Hur lång tid tar det att bli gravid efter samlag?

Befruktning är inte något som sker på ett ögonblick, och det tar ungefär tre dagar att bli gravid efter samlag. Vi beskriver processen i den här artikeln.
Hur lång tid tar det att bli gravid efter samlag?

Senaste uppdateringen: 07 juni, 2021

Befruktning är början på graviditeten och det är en komplex process som äger rum efter samlag. I motsats till vad många tror, ​​sker det dock inte omedelbart efter den sexuella akten, utan det tar ungefär tre dagar att bli gravid efter samlag.

Denna process består av att ett ägg (den kvinnliga könscellen) smälter samman med en spermacell (den manliga könscellen). Graviditet inträffar när gener från båda föräldrarna förenar sig och bildar en ny cell som man kallar zygot.

Det finns många frågor och myter om hur detta går till. Av denna anledning kommer dagens artikel att förklara allt du behöver veta om befruktning, bland annat hur lång tid det brukar ta och när graviditetssymptomen ger sig till känna.

Hur sker befruktningen?

Som vi påpekade i inledningen är befruktning den process genom vilken ägg och spermier smälter samman för att bilda en zygot. Det kan verka enkelt, men i själva verket kräver det faktiskt att ett antal mycket specifika förhållanden är optimala.

Faktum är att sannolikheten för att bli gravid efter samlag ligger någonstans mellan 20 och 25%, vilket man förklarar i en artikel från Southern California Center for Reproductive Medicine. Denna procentandel avser en situation där personerna inte använder någon preventivmetod.

Detta beror på att graviditetsprocessen ofta inte sätter igång trots att en befruktning skett. Det är viktigt att vara medveten om att kvinnan måste befinna sig i ett visst stadium av menstruationscykeln för att detta ska kunna ske.

Enligt en spansk klinik för assisterad reproduktion inträffar detta vanligtvis runt den 14:e dagen i menstruationscykeln – under ägglossningen. Emellertid kan spermier leva i upp till tre dagar i det kvinnliga reproduktionsorganet.

Ett ägg överlever dock bara 24 timmar efter ägglossningen. Befruktning sker därför inom denna tidsram (1 dygn), även om den sexuella akten ägt rum två eller tre dagar tidigare. Nedan förklarar vi alla faser i denna process .

Jakten på ett ägg att befrukta

Ett ägg kommer ut från äggstocken och tar sig in i äggledarna under ägglossningen. I sin tur utvecklas spermierna kontinuerligt i testiklarna. De rör sig med sperman när mannen har en utlösning.

Sedan färdas de genom slidan in i äggledarna – om mannen har oskyddat samlag med en kvinna. Processen som sker där kallar man “spermiekapacitering”. Vad som händer är att spermierna genomgår ett antal modifieringar i sin struktur och rörlighet. Detta för att förvärva förmågan att tränga in i ägget.

Sperma kan inte göra det direkt efter utlösning, och inte alla spermier genomgår dessa omvandlingar. Detta minskar sannolikheten för att flera spermier befruktar samma ägg, eftersom detta skulle resultera i en zygot som inte är livsduglig.

gravid efter samlag: spermier och ägg
Sperman måste genomgå en process som man kallar spermiekapacitering för att befruktningen ska vara framgångsrik.

Mötet mellan ägg och spermier

Spermacellen rör sig, så snart spermiekapaciteringen har ägt rum, in i de kvinnliga könsorganens inre. Det tar sig mot ägget och den så kallade akrosomala reaktionen äger rum.

Enligt en artikel från Bernabeu Institute, består denna reaktion av en serie strukturförändringar hos spermatozoer i närheten av en äggcell i äggledaren, vilka underlättar sädescellens inträde i äggcellen. Frisättningen av vissa enzymer gör att spermierna kan passera oocytmembranet. På detta sätt smälter kärnorna i de båda cellerna samman och det genetiska materialet kan kombineras.

Ytterligare en mekanism sätts också i rörelse under denna reaktion. Den förhindrar att andra spermier tränger igenom membranet. Som vi påpekade i föregående avsnitt är detta viktigt för att det inte ska skapas några problem på genetisk nivå.

