Vad är barnastma: orsaker och diagnos

Barnastma gör det svårt för barnen att leka och vara fysiskt aktiva på grund av andningssvårigheter.
Vad är barnastma: orsaker och diagnos

Senaste uppdateringen: 19 december, 2020

Barnastma är en mycket vanlig sjukdom. Faktum är att det är den oftast förekommande kroniska sjukdomen bland barn. Den rådande uppfattningen är att mellan 5 och 15% av alla barn är drabbade och förekomsten fortsätter successivt att öka. 

Astma är en sjukdom som kännetecknas av inflammation i luftvägarna. På så vis leder det till andningssvårigheter som visar sig genom hosta, svårighet att få luft och pipande ljud när man försöker andas in och ut. Denna sjukdom kopplas ofta samman med allergier. Det är en av orsakerna till att fler och fler barn får diagnosen. Det är till exempel vanligt för ett astmatiskt barn att också vara allergiskt för pollen eller damm.

I dagens artikel ska vi berätta om några av de vanligaste orsakerna till barnastma såväl som dess symptom. Dessutom ska vi förklara hur läkarna ställer diagnosen eftersom det är mycket viktigt att skilja astma från andra sjukdomar för att kunna ge rätt behandling.

Vad är barnastma?

Barnastma är, som vi redan nämnde, en inflammation i barnets luftvägar. På så vis möter luften ett större motstånd när den ska in och ut ur lungorna. Detta tillstånd uppträder oftast som en kris.

De flesta barn med barnastma har sin första astmaattack innan de fyller fyra år. Det som händer är att även om inflammationen alltid finns där, så blir den värre under dessa kriser. Dessutom blir också symtomen värre.

Kom ihåg att mer än hälften av alla astmatiker är allergiska för vissa ämnen som pollen eller damm. Detta är de saker som orsakar flest astmaattacker.

En pojke som har barnastma och nyser i en näsduk.

Du är kanske intresserad av: Akut svår astma: Symptom och behandling

Symptom

Sjukdomen visar sig oftast som ansträngd andning och bronkit. Barn med denna sjukdom får ofta hostattacker. Dessa tenderar att bli värre när de får en infektion eller förkylning eller när barnet känner sig stressat.

Dessutom uppstår ett pipande ljud när barnet försöker andas. Det låter ofta som en visselpipa. Dock är alla olika, så symptomen kan variera från barn till barn.

Generellt sett finns det två stora säsonger för barnastma på grund av kopplingen till allergier:

  1. Den mest känsliga tiden för barn med barnastma är början av hösten och det nya läsåret. Detta beror på förändringar i temperaturen.
  2. Det sker fler utbrott av barnastma under våren. Detta beror till stor del på ökningen av pollen i luften, då pollen är en av de vanligaste allergenerna som drabbar befolkningen.

Komplikationer

Ett barn som sover.

Även om de flesta barn endast lider av de symptom vi beskriver ovan, så kan en del barn råka ut för komplikationer. Barnastma kan ofta leda till sömnproblem. Detta beror på den ansträngda andningen.

Dessutom tar det längre tid att läka infektioner i andningsvägarna. Barn med astma är också vanligtvis tröttare och har svårt för enkla aktiviteter som att leka och springa omkring.

Diagnos av barnastma

Barnastma är svårt att diagnosticera, speciellt hos barn under 5 år. Det beror bland annat på att det finns andra sjukdomar med liknande symptom – som till exempel förkylning, bronkit och bihåleinflammation.

En läkare kan ställa en diagnos med hjälp av vissa tester. Spirometri till exempel, gör att man kan utvärdera lungfunktionen. Om testet är ofullständigt kan man använda ett ytterligare test för att mäta utandningsluften istället.

Sammanfattning

Barnastma är en ganska vanligt förekommande sjukdom med många olika orsaker och riskfaktorer. Dessutom spelar generna en viktig roll tillsammans med externa orsaker som stress, kyla, allergier och så vidare.

Det är svårt att ställa en diagnos eftersom symptomen kan tyda på flera olika sjukdomar. Därför är det viktigt att beskriva symptomen detaljerat för läkaren så de kan göra de nödvändiga testerna. På så vis kan du få rätt behandling för ditt barn och se till att astman inte blir värre.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.