Bieffekter och användning av brimonidin

Brimonidin är ögondroppar som ofta används för behandling av grön starr. Hur fungerar detta läkemedel? Vilka är dess bieffekter? Läs vidare för att lära dig.
Bieffekter och användning av brimonidin
Fabiola Marín Aguilar

Skriven och verifierad av farmaceut Fabiola Marín Aguilar.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

I den här artikeln vill vi lära dig mer om bieffekter och användning av brimonidin.

Den aktiva ingrediensen i brimonidin används för att minska tryck i ögongloben. Därför rekommenderar läkare det för patienter med hypertoni i ögonen och även för behandling av öppenvinkelglaukom, eller grön starr.

Glaukom är den huvudsakliga riskfaktorn för hypertoni i ögat, vilket kan leda till så stort tryck i ögat att det kan skada den optiska nerven och orsaka allvarlig och oåterkallelig synförlust.

Vad är brimonidin?

Brimonidin tillhör en läkemedelsklass vid namn alfa-adrenerga agonister och verkar för att minska mängden vätska i ögat.

Alfta-adrenerga agonister är substanser med liknande eller identiska effekter som adrenalin. Vidare är de även kända som sympatomimetiska läkemedel, vilket innebär att de härmar det sympatetiska nervsystemet.

Det sympatetiska nervsystemet är en av divisionerna av det autonoma nervsystemet och ansvarar för undermedvetna funktioner som:

 • Vidgning av pupiller
 • Minskad salivproduktion
 • Ökad hjärtrytm
 • Hämning av matsmältningsorgan

Denna artikel kanske intresserar dig: 9 konsekvenser av att inte använda solglasögon

Användning av brimonidin

Kvinna använder ögondroppar

Detta läkemedel finns tillgängligt som ögondroppar, och hos vuxna samt äldre är den rekommenderade dosen en droppe i det drabbade ögat två gånger dagligen med runt 12 timmars intervall.

Instruktioner och rekommendationer

Kom ihåg att alltid följa din läkares instruktioner när det kommer till läkemedel. Självmedicinera inte, även om du lyckas komma över receptbelagda läkemedel!

Det är viktigt att tvätta händerna noggrant innan du öppnar flaskan, och se även till att flaskan verkligen är förseglad innan du använder den första gången.

 • Luta huvudet bakåt och titta mot taket.
 • Dra sedan varsamt ned det nedre ögonlocket.
 • Placera flaskan uppochned och tryck försiktigt tills du får en droppe i ögat.
 • Stäng sedan ögat.
 • För optimal användning och undvika möjlig systemisk absorption rekommenderar läkare att man trycker mot tårsäcken i en minut efter att man applicerat varje droppe.
  Om patienten använder fler än ett läkemedel för ögat bör de administreras med uppskattningsvis 15 minuters mellanrum.
 • När patienten öppnar läkemedlet bör det generellt användas under de kommande 28 dagarna och förvaras i enlighet med vad som anges i bipacksedeln.

Bieffekter och användning av brimonidin

De vanligaste negativa effekterna är:

 • Torr mun
 • Okulär hyperemi (ökad blodtillförsel till ögat)
 • Sveda och klåda i ögat
 • Huvudvärk
 • Sömnighet

Dessa effekter är dock vanligtvis övergående och inte så pass allvarliga att man måste sluta använda läkemedlet

Några av de mindre vanliga bieffekterna inkluderar:

Huvudvärk är en bieffekt av brimonidin

Huvudvärk och ljuskänslighet är några av de möjliga bieffekterna.

Om följande symptom inträffar ska du kontakta din läkare omedelbart:

 • Utslag
 • Andningssvårigheter
 • Svimningar
 • Yrsel
 • Illamående

Kontraindikationer

Behandling med brimonidin bör inte genomföras i följande situationer:

 • Hyperkänslighet för den aktiva substansen eller någon av hjälpämnena.
 • Bebisar och barn under två år.
 • Patienter som behandlas med antidepressiva medel av typen monoaminoxidasinhibitorer (MAOI), även om det är relativt ovanligt nuförtiden.
 • Patienter som behandlas med antidepressiva medel som påverkar den noradrenerga överföringen (t.ex. tricykliska antidepressiva).

Kan jag använda brimonidin om jag är gravid?

Vissa studier på djur visar att brimonidin inte orsakar teratogena effekter.

Studier utförda på kaniner, där högre brimonidinnivåer än de under behandling av människor upptäcktes, visade dock minskad tillväxt efter födseln.

Hur säkert detta läkemedel är under mänskliga graviditeter har ännu inte tydligt slagits fast, men användning av brimonidin rekommenderas inte under graviditet.

Läkare måste överväga huruvida den potentiella fördelen för modern rättfärdigar den potentiella risken för fostret. Vidare rekommenderas det inte medan man ammar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS). CIMA. Ficha técnica brimonidina. https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/70471/P_70471.html
 • McLaurin E, Cavet ME, Gomes PJ, Ciolino JB. Brimonidine Ophthalmic Solution 0.025% for Reduction of Ocular Redness: A Randomized Clinical Trial. Optom Vis Sci. 2018;95(3):264–271. doi:10.1097/OPX.0000000000001182
 • Cantor LB. Brimonidine in the treatment of glaucoma and ocular hypertension. Ther Clin Risk Manag. 2006;2(4):337–346. doi:10.2147/tcrm.2006.2.4.337
 • Acces medicina. Brimonidina: oftálmicos. https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1552&sectionid=90367797
 • Sethi HS, Naik M, Gupta VS. Management of glaucoma in pregnancy: risks or choices, a dilemma?. Int J Ophthalmol. 2016;9(11):1684–1690. Published 2016 Nov 18. doi:10.18240/ijo.2016.11.24

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.