Olika typer av alopeci: med eller utan ärrbildning

Androgen alopeci är den vanligaste orsaken till skallighet. Men det finns också andra typer av håravfall med olika bakomliggande orsaker. Lär dig mer i den här artikeln!
Olika typer av alopeci: med eller utan ärrbildning

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

Alopeci är ett tillstånd av av onormalt håravfall. I motsats till vad många tror finns det inte bara en typ av detta tillstånd. Faktum är att det finns flera olika typer av alopeci. I den här artikeln tar vi en närmre titt på de olika typerna, så läs vidare.

Enligt vetenskapliga studier är detta tistånd uppdelat i olika klasser beroende på hastigheten med vilken den framstår, genetik, följder och kliniska kriterier såsom hur länge den varar, hårets egenskaper och hur involverad den underliggande huden är. Vidare finns flera bibliografiska artiklar som visar att androgen alopeci (den vanligaste varianten) drabbar 6 till 12 % av kvinnor mellan 20 och 30 år och 55 % av män över 70 år.

Som du kan se är alopeci ganska vanligt. Dessutom kan det träda fram med andra underliggande sjukdomar. Av den anledningen är det viktigt att lära sig om olika typer av alopeci för att kunna sätta in behandling.

Olika typer av alopeci

När vi pratar om de olika typerna av alopeci finns det en bred variation. Av den anledningen är det därför nästan omöjligt att tala om allmänna mönster och symtom. Alopeci är utbrett över hela världen. Det har dock vissa särdrag vad gäller ras och geografisk fördelning.

Alopeci definieras som onormalt håravfall, det spelar ingen roll vilken typ av hår vi pratar om, eller var på kroppen det förekommer. För att underlätta den diagnostiska algoritmen delar man in tillståndet i två stora grupper:

 • Förekomsten med en normal eller frisk hårbotten (utan ärrbildning).
 • Förekomsten med en patologisk hårbotten (med ärrbildning).
Man med början på flint.

Alopeci utan ärrbildning

De varianter som vi pratar om nedan har en gemensam egenskap. Det är inte på grund av att fibrös vävnad tar över hårsäcken som är orsaken till håravfallet. I dessa fall förstörs inte hårsäcken alls, dock innebär alopeci olika förändringar av hårsäcken.

Androgen alopeci

Androgen alopeci är den vanligaste varianten av alopeci. Enligt olika studier hamnar cirka 95 % av fallen i den här kategorin. Som vi nämnde tidigare så lider upp till 55% av alla män av det, medan andelen kvinnor är cirka 10%.

Enligt dermatologiska tidskrifter finns två huvudorsaker till detta tillstånd:

 • Androgener och hud. Den ökade effekten av manliga hormoner (testosteron) på vissa delar av hårbotten främjar en minskning av hårsäckens aktivitet tills den förtvinar.
 • Cellmekanism. Detta beror på varje individs ärftliga komponent. I grund och botten villkorar vissa genetiska faktorer aktiviteten hos RNA-polymeras, ett viktigt enzym för proteinsyntes. Detta kan som ett resultat modifiera hårväxtmönster.

Det finns flera behandlingar för att lindra androgen alopeci, såsom användning av minoxidil, melatonin, finasteride eller laserterapi. Några av dessa läkemedel hindrar håret från att lossna och man kan säga att de är effektiva upp till 90 %, vilket är mycket bra. Å andra sidan är det ganska svårt att få hårsäcken att börja växa igen.

Du kanske också är intresserad av: Örter och kryddor för ökad hårväxt

Alopecia areata

Forskning visar att denna typ av alopeci, som kännetecknas av fläckvis håravfall i form av runda kala fläckar i fokusområdena, inte är en särskilt känd form av alopeci. Experter tror att följande faktorer är orsaken till att det framträder:

Olika typer alopeci utan ärrbildning

Vi har här beskrivit de två vanligaste typerna av alopeci utan ärrbildning. Det finns många fler, men vi ska begränsa oss till att kommentera dem kort:

 • Traumatisk alopeci. Detta inträffar när det finns kontinuerlig skada på hårbotten baserat på utsträckning och tryck, såsom tajta flätor eller tofsar.
 • Diffus. Detta hänvisar till generaliserat reversibelt håravfall. Det kan ske akut eller kroniskt.
 • På grund av brist på, eller överskott av, vitaminer eller mediciner/droger (oavsett om de är läkemedel eller olagliga droger). Studier visar att en brist på vitamin D, eller ett överskott av vitamin A, kan orsaka håravfall.
Man med kala fläckar på skallen.

