjukdom som utvecklar sig snabbt och kan leda till chock och samtidig svikt i flera organ i kroppen.

Det är en meningokockinfektion som orsakar denna blodförgiftning eller sepsis. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att det förekommer cirka 500 000 nya infektioner varje år. Faktum är att mellan 20% och 50% av dem som utvecklar sepsis orsakat av meningokocker dör.

Sjukdomar orsakade av meningokocker

Detta tillstånd beror på meningokocker, en grupp bakterier som orsakar allvarliga sjukdomar. Vem som helst kan utveckla det efter kontakt med dropparna som en smittad person ger ifrån sig när han eller hon nyser eller hostar.

Vissa individer är mycket känsliga för denna bakterie, men vetenskapen vet inte varför. Vi vet dock att denna mikroorganism gradvis invaderar nässvalget (nasofarynx). Intervallet mellan infektion och utveckling av symptom cirka 10 dagar, även om det kan ske snabbare.

Vidare tränger meningokocker in i slemhinnan och tar sig den vägen in i blodomloppet. Den vanligaste manifestationen av denna typ av sjukdom är hjärnhinneinflammation – en inflammation i membranet som täcker hjärnan och ryggmärgen.

En möjlig effekt av denna sjukdom är utvecklingen av blodförgiftning, eller sepsis – ett allvarligt tillstånd med hög dödlighet. Samtidigt kan patienter som överlever det få permanenta konsekvenser.

kvinna har Sepsis orsakat av meningokocker
Sepsis orsakat av meningokocker kan börja med de typiska symptomen på hjärnhinneinflammation, som feber och huvudvärk.

Sepsis orsakat av meningokocker

Detta tillstånd är en form av septisk chock. Detta är ett medicinskt tillstånd där kroppsvävnader och organ inte får tillräckligt med syre och näringsämnen. Detta leder till en gradvis celldöd och att kroppen stänger ner på ett sätt som till slut kan leda till döden.

Dessutom har patienten en förökning och spridning av meningokocker i blodet. Detta överskott leder till blodproppar som förhindrar cirkulationen i ett eller flera organ eller extremiteter, vilket orsakar kallbrand. Paradoxalt nog kan blödningar också uppstå som är svåra att kontrollera.

Uppskattningar visar att en av fyra personer med detta tillstånd måste amputera en lem. Samtidigt kan sepsis orsaka hudskador som orsakar ärrbildning och leda till missbildningar. Dessa kräver ofta kirurgi och läkningsprocessen kan vara långsam.

Symptom och manifestationer på sepsis orsakat av meningokocker

Symptomen på meningokocksepsis är utbredda. Det första tecknet kan vara bara en mild feber, och ändå kan man i många fall uppleva svikt av flera organ och död inom bara några timmar.

Förutom de symptom som vi nämnde ovan är dessa de vanligaste symptomen på sepsis:

 • Blek och fläckig hud
 • Accelererad andning
 • Darrande händer och fötter
 • Dåsighet och förvirring
 • Lågt blodtryck
 • Smärta i leder eller lemmar
 • Ett utslag i form av små, röda fläckar som tillsammans ser ut som ett nybildat blåmärke (det förekommer inte i alla fall)

Diagnos och behandling

Sepsis orsakat av meningokocker kan förekomma tillsammans med hjärnhinneinflammation eller utan. Vanligtvis ställer man diagnosen genom ett blodprov, ett näs- och halstest, en röntgen av bröstet och ett avföringsprov.

Behandlingen av sjukdomen måste ske på ett sjukhus eller en vårdcentral och kräver ingen isolering. Det konventionella tillvägagångssättet inkluderar följande åtgärder:

 • Administreringen av antibiotika måste göras tidigt och alla synliga infektionskällor måste dräneras.
 • Parenteral hydrering används för att fylla kärlutrymmet och upprätthålla blodtrycket för att förhindra extrem hypotoni.
 • Användning av vasoaktiva läkemedel för att motverka förändringar i den kardiovaskulära cirkulationen som i sin tur är ett resultat av inflammation orsakad av sepsis.
 • Livsupprätthållande åtgärder inkluderar syreadministrering, trakealintubation och mekanisk ventilation. Man kan också administrera koagulanter och plasma när blödningar inträffar.
vaccin
Meningokockvacciner är användbara för att minska cirkulationen av farliga bakterier i befolkningen.

