När slutar pojkar och flickor växa?

När slutar pojkar och flickor växa? Denna fråga är det många som undrar över, och är ofta viktig för föräldrar. Ta reda på svaret här!
När slutar pojkar och flickor växa?
Leonardo Biolatto

Granskad och godkänd av läkaren Leonardo Biolatto.

Skriven av Ana Núñez

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

När slutar pojkar och flickor att växa? Det är vanligt att föräldrar ställer just den här frågan till sina barns läkare. Temat har gett upphov till flera studier ur perspektiv som inte bara tar hänsyn till gener utan också variabler som geografiska och socioekonomiska aspekter.

Ett av de mönster som man har kunnat konstatera i dessa undersökningar, är att kön har en stor betydelse. I allmänhet utvecklas flickor tidigare än pojkar. Så tidigt som redan vid åtta års ålder kan det hos flickor förekomma hormonella förändringar som inte förekommer hos pojkar förrän omkring 10 års ålder.

Förutom denna skillnad på cirka två år, kommer förändringarna i tillväxtprocessen att fortsätta att ske. Av denna anledning finns det under skolåren en period i skolan när denna skillnad blir mycket tydlig bland jämnåriga klasskamrater.

Eleverna kommer tillbaka till skolan efter ett sommarlov och det verkar som om bara flickorna har vuxit och deras kroppar har genomgått förändringar. Höfterna är mer accentuerade och brösten är mer märkbara. Ofta, ett år senare, är det pojkarna som återvänder med större muskler och det kommer att vara de som är längre än flickorna.

Varför växer vi?

Människor växer som en del av vår utveckling och mognadsprocess. Det är en fysiologisk process som sker gradvis under vilken vi får längre ben, går upp i vikt och uppnår mognad.

De mest anmärkningsvärda tillväxtspurterna förekommer under det första året av livet, mellan 5 och 7 års ålder samt något senare i tonåren. Detta är känt som pubertetstillväxten och utgör den sista perioden av snabb tillväxt hos pojkar och flickor. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) varar den från 10 till 19 år.

Detta steg åtföljs av andra emotionella och fysiska förändringar. Parallellt med den accelererade bentillväxten kan vi nämna att struphuvudet växer till sig, vilket gör att rösten blir mer intensiv och djup. Samtidigt blir musklerna mer definierade och hår växer fram på könsorganen, ansiktet och andra delar av kroppen.

När det gäller flickor verkar den första menstruationen markera början av ett stadium som gradvis saktar ner tillväxten. Från och med då kommer de att växa mellan 2,5 och 5 cm till.

Vid den här tiden växer de på höjden. Och även om inte alla når sin slutliga potentiella längd, kommer de åtminstone mycket nära sin maximala längd. Enligt genomsnittet slutar flickor växa vid 14 till 16 års ålder, medan pojkar vanligtvis slutar växa när de är mellan 16 och 18 år.

För pojkar är också denna tillväxtperiod vanligen lite längre. Vissa fortsätter att växa, om än väldigt lite, tills de är 21 år gamla. Och alltid på ett mycket långsammare sätt än under tillväxtspurten i puberteten. Utvecklingen av muskelmassa fortsätter fram till cirka 24 års ålder.

mamma pratar med flicka i säng
Menstruationscykelns början markerar en milstolpe i flickors utveckling, i och med att den saktar in tillväxten.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Främja hälsosamma vanor hos din tonåring

När slutar pojkar och flickor att växa? Faktorer som påverkar

Tillväxt hos både pojkar och flickor är starkt beroende av genetik. Men andra faktorer spelar också en roll.

Längden som en person uppnår har också att göra med kvaliteten på vår kost och sömn. En hälsosam och balanserad kost ger oss de vitaminer och mineraler som är nödvändiga för en korrekt utveckling av skelett och muskler.

