Första hjälpen för att återuppliva en bebis

Det är lätt att bebisar råkar ut för olyckor som äventyrar deras liv. Att känna till hjärt- och lungräddning kan vara avgörande i en situation som påverkar deras andning och hjärtslag.
Första hjälpen för att återuppliva en bebis

Skriven av Thady Carabaño

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Tekniker för hur man gör för att återuppliva en bebis är tekniker som ingen någonsin vill behöva tillämpa. Men dessa tekniker är avgörande i det fall man skulle behöva återuppliva en bebis. Att veta hur man tillämpar dem kan betyda skillnaden mellan liv och död.

Hjärt- och lungräddning, HLR, är en livräddningsmetod som tillämpas när en person slutar andas eller deras hjärta slutar slå. Förfarandet som beskrivs här är inte detsamma som certifierad HLR-räddning.

Om du är förälder eller tar hand om spädbarn, bör du ta en kurs i HLR för barn. HLR som utförs på en bebis förändras när barnet växer.

När behöver man utföra HLR?

Barn föds som upptäckare.

I sin nyfikenhet att lära sig om världen runtomkring kan de utsättas för olyckor som äventyrar deras liv. Därför är det mycket viktigt att föräldrar eller vårdgivare till spädbarn minimerar riskfaktorerna kring barnet. Du måste också hålla ögonen på dem hela tiden.

Tiden är väldigt viktigt vid en olycka. När en bebis är medvetslös och inte andas, kan bara 4 minuter utan syre orsaka permanent hjärnskada och de kan dö 4 till 6 minuter senare.

Tiden är väldigt viktigt vid en olycka

Om en bebis börjar göra konstiga ljud eller inte gör något ljud alls, börjar kikna efter luft eller om dess hud ändrar färg, kan det vara för att de håller på att kvävas. Du måste agera snabbt och hålla dig lugn för att kunna tillämpa effektiva tekniker för att återuppliva en bebis.

Vad kan få ett barn att sluta andas eller deras hjärta att sluta slå?

 • Att sätta små föremål i halsen, som bland annat knappar, mynt och leksaker, eller mat
 • Komplikationer från en lungsjukdom
 • Förgiftning av livsmedel, läkemedel eller giftiga ämnen
 • Att hamna under ytan i badet eller en pool
 • Elchock
 • Överdriven blödning från ett sår
 • Huvudskada eller annan allvarlig skada på grund av fall

Tekniker för att återuppliva en bebis

1. Utvärdera snabbt situationen

Om din bebis hostar, inte kan andas och dess hud ändrar färg, måste du hjälpa till att ta ut det som blockerar dess luftvägar. Hosta är den naturliga mekanismen för att rensa luftvägarna.

Om barnet är medvetslöst ska du tillämpa HLR så att det kan andas igen och så att hjärtat kan börja slå igen. Be någon att ringa akuten medan du tar hand om barnet.

Om du är ensam, ta inte bort fokus från barnet för att ringa. Utför först två minuter HLR och ring sedan samtalet utan att ta ögonen från barnet. Du bör utföra alla procedurer noggrant och försiktigt.

2. Om bebisen är vid medvetande, hjälp dem att få ut det som kväver dem

 • Placera barnet, med ansiktet uppåt, på din underarm. Stöd huvudet och nacken med samma arm. Placera din andra hand och underarm över barnet så att det ligger mitt mellan dina underarmar.
 • Med din andra hand, använd din tumme och pekfinger för att hålla barnets käke öppen. Vänd barnet nedåt så att det ligger på mage, vilande på din andra underarm. Stöd armen som håller barnet på låret. Barnets huvud ska vara under bröstet.
 • Med din fria hand, ge fem mjuka men fasta slag mellan skulderbladen för att försöka lossa föremålet. Håll käken i ett fast grepp, tillräckligt för att också hålla i huvudet och nacken.
 • Om föremålet inte lossnar, placera din fria hand (samma hand du slagit med) på barnets nacke och stöd med samma arm längs barnets ryggrad. Vänd runt på barnet samtidigt som du håller din andra hand och underarm på dess bröst.
Rensa luftvägarna
 • Med handen du använder för att hålla huvudet, använd din tumme och pekfinger för att hålla barnets käke öppen. Stöd armen som håller barnets rygg mot ditt lår. Barnets huvud ska vara under kroppen.
 • Placera mitten av två till tre fingrar mitt i barnets bröstkorg, precis vid bröstvårtorna. Tryck nedåt ca 3 till 4 centimeter. Släpp trycket utan att lyfta fingrarna från bröstbenet.
 • Gör fem mjuka kompressioner. Därefter, repetera: vänd runt barnet och applicera fem slag mot ryggen varpå du repeterar bröstkompressionerna.
 • Fortsätt att upprepa tills objektet lossnar eller barnet börjar hosta eller andas på egen hand.

