Thumb Author Ana María Fuentes Turrión

Ana María Fuentes Turrión

Tandläkare och magisterexamen i ortodonti och dentofacial ortopedi.


Tandläkare med examen från European University Miguel de Cervantes. Hon har specialiserat sig på dental estetik, ett yrke som hon för närvarande praktiserar i en privat praktik. Hon har varit föredragshållare på kongresser och arbetar som innehållsskribent på olika tidningar kopplade till hennes specialitet.

Om författaren

Examen i tandläkare från European University Miguel de Cervantes (2017) och en magisterexamen i ortodonti och dentofacial ortopedi från CEU Cardenal Herrera University. Hon är medlem i den spanska föreningen för endodonti, med medlemsnummer 3038.

Hon har också tagit flera kurser, bland annat universitetsexpert i ortodonti från CEU, Mozo-Grau Estetik och parodontik i implantologi och Hur tandkonsultation kan främja hjärt-kärlhälsa, vid SEPA Foundation for Periodontics and Dental Implants. Hon har specialiserat sig på tandestetik.

Ana María Fuentes arbetare på den årliga tidningen för Spanska allmänna tandläkarerådet och har hållit en föreläsning med titeln Lonómero de Vidrio... Futuro de la Odontología? på Conference on Update in Dentistry UEMC, i Valladolid. Hon har även hållit en presentation i affischformat, Att tänka på vid behandling av barn med Downs Syndrome, på UEMC Dentistry Update Conference. Idag jobbar hon på en privat praktik på Pedraza Cotarelo Dental Center.