Men hur påverkar sömn tillväxten? När vi sover producerar kroppen hormoner, som bland annat tillväxthormonet somatotropin. Det är en anledning till att vi bör försöka ge våra barn goda vanor. Det är viktigt med en god natts sömn, med en hänsyn till antalet timmar vila som krävs för deras ålder.

Andra sköldkörtelrelaterade hormoner har en direkt effekt på skelettets utveckling. Exempelvis är hypotyreos, som kan vara medfött, förknippat med tillväxtproblem hos barn.

En frisk individ börjar att växa från det ögonblick befruktningen tar plats.

Vi kan lägga märke till detta helt naturligt hemma när vi växer ur kläder eller skor. Om denna process slutar för tidigt eller på andra sätt är avvikande bör du ta din son eller dotter till en specialist för att bli undersökt.

Vi rekommenderar också att du läser den här artikeln: Rätt mjölk för barn efter deras första levnadsår

Kan man stimulera tillväxt?

Experter och läkare bekräftar att det är möjligt att stimulera pojkars och flickors tillväxt om man gör det innan eller precis i början av puberteten. Hur man gör detta är genom tillskott av protein och multivitaminer.

Detta kan vara en åtgärd för att hjälpa unga människor, både pojkar och flickor, att genomgå en tillväxt som är bättre än den som de i genomsnitt skulle kunnat uppnå enbart på basis av sina gener.

En mer drastisk åtgärd att använda sig av hormonbehandlingar, men även något så enkelt som att utöva en sport kan ha positiva effekter. Även om föreställningen att basket eller simning skulle få barn att växa några centimeter till bara är en myt, rekommenderar man fortfarande detta. Hur det än föreligger, är fysisk aktivitet nödvändig för god hälsa och för att upprätthålla en sund balans mellan kropp och själ.

Trots att man menar att den genetiska faktorn är den huvudsakliga faktorn, kan det vara en bra idé att uppmuntra hälsosamma vanor när det gäller fysisk aktivitet och sömn.

Allt detta fungerar bara om man gör det tillsammans med en balanserad kost.

Vad kan förändras när pojkar och flickor slutar växa?

De främsta orsakerna till tillväxtförändringar har att göra med kroniska sjukdomar som drabbar njurarna, levern, mag- och tarmsystemet. Även hjärtsjukdomar eller andra tillstånd som utvecklas i centrala nervsystemet eller skelettet kommer att visa sig i en begränsad tillväxt.

Även andra medfödda tillstånd eller endokrina sjukdomar, som diabetes och X-kromosomavvikelser, kan vara anledningen till att tillväxten stannar av i förtid. Socioekonomiska faktorer som leder till undernäring, särskilt under barndomen, vilket är en tid som är avgörande för framtida utveckling, spelar också en roll för barns tillväxt.

Att lida av undernäring under de första åren av livet, eller under en längre period, påverkar också en persons slutliga längd. Detta är fallet oavsett om personen har gener som kodar för en längd över genomsnittet eller inte.

Att vända dessa effekter kräver regelbundna kontroller hos en läkare som är specialiserad på utveckling och tillväxt. Denna läkare behöver genomföra en fullständig utredning av ärendet. Även om detta inte garanterar att barnet kommer att växa sig längre kan det vara värt ett försök.

flicka mäter sig
Tillväxt och utveckling beror inte bara på genetik utan också på andra externa faktorer, som socioekonomiska förhållanden.

Åldern då pojkar och flickor slutar växa beror på många olika faktorer

Även om det är sant att genetik spelar en viktig roll för att avgöra när vi slutar växa och hur långa vi kommer att bli, vet vi att miljö och näring också är viktigt. Mot bakgrund av detta har UNICEF tagit fram ett häfte, “Child Growth Assessment“, som har vägledning om hälsosam kost för växande barn.

Samma dokument innehåller tabeller med genomsnittliga percentiler för längd på flickor och pojkar. Det här är praktiska guider så att vi kan referera till ett diagram över barns längd- och viktutveckling hemma.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.