Lär dig allt om hjärnhinnorna

Hjärnhinnorna fungerar som ett fysiskt filter och dämpar stötar. Dessutom skyddar de också mot kemiska ämnen som är farliga för hjärnan. I den här artikeln berättar vi allt om hjärnhinnorna!
Lär dig allt om hjärnhinnorna

Senaste uppdateringen: 22 september, 2020

Hjärnhinnorna är en grundläggande del av vårt centrala nervsystem. De är en uppsättning membran som omsluter både ryggmärgen och hjärnan, och vars huvudsakliga funktion är att skydda dessa vävnader från vissa attacker. I den här artikeln kan du lära dig allt om hjärnhinnorna.

Centrala nervsystemet är en av de kroppsdelar som behöver mest skydd, eftersom det är detta organ som gör att kroppen kan utföra alla livsuppehållande funktioner, som att andas.

Hjärnhinnorna består av flera hinnor och inkluderar hårda hjärnhinnan, eller dura mater, spindelvävshinnan, även kallad araknoidea, samt mjuka hjärnhinnan eller pia mater, även kallad trogna hjärnhinnan. I den här artikeln ska du få lära dig allt om hjärnhinnorna – vi kommer att gå igenom var man hittar dem, liksom deras huvudsakliga egenskaper och funktioner. Vi kommer också att prata om hjärnhinneinflammation och varför det är ett så farligt tillstånd.

Lär dig allt om hjärnhinnorna

Som vi nämnde ovan kräver det centrala nervsystemet olika mekanismer för att skyddas. För det första är den skyddad av skelettets strukturer, i form av skallen och ryggraden.

Men dessutom består dess skydd av ett antal membran som framför allt skyddar mot kemiska attacker eller infektioner: hjärnhinnorna. De är tre membran, eller lager, som är åtskilda från varandra genom utrymmen som också innehåller viktiga strukturer.

Om vi börjar utifrån och rör oss inåt ser vi först hårda hjärnhinnan, eller dura mater, som står i kontakt med skallen. Den är fäst vid skallen och utgör en slags avdelning som delar upp kranialhålan i delar. På så sätt håller denna hinna olika delar av hjärnan på plats. Den innehåller också de venösa bihålorna.

Spindelvävshinnan, eller araknoidea kommer näst och är belägen mellan de båda andra hinnorna. Den har fått sitt namn eftersom den liknar ett spindelnät. Det är det mest känsliga och ömtåliga lagret. Innanför denna ligger det subaraknoidala utrymmet, som innehåller cerebrospinalvätskan.

Mjuka hjärnhinnan eller pia mater, även kallad trogna hjärnhinnan, är den innersta av hjärnhinnorna, och det är den som är i kontakt med hjärnan och ryggmärgen. Den täcker hjärnan och följer hjärnans alla fogar och krökningar, liksom ett tunt lager över strukturerna.

allt om hjärnhinnorna: forskare med modell av hjärna
Hjärnhinnorna är membran som skyddar centrala nervsystemet.

Utrymmena mellan hjärnhinnorna

Vi har redan nämnt det subaraknoidala utrymmet, som är utrymmetet mellan spindelvävshinnan och mjuka hjärnhinnan. Inne i detta område hittar vi cerebrospinalvätskan. Denna vätska skyddar det centrala nervsystemet samt dämpar stötar och tryckförändringar inuti skallen.

Mellan hårda hjärnhinnan och spindelvävshinnan hittar vi subduralrummet. På hårda hjärnhinnan hittar vi det berömda epiduralrummet. Detta utrymme är känt eftersom vissa bedövningsmedel injiceras i det, till exempel ryggmärgsbedövningar vid förlossningar. Detta utrymme finns i ryggmärgen men inte i hjärnan.

Du kanske gillar den här artikeln: Vad är meningit (hjärnhinneinflammation)?

Lär dig allt om hjärnhinnorna och deras funktioner

Som vi nu vet är hjärnhinnornas huvudsakliga funktion att skydda nervsystemet från skador som trauma. Med andra ord är de ansvariga för att dämpa de slag som vårt huvud kan råka ut för. Men de fungerar också som ett filter för kemiska attacker.

Dessutom får hjärnhinnorna cerebrospinalvätskan att cirkulera genom systemet. Förutom fysiskt skydd hjälper denna vätska till att eliminera avfall som produceras i hjärnan. Dessutom balanserar den det intrakraniella trycket.

Därför bildar hjärnhinnorna ett stöd- och skyddssystem. Samtidigt informerar de också hjärnan om vissa förändringar i tryck, spänning eller smärta som kan komma av en skada.

allt om hjärnhinnorna: läkare studerar hjärna
Hjärnhinnorna bildar ett skyddssystem mot eventuellt trauma.

Den här artikeln kan intressera dig: Vad det innebär att genomgå en hemisfärotomi

Vad är meningit eller hjärnhinneinflammation?

Meningit, eller hjärnhinneinflammation, är en sjukdom som kännetecknas av akut inflammation i hjärnhinnorna. Även om de flesta fall beror på en virusinfektion, kan det också bero på bakterier eller en svampinfektion. Den kan även vara orsakad av en cancerframkallande process eller av andra skäl.

Problemet med hjärnhinneinflammation är att denna inflammation i många fall kan orsaka hjärnskador. I själva verket är det vanligt att det orsakar permanenta effekter, såsom dövhet eller förändringar av andra sinnen. Hjärnhinneinflammation kan i allvarliga fall till och med vara dödligt.

Vad du behöver komma ihåg är att hjärnhinnorna är viktiga skyddande strukturer i centrala nervsystemet. Därför är det mycket viktigt för dem att hålla sig friska, eftersom en skada kan påverka hela systemets integritet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.