Nycklarna till en god synhygien

God synhygien handlar om mycket enkla åtgärder som att ta hand om din hållning framför datorn eller vara noga med på belysningen på arbetsplatsen. Läs mer i den här artikeln!
Nycklarna till en god synhygien
Leonardo Biolatto

Skriven och verifierad av läkaren Leonardo Biolatto.

Senaste uppdateringen: 13 december, 2022

Vilka är nycklarna till god synhygien? Detta handlar inte om att du rengör dina ögon. I själva verket är det ett medicinskt koncept som går längre än så. Det är en uppsättning enkla regler som kan hjälpa till att förhindra skador på din syn.

Med andra ord består en god synhygien av att ändra vissa vanor, såsom avståndet mellan dina ögon och din bok, för att ta hand om din syn. Detta kan också kallas visuell ergonomi.

Dessa standarder för god synhygien har blivit ännu viktigare idag. I vår moderna tid tillbringar vi nästan alla våra dagar framför mobil- och datorskärmar, antingen för arbete eller bara av vana.

Allt detta gör att vår syn försämras. De flesta människor behöver glasögon någon gång i livet, eller drabbas av någon typ av problem, såsom ögonbesvär, närsynthet eller något annat.

Därför ska vi i den här artikeln förklara vad god synhygien går ut på och vilka enkla regler som kan hjälpa dig att förebygga eller minska synproblem. Fortsätt läsa för att ta reda på nycklarna till god synhygien.

Standarder för god synhygien på jobbet

En arbetare som ser trött ut.

Idag är de flesta jobb kontorsbaserade och kräver att vi sitter framför en dator eller en skärm. Samtidigt spenderar också barn från mycket ung ålder timme efter timme framför en bok, mobil eller läsplatta, eller tittar på tavlan längst fram i klassrummet.

Det betyder att vi under alla dessa timmar kontinuerligt anstränger våra ögon. Samtidigt tar vi inte hänsyn till vår hållning och glömmer bort eller hinner inte låta våra ögon vila. Allt detta sammantaget kan leda till att vår syn försämras.

God synhygien, när du läser eller skriver, kräver egentligen bara några mycket enkla regler. Om du börjar med dem kommer du med tiden att märka att dina ögon i slutet av dagen inte längre orsakar dig så mycket obehag. Du kanske till och med tycker att din syn har förbättrats. Några av dessa regler är följande:

  • Du måste vara uppmärksam på hållning. Detta är särskilt viktigt när det gäller barn, eftersom dålig hållning kan bli en dålig vana i framtiden. Helst ska man sitta rakt i en stol med ryggstöd och korrekt lutning. Dina fötter ska röra marken och du bör undvika att sitta med ryggen böjd eller vriden.
  • Den första regeln leder oss till nästa: du måste välja din arbetsplats väl. Det är viktigt att stolen och skrivbordet du använder gör att du känner dig bekväm. Vissa experter rekommenderar att använda en stol med justerbar höjd och att bordet kan lutas utifrån personliga önskemål.
  • Slutligen måste vi vara noga med belysningen för en god synhygien. Att sitta och arbeta i för lite ljus är lika skadligt som ett alltför intensivt ljus. Vi måste använda belysning som inte är riktad rätt in i våra ögon och som inte orsakar reflektioner på papper eller skärm.

Vilka andra riktlinjer för god synhygien finns det?

En kvinna framför en skärm.

Du kanske är intresserad av: Förlust av synen: Orsaker och symptom

Ett av de viktigaste sätten att ta hand om vår synhygien är att ta pauser. Att vila under arbetsdagen eller under studierna är absolut nödvändigt. Det förbättrar prestandan för våra sinnen, och detta inkluderar våra ögon.

När vi tittar på ett närliggande objekt under en längre tid blir våra ögon trötta. Därför bör du ta en paus varje halvtimme, även om så bara i en minut, för att vila ögonen.

Samtidigt är en annan viktig faktor i god synhygien avståndet mellan ögonen och det vi tittar på. Det bästa rådet när det gäller en bok eller en skärm, är att hålla ett avstånd som är minst lika långt som sin underarm.

Det är dock inte bara arbetsplatsen som vi ska vara uppmärksamma på. Enkla och vardagliga aktiviteter som att titta på TV spelar också in i hur vi upprätthåller en god synhygien. I det här fallet är avståndet särskilt viktigt, vilket bör vara ungefär sju gånger skärmens storlek.

Sammanfattningsvis

God synhygien innefattar några mycket enkla regler, som inkluderar att vara uppmärksamma på vår hållning när vi läser en bok eller jobbar vid en dator, vilket hjälper oss att förbättra vår syn och undvika problem senare i livet.

Det viktigaste är dock att alltid söka råd från en ögonläkare om du har frågor om synproblem. Dessa yrkesutbildade är bäst lämpade för att bedöma god synhygien för dig, och kan ge specifika råd om vad som passar just dig bäst.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.