Thumb Author Fabiola Marín Aguilar

Fabiola Marín Aguilar

Farmaceut och doktor i hälsovetenskap.


Hon har en examen i farmaci från University of Sevilla, en magisterexamen i Farmaceutisk vård och sjukvårdsapotek. Hon har även undervisat på universitet.

Om författaren

2012 tog hon examen i farmaci från University of Sevilla, 2013 en magisterexamen i Farmaceutisk vård och sjukvårdsapotek från University of Sevilla och 2018 doktorerade hon i hälsovetenskap från samma institution.

I början av sin yrkeskarriär, 2012, fokuserade hon på att forska och studera de bioaktiva komponenterna i olika naturprodukter. Under sin doktorandutbildning fokuserade hon på i cellulärt åldrande och immunitet, vilken hon avslutade med en vistelse i USA. Hon har även undervisat på universitet och arbetar idag som biträdande farmaceut på ett kommunalt apotek.