Förlust av synen: Orsaker och symptom

Plötslig förlust av synen är ett stort problem som under inga omständigheter bör ignoreras. Här är några av de vanligaste orsakerna och symptomen.
Förlust av synen: Orsaker och symptom

Senaste uppdateringen: 05 maj, 2021

Det råder ingen tvekan om att vår syn är ett av de sinnen vi är mest beroende av. Förlust av synen utgör därför ett allvarligt problem som förändrar våra liv dramatiskt. Vill du upptäcka orsakerna och symptomen på detta problem? Läs vidare, för vi kommer att förklara allt!

Först måste åtminstone en av enheterna i kroppen som är involverade i synen bli påverkad innan synen kommer att minska. Detta innebär att partiell eller total blindhet inträffar när det finns ett problem med hornhinnan, näthinnan eller synnerven.

Orsaker till partiell förlust av synen

När vi talar om partiell blindhet talar vi om de personer som fortfarande kan skilja mellan vissa former och ljus och skugga, trots att de har en väsentligt nedsatt syn. Dessa har inte drabbats av en fullständig förlust av synförmågan, men kan inte längre vara beroende av sin syn, på ett sätt som de flesta av oss kan.

Beroende på orsaken kan denna typ av blindhet vara antingen kronisk eller akut. Låt oss titta på de vanligaste orsakerna till partiell synförlust.

person som har grå hinna över ögonen

Skador på hornhinnan kan leda till en partiell förlust av synen

En eventuell skada på en vävnads yta skapar som regel ett ärr och hornhinnan är inget undantag. Detta ärr minskar hornhinnans transparens och förhindrar att ljus når näthinnan. Detta ger en påtaglig förlust av synen.

Skador på hornhinnan kan bero på olika orsaker, allt från svåra infektioner till direkta slag. Andra stimuli som kan skada hornhinnans celler till ett betydande djup har förmågan att kunna skapa partiell blindhet.

Det berörda synfältet varierar beroende på ärrets läge och storlek, vilket innebär att det inte finns ett specifikt presentationsmönster. Följande symptom kan dock uppstå:

 • Suddig syn: Eller ett område med svart eller ogenomskinlig syn.
 • Smärta: Det drabbade ögat kliar.
 • Det rinner från ögonen.
 • Röda prickar.
 • Kornig känsla: Känslan av att ha något i ögat.

Grå starr

En annan av de vanligaste orsakerna till partiell blindhet är grå starr. Dessa är fläckar på linsen, vilken är den primära vävnaden för att bryta ljus i ögat. Dessa fläckar hindrar ljus från att nå näthinnan ordentligt och orsakar synförlust.

I de flesta fall beror det på en försämring av linsen eller en lesion. Enligt olika studier utgör grå starr orsaken till 47,9% av fallen av blindhet hos äldre.

Bland de primära symptomen som rapporterats av personer med grå starr hittar vi suddig eller fläckvis syn, att se bleka färger och oförmåga att se bra på natten. Man kan också uppleva att ljuskällor ser väldigt bländande ut eller har en gloria runt sig, liksom dubbelsyn.

Läs också den här artikeln: Råd för att skydda ögonen under sommaren

Problem med näthinnan kan leda till partiell förlust av synen

Näthinnan är den del av ögat som är ansvarig för att överföra ljussignaler riktade mot linsen till hjärnan så att denna information kan bli bearbetad där. Eventuell skada på denna hinna kan därmed skapa synförlust.

I de flesta fall orsakar defekta kapillärer problem med näthinnan. Dessa defekta kapillärer filtrerar vätska i vävnaderna. Bland de vanligaste orsakerna till detta är följande:

 • Diabetisk retinopati.
 • Blockering av artärer eller vener i ögat.
 • Ett bristning i näthinnan.
 • Delvis avskiljning av näthinnan.
 • Hypertensiv retinopati.

Å andra sidan finns det en annan typ av skada på näthinnan som inte är relaterad till närvaron av vätska. Ett exempel på detta är makuladegeneration, där näthinnans centrum börjar bli degenererad, vilket leder till suddig syn eller en blind fläck i synfältet.

Det föreligger också en risk att olika infektioner av svampar, parasiter eller bakterier kan orsaka allvarliga skador. Detta är fallet med okulär toxoplasmos, vilket är mycket vanligt hos personer med försvagat immunsystem.