Vidare till livmodern

En cell som kallas en “zygot” bildas när ägget och spermierna smälter samman. Denna innehåller genetiskt material från båda föräldrarna. I de flesta fall sker befruktningen i en av äggledarna.

Nu måste zygoten ta sig till livmodern – det organ där graviditeten äger rum. Zygoten börjar dela sig redan på vägen dit, och embryot bildas av denna enda cell genom efterföljande celldelningar.

Namnen på de två cellerna från zygoten är “blastomerer”. Det finns mellan 12 och 16 blastomerer den fjärde dagen efter befruktningen. Sedan bildas en morula som har en central del som kommer att ge upphov till embryot. Det yttre skiktet av cellerna kommer med tiden att bilda moderkakan.

Implantation, den sista delen av befruktningsprocessen

Detta är ett viktigt steg i embryots utveckling. Det är den process genom vilken embryot fäster vid livmoderslemhinnan eller endometriet, som är skiktet som täcker livmodern.

Det inträffar vanligtvis 6 till 10 dagar efter befruktningen. Observera att embryot kommer att följa med ut med nästa menstruation om implantationen inte är framgångsrik.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Är det möjligt att bli gravid vid 45 på naturlig väg?

Hur lång tid tar det att bli gravid efter samlag?

Den första trimestern av graviditeten kommer vanligtvis med en serie symptom som på ett sätt informerar kvinnan om att hon är gravid. Det första tecknet är vanligtvis frånvaron eller förseningen av menstruationen. Detta kallas amenorré.

Det inträffar eftersom produktionen av vissa hormoner ökar för att göra graviditeten möjlig och skydda embryot. Dessa hormoner orsakar också förändringar i bröstens känslighet och storlek, som ofta blir större.

I början av graviditeten ökar nivåerna av ett hormon som kallas humant koriongonadotropin. Koncentrationen av detta hormon stiger avsevärt. Detta är vad som är mest förknippat med illamående och kräkningar. Faktum är att koncentrationen avgör intensiteten hos symptomen.

Ett intressant faktum är att hormonet ökar mer vid graviditeter med flera embryon än vid implantation av ett enstaka embryo. Därför tenderar tvillinggraviditeter att vara mer symptomatiska.

Ett annat vanligt tecken tidigt under graviditeten är en ökning av frekvensen och behovet av att urinera. Det är också vanligt att kvinnan känner sig tröttare än normalt.

illamående gravid kvinna vid toalett
Morgonillamående är en reaktion på en hormonell ökning som kommer sig av de förändringar som måste ske under graviditeten.

Att bli gravid efter samlag

För närvarande finns det olika metoder för att bekräfta en graviditet. Men alla kräver att det har gått en viss tid efter befruktningen.

Detta beror på att graviditetstester vanligtvis fungerar genom att upptäcka om koncentrationen av humant koriongonadotropin i urinen har ökat. Detta hormon ökar 6 till 14 dagar efter befruktningen.

I vissa fall kan man detektera detta ämne i blodet istället för urinen. Det här testet kan man inte göra hemma, men det är mer exakt än hemmatester.

Kom därför ihåg att det är omöjligt att avgöra om en graviditet har inträffat innan en viss tid har gått sedan befruktningen. Graviditetstester kan också ge falska negativa och falska positiva utslag. Därför bör du alltid kontakta en läkare för att vara helt säker.

Du kanske är intresserad av den här artikeln: Hur man tolkar resultaten av ett spermieprov

Att bli gravid sker inte omedelbart efter samlag

Som vi förklarade ovan är befruktning en komplex process som kräver optimala förhållanden. Det sker inte i samma ögonblick som den sexuella akten. I själva verket kan det hända först två till tre dagar efter utlösningen.

Dessutom kommer ett embryo inte alltid att utvecklas och graviditet kommer inte alltid att inträffa även om en zygot bildas. För att detta ska hända är det viktigt att implantationsprocessen sker på ett korrekt sätt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.