Allt om endodonti inom tandvården

Vet du om endodonti i tandvård är? Det är en procedur som är avgörande för behandlingen av hål i deras avancerade skede. Läs den här artikeln om du vill veta mer!
Allt om endodonti inom tandvården

Senaste uppdateringen: 24 oktober, 2022

Har du någonsin hört talas om endodonti inom tandvården? Eller rotfyllning?

Endodonti, eller en rotfyllning, är en tandbehandling som en tandläkare utför när skador från hål förvärras och tandläkaren inte längre bara kan skrapa ur dem och lägga på en fyllning. Detta beror främst på att skadan är för nära pulpan eller tandnerven. När hålen blir mycket djupa leder de till nekros av tanden och inflammation i nerven, vilket man kallar pulpit.

Tandpulpan är tandens känselcenter. När den av någon anledning blir skadad, leder det till tillfällig eller kontinuerlig smärta. Normalt börjar det manifestera sig med obehag när man biter och tuggar, och känslighet för kyla eller värme. Detta kallar man för “reversibel pulpit.” När smärtan å andra sidan är kontinuerlig, långvarig eller ökar på natten, kallar man detta “irreversibel pulpit.”

Andra skäl för att utföra denna behandling kan vara tandtrauma, sprickor, nötning eller tanderosion eller tillstånd som bruxism.

Metoder vid inom endodonti inom tandvården

Innan man utför en rotfyllning bör tandläkaren alltid försöka rädda tanden med mindre aggressiva metoder som:

 • Skydd: Detta är en behandling som liknar en provisorisk fyllning. Genom detta kan tandläkaren återställa området samtidigt som man behandlar de skador på pulpan som fortfarande är reversibla.
 • Beläggning: Detta är ett sätt att isolera den exponerade massan genom rengöring av hålrummet under fyllningen. Tandläkaren använder här ett lager av medicinsk isolering.
 • Pulpotomi: Denna behandling går ut på att delvis eliminera den ytliga delen av massan och därefter täcka de utsatta delarna.

Detta kanske intresserar dig: Tre användbara huskurer för bruxism

tandläkarundersokning

Endodonti är en procedur där en tandkirurg tar bort hela tandnerven från den drabbade delen.

Tandläkaren använder lokalbedövning för att totalt avlägsna tandnerven från det drabbade området. Patienten får lokalbedövning inför proceduren där tandläkaren tar bort nerver från rotkanalerna med en manuell eller automatisk tandfil. Läkaren arbetar genom att göra roterande rörelser med handen, eller tar hjälp av en endodontisk motor som roterar på låga varv.

Stegen man följer är:

 • Lokalbedövning av området som ska behandlas.
 • Öppning av området ner till pulpan.
 • Avlägsnande av nerven från kanalerna och desinficering av den.
 • Rotfyllning med harts eller plast.
 • En kontrollröntgen för att verifiera att behandlingen verkligen varit framgångsrik.
 • Rekonstruktion av tandstycket.

Endodonti och tandvård för barn

Tandläkaren försöker alltid göra en pulpotomi innan man beslutar att utföra en rotfyllning. Om det inte är möjligt, kan tandläkaren testa en behandling som kallas pulpektomi. Det motsvarar endodonti hos barn som fortfarande tappar mjölktänder eller bebiständer.

En pulpektomi är också ett fullständigt avlägsnande av pulpan, följt av desinfektion, instrumentering och fyllning av rotkanalen.

Skillnaden är att det inte är möjligt att eliminera all pulpa i kanalen i bebiständerna och därför lämnar man ungefär 4 mm i slutet av den. På detta sätt förhindrar tandläkaren möjliga skador på den permanenta tanden som bildas under bebistanden.

Endodonti inom tandvården – biverkningar

Liksom i alla typer av medicinska behandlingar kan det förekomma biverkningar eller följder, bland annat:

 • Bräcklighet och större risk för sprickor.
 • En viss förändring i tandens nyans och genomskinlighet.
 • Ibland, ett litet upphöjt ärr i spetsen av roten.

Efter endodonti

tandvärk
Smärtan går normalt över snabbt efter endodonti. Ibland kan obehaget emellertid sitta i några dagar.

Efter en rotfyllning bör smärtan försvinna eftersom tandnerven är borta. Det är emellertid mycket vanligt att obehaget sitter i ett tag efteråt, ungefär två till tre dagar efter operationen.

Det finns dock vissa fall där endodonti inte är en definitiv behandling. Detta kan antingen bero på ett misslyckande med att utföra proceduren, mänskliga fel, den specifika anatomin för varje tand, infektioner etc. Om så är fallet är den mest effektiva behandlingen att göra om proceduren. Vid återbesök tar tandläkaren då bort rotfyllningen, rengör hålet igen, desinficerar och förseglar därefter.

Sammanfattningsvis kan denna behandling låta dig behålla en tand i munnen även om den är mycket skadad. Det är väldigt effektivt!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Abbott PV. Endodontics – Current and future. J Conserv Dent. 2012;15(3):202–205. doi:10.4103/0972-0707.97935
 • Tabassum S, Khan FR. Failure of endodontic treatment: The usual suspects. Eur J Dent. 2016;10(1):144–147. doi:10.4103/1305-7456.175682
 • Kishen A, Peters OA, Zehnder M, Diogenes AR, Nair MK. Advances in endodontics: Potential applications in clinical practice. J Conserv Dent. 2016;19(3):199–206. doi:10.4103/0972-0707.181925

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.