Diagnos, behandling och symptom på hjärnskakning

En hjärnskakning är en typ av skada som innebär förlusten av den normala hjärnfunktionen under en kort tid.
Diagnos, behandling och symptom på hjärnskakning

Senaste uppdateringen: 17 november, 2020

Olyckor är vanliga hos barn eftersom de tenderar att hela tiden springa, hoppa, leka och klättra. En typ av dessa olyckor är hjärnskakning. En hjärnskakning orsakas av ett slag mot huvudet som får hjärnan att röra sig i skallen. I den här artikeln tittar vi närmare på symptom på hjärnskakning och hur man kan behandla denna typ av skada.

Symptom på hjärnskakning

Symptomen på hjärnskakning kan vara subtila och ibland inte något som uppenbarar sig förrän 24 till 48 timmar efter skadan. Tyvärr är det ofta svårt att känna igen dem hos spädbarn och små barn eftersom de inte kan beskriva exakt hur de känner sig.

Några tecken som kan indikera trauma är följande:

 • Balansproblem och problem med koordinationen. Personen kan vara ostabil när han eller hon går eller ha svårigheter att utföra enkla uppgifter som att sparka på en boll.
 • Förvirring.
 • Problem med korttidsminnet.
 • Brist på energi.
 • Nedstämdhet eller känslighet.
 • Oro och irritation utan uppenbar orsak.
 • Svårigheter att somna.
 • Sover för länge eller för lite.
 • Aptitlöshet.
 • Överdriven gråt.
 • Förlust av intresse för deras favoritaktiviteter.
litet barn håller sig för huvudet efter en hjärnskakning

Läs mer: Första hjälpen för att återuppliva en bebis

Om ditt barn har fallit och du misstänker att han eller hon kan ha fått en hjärnskakning men det inte finns några symptom, kan det röra sig en lätt skada som inte kräver behandling eller en läkarundersökning. Men om du observerar något av ovanstående symptom några timmar senare, ta då med barnet till en läkare eller till akuten. De kommer att kunna avgöra om behandling är nödvändig med några enkla tester som kan uttyda orsaken till problemen.

Ta ditt barn till sjukhuset omedelbart i följande fall:

 • Upprepade kräkningar
 • Kramper
 • Tydlig yrsel eller förlust av balans
 • Svår huvudvärk
 • Barnet förlorar medvetandet och vaknar inte upp igen
 • Barnet är förvirrat och känner inte igen dig
 • Han eller hon sluddrar och har svårt att prata (gäller barn som redan talar flytande).
 • Barnet har synstörningar: utvidgade pupiller, suddig syn och känner inte igen föremål.
 • Det finns ett hematom eller en stor bula i huvudet, eller en svullnad och ett rött märke (särskilt hos spädbarn).

Diagnos av hjärnskakning

Det är mycket viktigt att konsultera din läkare om du har några frågor eftersom man lättare kan undvika framtida skador om en hjärnskakning diagnostiseras i tid och behandlas korrekt. Om du däremot inte uppmärksammar ditt barns symptom på hjärnskakning och inte vidtar omedelbara åtgärder kan traumat leda till permanenta hjärnskador. Det kan ha negativa konsekvenser för deras motoriska funktion och kognitiva och sensoriska utveckling.

En läkare utför en grundlig undersökning av hur nervsystemet fungerar för att diagnostisera den här typen av skador. De kan testa barnets balans, koordination och reflexer. För att kunna ställa en korrekt diagnos kan man också behöva göra en undersökning med magnetresonanstomografi eller skiktröntgen för att kunna bestämma graden av skada på hjärnan och angränsande strukturer.

Behandling vid symptom på hjärnskakning

Behandlingen beror på hur allvarliga skadorna är och på det enskilda barnets särskilda egenskaper. Om läkaren inte föreskriver sjukhusvistelse, kommer hon eller han sannolikt att rekommendera hemsjukvård som:

 • Vila och minska all tung fysisk aktivitet under en viss tid för att undvika ytterligare trauma och inte förlänga återhämtningsperioden.
 • Undvik alla typer av kognitiv aktivitet. Till exempel kommer barnet att behöva stanna hemma från skolan eller förskolan så länge han eller hon uppvisar symptom så att dessa inte blir värre.
 • Sedan kan man gradvis att införliva vardagliga aktiviteter.
 • Barnet måste dricka ordentliga mängder vätska och undvika skräpmat.
 • Det är viktigt att du är uppmärksam på eventuella förändringar som ditt barn kan uppvisa inom 48 timmar efter skadan. Kontakta din läkare igen om läget försämras.

Postkommotionella syndrom

De flesta barn återhämtar sig helt från hjärnskakningar när de får korrekt behandling. Men i vissa fall kan de drabbas av postkommotionella syndrom.

Det huvudsakliga kännetecknet på detta är kvarstående symptom efter hjärnskakningen, vilka kan hålla i sig månader upp till år när den förväntade återhämtningstiden är över. Det är inte klarlagt varför symptomen håller i sig så länge hos vissa människor. I allmänhet är de inte direkt relaterade till svårighetsgraden av olyckan. Förekomsten kan ha att göra med flera på varandra följande hjärnskakningar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.