Problem med den optiska nerven

Den optiska nerven, eller synnerven, är ansvarig för att överföra all information som fångas upp av näthinnan till hjärnan. Det är därför också en viktig del av vår synförmåga. Problem relaterade till denna struktur påverkar vanligtvis synfältet.

I de flesta fall beror detta på glaukom. Det är en vanlig sjukdom som skapar ett ökat tryck i ögat som påverkar nerven. På grund av detta är klarar denna nerv inte av att sända signaler ordentligt, vilket är vad som gör det svårt att se.

Det finns emellertid också ett antal andra störningar som kan orsaka partiell blindhet som påverkar synnerven. Detta är fallet med optisk neurit eller inflammation i nerven. Dessutom kan indirekta effekter av cerebrovaskulär sjukdom eller tumörer i centrala nervsystemet också påverka synen.

Det är viktigt att notera att symptomen på en optisk nervskada kan variera beroende på skadans etiologi. Men individer uppvisar vanligtvis en snabb synförlust, rodnad i vissa delar av synfältet, dubbelsyn och smärta i ögat.

person undersöks för förlust av synen
Du bör konsultera en specialist för att korrekt diagnosticera ögonproblem och undvika komplikationer.

Orsaker till total förlust av synen

Å andra sidan lider vissa människor också av total blindhet. Detta är när en person inte kan skilja mellan ljus och mörker. Situationerna som kan orsaka total synförlust kan vara samma som orsakar partiell blindhet. I det här läget är de dock i sin sista etapp.

Strokes eller allvarliga skador

När ett trauma eller slag är mycket allvarligt och påverkar hela hornhinnan kan personen uppleva en fullständig synförlust. En av de vanligaste orsakerna till denna typ av skador är kemiska brännskador.

Men det är inte bara skador på hornhinnan som kan att påverka synen. En skada mot huvudet eller ögongloben, oavsett om den går igenom huden igenom eller inte, kan skada synnerven och näthinnan.

Fullständig avskiljning av näthinnan

Vi har nämnt partiell avskiljning av näthinnan som en orsak till partiell blindhet. Om detta tillstånd inte blir behandlat i tid kan det utveckla sig och leda till en total avskiljning, vilket kan göra att man helt tappar synförmågan.

I de flesta fall uppstår det på grund av vätska på näthinnans baksida. Denna skiljer vävnaderna i ögongloben åt, vilket stör blodtillförseln och som kan orsaka ischemi och celldöd i området.

Även om detta kan vara symptomfritt och smärtfritt till en början, kan vissa människor uppleva följande symptom:

 • Uppkomsten av fläckar i ögat
 • Plötsliga ljuspunkter i alla synfält
 • Suddig syn
 • Plötslig förlust av först den perifera synen och sedan den centrala synen

Proliferativ diabetisk retinopati

Diabetisk retinopati är en av komplikationerna av diabetes. Det drabbar kapillärerna i näthinnan som filtrerar vätska i näthinnan och främjar transport av ämnen. Dessutom kan det blockera vissa friska blodkärl.

I de inledande stadierna av denna sjukdom kan partiell blindhet förekomma. Men om man inte vidtar några åtgärder för att förhindra att det fortskrider, orsakar det till slut synförlust.

Detta beror på att i det sista steget så bildas nya blodkärl med mycket tunna väggar i ett försök att förse vävnaden med vätska. Dessa nya blodkärl är känsliga och kan brista spontant och då orsaka blödning i näthinnan.

Inflammation i ögat

En sällsynt orsak till synförlust är en inflammation i ögat. Det bör alltid betraktas som en medicinsk nödsituation.

Externa mikroorganismer kan tränga in i ögat under en ögonoperation eller vid skada och orsaka denna infektion. Det kan dock också komma sig av en infektion i blodet som påverkar ögat.

Symptom hos personer med denna typ av inflammation inkluderar svår smärta i ögat tillsammans med rodnad och uppkomsten av en gul eller vit vätska i ögongloben. Ögonlocken blir också inflammerade.

Kanske kommer den här artikeln också att intressera dig: Förändringar i ögonfärgen kan vara orsak till oro

Vaskulär ocklusion kan orsaka total förlust av synen

Alla blodkärl i kroppen är känsliga för blockeringar. När blockeringar uppträder i blodkärlen i näthinnan eller synnerven upplever personen en smärtfri synförlust.