3. Om din bebis är medvetslös, använd HLR

 • Kontrollera om barnet är medvetslöst. Ropa dess namn. Titta efter om dess bröst rör sig och försök att lyssna på andningen.
 • Lägg försiktigt din bebis på ryggen på en fast yta. Med ena handen håller du i barnets panna och lutar huvudet bakåt. Med andra handen trycker du på barnets bröstkorg, tryck ner 3 till 4 centimeter och låt sedan bröstet stiga helt.
 • Gör 30 kompressioner. Räkna komprimeringarna snabbt och utan paus (“och 1, och 2, och 3”, upp till 30).
 • Öppna luftvägarna. Lyft bebisens haka med en hand samtidigt som du trycker huvudet bakåt med den andra.
 • Lyssna efter bebisens andning: Sätt örat nära barnets näsa och mun, titta efter om bröstet rör sig och känn utandningen på din kind.
 • Om bebisen inte andas, täck dess näsa och mun med din mun. Om du inte kan täcka båda, täck bara näsan och håll munnen stängd. Blås två stadiga andetag in i barnets näsa (de bör ta en sekund vardera) och titta hur bröstkorgen höjs.
 • Om barnet fortfarande inte andas, kontrollera om du kan se vad som hindrar dess luftvägar. Om du kan se det, försök ta det ut med ditt lillfinger.
 • Upprepa kompressionerna och 2 andetag tills barnet återfår medvetandet eller tills ambulansen kommer.

Vilka andra försiktighetsåtgärder bör vidtas innan man utför HLR?

Det finns tekniker för hur man gör för att återuppliva en baby

Om det finns en möjlig ryggradsskada bör du undvika att luta barnets huvud och nacke. För att försöka återuppliva en bebis med skadad ryggrad, måste du flytta dem med hjälp av en annan person.

Om barnet blöder, bör du först stoppa blödningen innan du applicerar HLR.

Du ska inte lämna barnet ensamt när en olycka inträffat. Att ringa 112 är mycket viktigt; ju snabbare du gör det desto bättre. Men om du är ensam, kom ihåg att utföra två minuter HLR och sedan ringa, utan att släppa barnet med blicken.

Om det finns en automatisk extern defibrillator (hjärtstartare) till hands, kan du använda den endast om den är lämplig för spädbarn. När du placerar maskinens elektroder på barnets bröst, kontrollerar den automatiskt hjärtfrekvensen. Du måste följa anvisningarna korrekt för att återuppliva en bebis med en hjärtstartare.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • De Avila Aburdene R, Castro Kukoc M. Relaciones con el inicio de la marcha, gateo, uso de andadores y accidentes. Revista de la sociedad boliviana de pediatría 2005; 44 (1): 11-14. Available at: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1024-06752005000100003&script=sci_arttext. Accessed 01/21, 2019.
 • Fernández-Bouzas A, Ortega-Avila R, Harmony T, Santiago E. Complicaciones de la asfixia perinatal en el recién nacido. Salud Mental, 2004; 27 (1): 28-37. Available at: http://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumenI.cgi?IDARTICULO=16559. Accessed 01/21, 2019.
 • Fernández Solar M, Fernández Solar I. Primeros auxilios de niños y bebés: actuación y tratamiento. Alicante: 3ciencias; 2015.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.