Preventivmedlet desogestrel - verkan och och biverkningar

Preventivmedlet desogestrel är ett terapeutiskt alternativ. Kvinnor som försöker undvika graviditet bör ta det dagligen och utan avbrott.
Preventivmedlet desogestrel - verkan och och biverkningar
Fabiola Marín Aguilar

Skriven och verifierad av farmaceut Fabiola Marín Aguilar.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Desogestrel är ett progestogen som används som preventivmedel. Progesteron är ett naturligt hormon som gulkropparna utsöndrar i den andra fasen av menstruationscykeln och av moderkakan under graviditeten. Detta är även något som testiklarna och binjurebarken utsöndrar. Men vilka är indikationerna och biverkningarna för preventivmedlet desogestrel?

Användning av preventivmedlet desogestrel

Preventivmedlet desogestrel är ett terapeutiskt alternativ. Det finns två huvudtyper av orala preventivmedel:

 • Kombination av östrogen med progestagen: det kombinerade pillret.
 • Progestin-hormonellt preventivmedel: ett piller med progestagen.

För närvarande skriver man ut progestagen eller desogestrel i små doser som brukar ligga runt 75 mikrogram. Preventivmedlet desogestrel skall tas dagligen och ungefär runt samma tid så att intervallet mellan två tabletter blir 24 timmar. Tabletten tas första dagen av menstruationen och därefter tas en tablett kontinuerligt varje dag. En ny karta påbörjas dagen efter att den föregående har tagit slut.

P-piller och livmoder

Hur det fungerar

Preventivmedlet verkar främst på livmoderhalsslemmet, som blir ogästvänligt för spermier. Desogestrel förhindrar dock inte alltid att ett ägg mognar – något som är huvudfunktionen när det gäller kombinerade piller. De som ammar eller inte tål östrogen och därför inte kan ta det kombinerade pillret, kan använda desogestrel.

Möjliga biverkningar av preventivmedlet desogestrel

Såsom alla mediciner har preventivmedlet desogestrel ett par biverkningar:

 • Oregelbundna blödningar är en av de vanligaste biverkningarna som kan uppstå vid användning av preventivmedlet desogestrel. Det kan bli en svag fläck av blod men som knappt kräver användning av trosskydd. Om blödningen är intensiv och liknar en menstruation kan man använda mensskydd.
 • I många fall förekommer inga blödningar. Kom ihåg att oregelbundna blödningar inte är ett tecken på minskat skydd. Kontakta en läkare om blödningen är allvarlig eller långvarig.

Frekventa biverkningar (drabbar 1 av 10 kvinnor) är följande:

 • Humörsvängningar eller depression
 • Minskat libido
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Akne
 • Bröstsmärta
 • Oregelbunden eller utebliven menstruation
 • Viktuppgång
En kvinna håller i p-piller

De ovanliga biverkningarna som drabbar färre än 1 av 100 kvinnor är:

 • Vaginala infektioner
 • Obehag vid kontaktlinser
 • Kräkningar
 • Håravfall
 • Mensvärk
 • Cystor på äggstockarna
 • Trötthet

Vissa kvinnor rapporterar om sällsynta fall av hudproblem och dessa drabbar färre än 1 av 1000 kvinnor:

 • Sår på huden
 • Nässelutslag
 • Erytem på huden

Förutom dessa biverkningar kan det förekomma bröstsekretion och några kvinnor har också beskrivit fall av utomkvedshavandeskap – det vill säga en graviditet som inträffar utanför livmodern.

Biverkningar

Eftersom det finns en del biverkningar när man använder preventivmedlet desogestrel så du bör alltid följa din gynekologs anvisningar och ha i åtanke att du inte bör ta desogestrel om:

 • Du har eller har haft en aktiv venös tromboembolisk störning
 • Det finns en historia av allvarliga leversjukdomar
 • Du har haft odiagnostiserade vaginalblödningar.
 • Du är överkänslig för den aktiva substansen i desogestrel eller mot något av dess hjälpämnen.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Flower RJ, Henderson G. Fármacos que actúan sobre sistemas orgánicos principales. Farmacología 7ª edición. 2007; 421-426.
 • Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). CIMA. Ficha técnica de Cerazet 75 mcg.
 • Fisterra salud. La píldora anticonceptiva combinada. https://www.fisterra.com/Salud/1infoConse/AHcombinada.asp

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.