Ärrbildande alopeci

Enligt vetenskapliga artiklar är det huvudsakliga kännetecknet för ärrbildande alopeci permanent håravfall. Hårsäcken ersätts då av fibros eller hyaliniserat kollagen. Denna typ av patologi står för 3% av den alopeci som man har observerat i dermatologiska centra. Av den anledningen är dess kliniska betydelse relativt låg.

Dessa är några av de faktorer som kan främja denna typ av skallighet:

 • Fysiska orsaker. Brännskador, frostskador, trauma bland annat. Ärrvävnad ersätter förstörda hårsäckar, vilket förhindrar att håret kan växa igen.
 • Tumörer. Varje tumör som påverkar huden, både godartad och malign, kan ge denna ärrbildande alopeci som en bieffekt.
 • Infektioner. Sådana sjukdomar som permanent skadar huden, såsom spetälska eller hudtuberkulos, kan också orsaka det.
 • Kroniska inflammatoriska processer. Lupus erythematosus, och andra icke-infektiösa sjukdomar som orsakar hudskador, kan också skada hårsäckarna.

Olika typer av alopeci: vad du bör komma ihåg

Som du kan se finns det två uppdelningar av alopeci: med och utan ärrbildning. Man klassificerar de olika typerna av alopeci utan ärrbildning beroende på hårförlustens fokus och de bakomliggande orsakerna. De beror dock vanligtvis på genetiska och hormonella faktorer. Å andra sidan förekommer ärrbildande alopeci på grund av trauma och sår som genererar ärrbildning på hårsäckens plats.

Slutligen vill vi förtydliga en sak. Androgen alopeci är den vanligaste varianten av detta tillstånd och denna drabbar främst medelålders män. Lyckligtvis finns det många behandlingsalternativ för att lindra tillståndet och minska håravfallet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • González-Guerra, E., & López-Bran, E. (2018). Protocolo diagnóstico de la alopecia. Medicine-Programa de Formación Médica Continuada Acreditado12(48), 2864-2867.
 • Guzmán-Sánchez, D. A. (2015). Alopecia androgenética. Dermatología Revista Mexicana59(5), 387-394.
 • Guerra-Tapia, A., & González-Guerra, E. 18. Alopecia androgenética masculina (MAGA).
 • Pelo, E. Alopecia androgenética Calvicie¿ Problema médico o cosmético?.
 • Madani, S., & Shapiro, J. (2000). Alopecia areata update. Journal of the American Academy of Dermatology42(4), 549-566.
 • Morales-Miranda, A. Y., & Ruiz-Guillén, Á. I. (2020). Niveles de vitamina D en pacientes con alopecia areata en la Unidad de Especialidades Médicas. Revista de Sanidad Militar73(5-6), 297-302.
 • Abal-Díaz, L., Soria, X., & Casanova-Seuma, J. M. (2012). Alopecias cicatriciales. Actas Dermo-Sifiliográficas103(5), 376-387.
 • Stoehr, Jenna R., et al. “Off-label use of topical minoxidil in alopecia: a review.” American journal of clinical dermatology 20.2 (2019): 237-250.
 • Olivares, Liliana, et al. “Formas infrecuentes de tuberculosis cutáneas; a propósito de 2 casos.” Dermatología Argentina 18.6 (2013): 459-463.
 • De la Torre, María del Carmen, Daniela Gutiérrez-Mendoza, and Sonia Toussaint-Caire. “Alopecia en parches asociada con lupus eritematoso sistémico: diagnóstico diferencial con alopecia areata.” Dermatología Revista mexicana 59.5 (2015): 361-367.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.