Minoxidil: Behandling mot alopeci och håravfall

Minoxidil är ett läkemedel som hjälper till att stimulera hårväxt och förhindra håravfall. Som de flesta läkemedel kan det utlösa en serie biverkningar. Bland de mest rapporterade biverkningarna är de som involverar huden. Läs vidare för att lära dig mer om det!
Minoxidil: Behandling mot alopeci och håravfall

Senaste uppdateringen: 21 juni, 2020

Minoxidil är ett läkemedel som hjälper till att stimulera hårväxt och förhindra håravfall, eller alopeci.

Ursprungligen var minoxidil ett läkemedel som man administrerade oralt för behandling av hypertoni på grund av dess vasodilaterande effekt. Några av de patienter som blev behandlade med detta läkemedel led emellertid av en biverkning i form av oönskad hårväxt. På grund av detta berikades formeln för att skapa en vatten-alkohollösning för topisk applicering i fall av alopeci. Denna godkändes senare och visade sig vara ett mycket effektivt läkemedel för behandling av androgenetisk alopeci och håravfall.

Mer om minoxidil

Minoxidil: man med kala fläckar på huvudet

Både män och kvinnor kan ta detta läkemedel för att behandla alopeci och håravfall. Som en allmän riktlinje rekommenderar man vanligtvis en dos på 5% för män och 3 eller 4%, för kvinnor, för att förhindra oönskad hårväxt i ansiktet. Det är dock också möjligt att använda en koncentration på bara 2%. I det här fallet behöver du applicera medlet två gånger om dagen. Den rekommenderade dosen är 2 ml per dag eller cirka 10 till 12 sprayer med sprayflaskan.

Förutom de olika koncentrationer vi nämner kan du också hitta minoxidil i olika former och under flera kommersiella märken. Den vanligaste farmaceutiska formen är i form av en lotion. Dessutom blir en ny form allt mer populär: minoxidil-skum.

Varför förekommer alopeci?

Alopeci är förlusten av kapillär densitet. Det är ett vanligt medicinskt problem. Statistik indikerar att det drabbar mer än 50% av män och 30% av kvinnor någon gång under deras liv.

Detta är ett tillstånd som i hög grad kan påverka livskvaliteten för de patienter som lider av den. Av denna anledning är det inte en rent estetisk fråga. Patienten måste få tillräcklig medicinsk information för att förhindra tillhörande psykologiska störningar, särskilt de som har att göra med självkänsla.

I dag är mer än 100 typer av alopeci kända. Det vanligaste är, som vi nämnde ovan, androgen alopeci. Denna typ orsakas av hormonella förändringar. Men förutom hormonella förändringar kan andra orsaker också orsaka alopeci:

 • Kost
 • Fysisk eller emotionell stress
 • Anemi eller järnbrist
 • Immunologiska sjukdomar
 • Förändringar i sköldkörteln
 • Vissa mediciner

Eftersom det finns många saker som kan orsaka alopeci är det viktigt att ställa en ordentlig medicinsk diagnos. På så vis kan läkaren ange den lämpligaste behandlingen för varje fall.

Symptom på håravfall och alopeci

Minoxidil: man med kala fläckar på huvudet tittar sig i spegeln
Det mest karakteristiska symptomet på alopeci är förlusten av kapillär densitet (håravfall). Ibland kan en person uppleva att han eller hon tappar mer hår. Men detta symptom betyder inte nödvändigtvis att de lider av denna sjukdom.

Förlusten av kapillär densitet manifesterar sig vanligtvis med ett vikande hårfäste och kala fläckar hos män och tunnare hår hos kvinnor. Vissa typer av alopeci kan också manifestera sig med klåda och till och med smärta i hårbotten.

Hur man förhindrar håravfall och alopeci

Hälsosamma livsstilsvanor, som att inte röka, äta en hälsosam kost och undvika överdriven exponering för sol, kan gynna en god hårhälsa och ge en förbättring av hårets utseende och struktur.

Det finns dock fortfarande ingen effektiv medicinsk behandling för att helt bota håravfall och alopeci. Därför är den mest användbara åtgärden för att förbättra prognosen en korrekt diagnos och en tidig behandling, såsom minoxidil, när alopeci först börjar att manifestera sig.

Negativa effekter av minoxidil

Minoxidil: kvinna med håravfall

Minoxidil kan, som nästan alla läkemedel, utlösa en serie biverkningar. Bland de mest rapporterade biverkningarna är de som involverar huden. Några av dem är:

 • Klåda
 • Dermatit
 • Torrhet
 • Hudirritation
 • Eksem
 • Hypertrikos

Dessa biverkningar på minoxidil är vanligtvis milda till måttliga och försvinner när patienten avslutar behandlingen. Biverkningarna kan bero på dosen av läkemedlet och administreringsformen.

Vi bör emellertid nämna att förekomsten av biverkningar och statistiska data beräknats utifrån uppgifterna från 1 932 patienter som behandlats med minoxidil 50 mg/ml, detta är även det data som erhölls efter att medlet släpptes ut på marknaden. Idag finns det också andra studier på detta medel.

Slutsats

Minoxidil är ett användbart läkemedel för behandling av håravfall och alopeci. Prata med din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor och följ deras instruktioner noggrant.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.