Orsaken till hyperdonti - och dess behandling

Hyperdonti är ett tillstånd där en person har extra många tänder. Uppskattningar indikerar att det drabbar cirka 3% av befolkningen. Men vad är egentligen orsaken till hyperdonti? Och vad finns det för behandlingar? Läs allt om det nedan.
Orsaken till hyperdonti - och dess behandling

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Hyperdonti är ett tillstånd där en person utvecklar extra tänder, långt över standardmängden (vilken är 32 stycken hos vuxna och 20 stycken hos barn). Uppskattningar indikerar att det förekommer hos mellan 2 och 3% av befolkningen. I denna artikel berättar vi om orsaken till hyperdonti – samt vilka behandlingar som finns tillgängliga.

Vad är orsaken till hyperdonti?

Som vi nämner ovan är hyperdonti ett för stort antal tänder. De flesta av dessa tänder finns i den övre tandraden, oftast mellan framtänderna. Extratänder mellan de två övre framtänderna är det vanligaste. De har vanligtvis en form som liknar dess angränsande tänder men det finns även andra former:

 • Plugg- eller konformade
 • Molarformade
Hyperdonti.
Hyperdonti kan vara enkel, multipel eller förknippad med olika syndrom.

Dessa tänder kan ockupera utrymmet för andra tänder eller försena deras framkomst. Det finns tre typer av hyperdonti:

 • Enkel: Endast en extra tand
 • Multipel: Flera extra tänder, som kan vara svårare att upptäcka
 • Förknippade med syndrom: Till exempel cleidokranial dysplasi, Ehler-Danlos syndrom och läppspalt

Orsaken till hyperdonti

Hyperdonti innebär ett överflödigt antal tänder som kan existera antingen tillfälligt eller definitivt. En person har hyperdonti när antalet tänder är större än 20 i tillfälligt tillstånd och 32 i definitivt tillstånd.

Den exakta orsaken är fortfarande okänd, men det finns en genetisk komponent involverad i icke-syndromisk hyperdonti. För stort antal tänder beror på hyperaktivitet hos de embryonala cellerna som bildar tänderna och detta kan bero på olika orsaker:

 • Lokal: Resultat av infektioner, trauma m.m.
 • Allmänt: Resultat av syndrom

Detta tillstånd är vanligare hos män, med ett förhållande på 2-1 jämfört med kvinnor. Det är också vanligare som definitivt tillstånd än som tillfälligt tillstånd.

Behandlingar av hyperdonti

Diagnosen av denna patologi sker med hjälp av att man utför en röntgen. Detta kan visa symptom såsom försenad tandväxt, dåliga positioner på tänderna, diastem och annat. Behandlingen bör anpassas efter varje patients behov.

En patient hos tandläkaren

Det finns olika behandlingar för hyperdonti. En läkare bör utföra flera tester innan ett beslut tas.

Borttagning

Extraktion av en extra tand är vanligtvis den rekommenderade behandlingen för att undvika eventuella problem vid uppkomst eller placering av tänderna. Det kan dock skada intilliggande tänder som ännu inte har vuxit fram. På grund av detta måste en professionell tandläkare göra en individuell undersökning för att avgöra när det är bäst att ta bort dem.

Reglering

Efter att ha utfört proceduren på en patient med hyperdonti kan patienten behöva använda tandställning för att hålla utrymmet öppet för den slutliga tanden att komma igenom, som den överflödiga tanden tog upp platsen för.

Ersättning

Det finns vissa fall vid frånvaron av andra tänder, så kallat hyperdonti, som skapar tänder med ovanliga former. I dessa fall kan en tandläkare förbättra utseendet med hjälp av en krona eller tandfasad.

Du kanske också är intresserad av: Naturliga produkter för att göra tänderna vitare

Sammanfattning

Hyperdonti är ett tillstånd med genetiska komponenter men kan också bero på andra faktorer såsom trauma. Den valda behandlingen beror på förutsättningarna för varje individ och det är därför viktigt att utföra en fullständig utvärdering.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Demiriz L, Durmuşlar MC, Mısır AF. Prevalence and characteristics of supernumerary teeth: A survey on 7348 people. J Int Soc Prev Community Dent. 2015;5(Suppl 1):S39–S43. doi:10.4103/2231-0762.156151
 • Amini F, Rakhshan V, Jamalzadeh S. Prevalence and Pattern of Accessory Teeth (Hyperdontia) in Permanent Dentition of Iranian Orthodontic Patients. Iran J Public Health. 2013;42(11):1259–1265.
 • Parolia A, Kundabala M, Dahal M, Mohan M, Thomas MS. Management of supernumerary teeth. J Conserv Dent. 2011;14(3):221–224. doi:10.4103/0972-0707.85791
 • Meighani G, Pakdaman A. Diagnosis and management of supernumerary (mesiodens): a review of the literature. J Dent (Tehran). 2010;7(1):41–49.
 • Subasioglu A, Savas S, Kucukyilmaz E, Kesim S, Yagci A, Dundar M. Genetic background of supernumerary teeth. Eur J Dent. 2015;9(1):153–158. doi:10.4103/1305-7456.149670
 • Ata-Ali F, Ata-Ali J, Peñarrocha-Oltra D, Peñarrocha-Diago M. Prevalence, etiology, diagnosis, treatment and complications of supernumerary teeth. J Clin Exp Dent. 2014;6(4):e414–e418. Published 2014 Oct 1. doi:10.4317/jced.51499

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.