Om det drabbade blodkärlet är den centrala artären i synnerven leder detta till otillräcklig blodtillförsel till vävnaden. Detta resulterar i otillräcklig syretillförsel, vilket kan få området att svälla upp och även få permanenta skador.

När detta sker i den centrala venen i näthinnan, å andra sidan, kommer dräneringen av blodet inte att vara tillräcklig. Det orsakar då överdriven ansamling av vätska i vävnaden, vilket leder till blindhet.

operation för att motverka förlust av synen
Under ögonkirurgi kan man råka drabbas av en inflammation inuti ögat som, om den inte kan bli botad, orsakar blindhet.

När bör man uppsöka sjukvård på grund av synförlust?

Synförlust, vare sig den är partiell eller total, bör man alltid betrakta som en medicinsk nödsituation. I många fall kan tillståndet vara smärtfritt och tillfälligt. Smärtan i sig indikerar dock inte om den bakomliggande orsaken är allvarlig eller inte, och därför bör man aldrig ignorera en förlust av synen.

Av denna anledning är det viktigt att uppsöka sjukvården så snart som möjligt så att läkare kan utföra nödvändiga tester och ställa en korrekt diagnos. Många av orsakerna innebär att behandling måste ske snabbt, innan skadan blir irreparabel.

Det är viktigt att konstatera att när synen inte kan bli återställd, är en livsstilsförändring nödvändig. I dag finns det lyckligtvis många sätt på vilka personer med nedsatt syn kan utföra sina dagliga aktiviteter utan problem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Boid K, Gudgel D. First Aid for Eye Scratches [Internet]. American Academy of Ophthalmology. 2019. Available from: https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/first-aid-eye-scratches.
 • Stuart A. When It’s Not Glaucoma [Internet]. American Academy of Ophthalmology. 2018. Available from: https://www.aao.org/eyenet/article/when-its-not-glaucoma?november-2018.
 • Jiménez, Pamela Maroto. “Degeneración macular relacionada con la edad.” Revista Médica de Costa Rica y Centroamérica 73.618 (2016): 49-51.
 • Welch Ruiz G, Cruz Blanco M, Hernández Fernández Y. Ruptura del globo ocular. Revista Cubana de Medicina Militar. 2018;47(4).
 • Mehta S. Desprendimiento de retina – Trastornos oftálmicos – Manual MSD versión para público general [Internet]. Manual MSD versión para público general. 2019.
 • La retinopatía diabética | National Eye Institute [Internet]. National Eye Institute. 2019 [cited 8 October 2020]. Available from: https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/en-espanol/la-retinopatia-diabetica.
 • Jürgens I. Obstrucciones u oclusiones arteriales y venosas de retina | ICR [Internet]. Centro Oftamológico de Barcelona – Institut Català de Retina. 2020.
 • Rivera-Garcia, Víctor H. “Característica clínico epidemiológica de las lesiones corneales por traumatismo en pacientes que acudieron a la consulta oftalmológica.” Polo del Conocimiento 2.5 (2017): 1362-1372.
 • Ortega, A. García, et al. “Neuritis ópticas desmielinizantes y autoinmunes.” Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología (2020).
 • Lopez, Hans Israel Morales, Juan Carlos Sanchez Garcia, and Jose Alejandro Diaz Mendez. “Cataract detection techniques: A review.” IEEE Latin America Transactions 14.7 (2016): 3074-3079.
 • Sarabia, César Pineda, Xóchitl Josefina Zarco Vite, and María Luisa Ruiz Morales. “Retinopatía diabética, una complicación descuidada.” Atención Familiar 25.2 (2018): 83-85.
 • Gallardo, Diana Florencia Medina, et al. “Oclusión de la vena central de la retina en paciente con diabetes mellitus tipo 2. Reporte de caso.” Lux Médica 13.38 (2018): 37-42.
 • Nossa, Simona, Joaquin Barraquer, and Miguel Castilla Cespedes. Endoftalmitis: Diagnóstico y tratamiento en la cirugía ocular. Universitat Autònoma de Barcelona,, 2016.
 • Freire, Gabriela Mishel Bravo, Glenda Elisa Espinosa Vallejo, and Karina Marisol Vargas Bosquez. “Actualización sobre patogenia, clínica y diagnóstico del desprendimiento de retina.” Journal of America health 3.2 (2020): 117-128.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.