Vi tror att du kommer att gilla den här artikeln: Vad är bakterier och virus, och var finns de?

Hur förebygger man sepsis orsakat av meningokocker

Det handlar främst om att förhindra spridning av meningokocksjukdomar. Det finns därför två vacciner tillgängliga för detta ändamål:

 • Pneumokockvaccin skyddar mot pneumokockmeningit. Läkare administrerar det rutinmässigt till spädbarn och ofta till vuxna över 65 år. Det finns spekulationer huruvida det kan leda till en korsreaktion och förhindrar meningokockinfektioner på grund av deras likheter. I vilket fall som helst kan man inte säga att det är helt effektivt mot Streptococcus pneumoniae.
 • Meningokock-konjugatvaccin mot grupperna A, C, Y och W.

Vacciner skyddar inte mot alla typer av meningokocker. De minskar dock avsevärt spridningen av de bakterier som är mest associerade med problemet. Slutligen har vi några andra förebyggande riktlinjer: begränsa kontakten med sjuka människor, tvätta händerna regelbundet och använd dig av korrekt hygien när du hanterar personliga föremål.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Wilhelm, J., & Villena, R. (2012). Historia y epidemiología del meningococo. Revista chilena de pediatría, 83(6), 533-539.
 • Solórzano-Santos, F., Ortiz-Ocampo, L. A., Miranda-Novales, M. G., Echániz-Avilés, G., Soto-Noguerón, A., & Guiscafré-Gallardo, H. (2005). Serotipos prevalentes de Streptococcus pneumoniae colonizadores de nasofaringe, en niños del Distrito Federal. salud pública de méxico, 47(4), 276-281.
 • Navalón, I. C., Herrejón, E. P., & Torralba, J. J. (2003). Sepsis meningogócica. Una enfermedad rara, grave y potencialmente letal. ¿Existe alguna alternativa al tratamiento? ¿ Cuál es el papel de la proteína C activada? Puesta al día en urgencias, emergencias y catástrofes, 4(1), 6-11.
 • Arnáiz-García, María Elena, et al. “Mutilating purpura fulminans in an adult with meningococcal sepsis.” Puerto Rico Health Sciences Journal 36.3 (2017): 179-182.
 • de Tena, J. García, et al. “Protocolo diagnóstico del rash cutáneo y fiebre en adultos.” Medicine-Programa de Formación Médica Continuada Acreditado 12.59 (2018): 3485-3491.
 • Vázquez, E. García, et al. “Infecciones por meningococo.” Medicine-Programa de Formación Médica Continuada Acreditado 11.58 (2014): 3407-3411.
 • Pedraz, J., and Eduardo López-Bran. “Protocolo diagnóstico de los exantemas cutáneos eritematopurpúricos.” Medicine-Programa de Formación Médica Continuada Acreditado 12.48 (2018): 2872-2876.
 • Cid, Jesús López Herce. “¿ Debe administrarse tratamiento antibiótico prehospitalario en la sospecha de sepsis meningocócica?.” Evidencias en pediatría 2.4 (2006): 1.
 • Klugman, Keith P. “Eficacia y efectividad de las vacunas antineumocócicas conjugadas.” Vacunas: Prevención de enfermedades, protección de la salud. Washington: OPS-OMS (2004): 114-8.
 • Artola, Beatriz Sánchez. “Tratamiento de las infecciones graves por Neisseria meningitidis (meningococo).” Revista Electrónica de Medicina Intensiva Artículo C11 (2004).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.