Tecken på ägglossning: hur vet du när det är dags?

Att känna till alla tecken på ägglossning kan hjälpa dig både att undvika och att planera en graviditet. Vet du till exempel vilken dag i menstruationscykeln du har ägglossning? I den här artikeln berättar vi hur du tyder tecknen.
Tecken på ägglossning: hur vet du när det är dags?
Karina Valeria Atchian

Skriven och verifierad av läkare Karina Valeria Atchian.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Oavsett om du försöker bli gravid eller vill kunna undvika det, är det viktigt att veta hur din menstruationscykel fungerar. Om du känner till dina olika tecken på ägglossning kan du öka dina chanser att bli gravid, eller se till att använda ytterligare skydd, eftersom det här är fertila dagar då kroppen har allt den behöver för att befruktning ska kunna ske.

Vilka är då de olika tecknen på ägglossning? Vid vilken tidpunkt i menstruationscykeln inträffar det? I den här artikeln ska vi först ge dig en kort översikt över egenskaperna hos en normal menstruationscykel. När vi lärt oss när ägglossningen inträffar, tar vi sedan en titt på olika tecken för att identifiera när det håller på att ske.

Den normala menstruationscykeln och tecken på ägglossning

Kvinna har sin mens noterad på ett schema.
Menstruationscykeln kan pågå mellan 28 och 35 dagar och är olika hos olika kvinnor.

Den normala menstruationscykeln inkluderar en rad förändringar som varje månad inträffar hos kvinnor i fertil ålder. Dessa förändringar förbereder dem för möjligheten att gå  igenom en graviditet. F örändringarna beror på närvaron av olika kvinnliga hormoner, som ökar eller minskar i blodet, och bestämmer de olika ögonblicken som inträffar under cykeln.

Menstruationscykelns egenskaper

Hjärnan (hypotalamus och hypofysen) och äggstockarna är de som producerar dessa kvinnliga hormoner. I de flesta fall har menstruationscykeln följande egenskaper:

 • Den varar mellan 28 till 35 dagar.
 • Den består av två huvudfaser: follikelfasen och lutealfasen.
 • Dag nummer 1 är den första menstruationsdagen och också när follikelfasen börjar.
 • Follikelfasen är den första perioden; den varar mellan 14 och 21 dagar. Den börjar i och med menstruation och slutar med ägglossning.
 • Lutealfasen är den andra perioden. Den varar i cirka 14 dagar.
 • Ägglossning sker varje månad.
 • Förändringar inträffar i en kvinnas kropp under den normala menstruationscykeln. Några av dessa inkluderar förändringar i kroppstemperatur, vaginal utsöndring, menstruation och så vidare.

Ägglossning är frisättningen av ett eller flera ägg från äggstockarna, och det sker varje månad. Dessa ägg finns kvar under en kort tid och väntar på att befruktas av spermier.

Menstruationscykeln varierar från kvinna till kvinna, och månad till månad. Denna variation förekommer framför allt i den första fasen, som är follikelfasen. Som vi nämnde tidigare är detta den fas som innebär ägglossning. Därför kan det vara svårt att beräkna ägglossningen. Lite senare i artikeln kommer vi att lära oss mer om de olika tecken på ägglossning.

Därtill förekommer det också variationer i menscykeln beroende på det livsskede kvinnan befinner sig i. Under de första åren i fertil ålder blir cyklerna längre för att senare blir kortare. Vi vet att den största möjligheten för graviditet inträffar mellan tre till fem dagar före ägglossningsdagen, inklusive dagen för ägglossning. Om du därför noterar när den här perioden, som vi kallar den fertila perioden, inträffar kan du också maximera (eller minimera) dina chanser för befruktning.

Olika tecken på ägglossning

Spermier befruktar ett ägg.
Sannolikheten för att bli gravid ökar tre till fem dagar före ägglossning.

Först av allt vill vi betona att det inte finns några hundraprocentigt pålitliga metoder för att förutsäga när ägglossningen kommer att ske. Vi kan därför inte heller helt exakt förutsäga den fertila perioden, såvida du inte kan känna av de hormonella förändringar som uppstår under denna period.

Vi bör också klargöra att det inte har visat sig vara en helt tillförlitlig metod att notera menstruationscykeln i en kalender för att räkna dagarna med avsikten att identifiera den fertila perioden, eftersom den, som vi redan nämnde, ändras från månad till månad. Å andra sidan är den basala kroppstemperaturmetoden inte heller helt tillförlitlig. Det finns nya mobilappar som kontrollerar kroppstemperaturen, men de är inte heller 100% pålitliga.

En metod som forskare har visat vara mer förutsägbar för att identifiera den fertila perioden är identifiering av vaginalt sekret före och under ägglossningen. Vi vet att en indikator på den fertila perioden (som inkluderar dagen för ägglossning) är att det vaginala sekretet ökar i kvantitet, blir lättare, samt mer elastiskt och halt.

Du kan också använda dig av ett kit, som liknar det som används för att upptäcka graviditet, för att mäta kvinnliga hormoner i urinen. Det kallas för ägglossningstest och fungerar som en indikator för den fertila perioden. De är relativt billiga, men de kan dock visa falskt positiva resultat.

Det är viktigt att du konsulterar din gynekolog

Att mäta din dagliga kroppstemperatur och mäta vaginalt sekret är metoder som tillsammans kan hjälpa dig att identifiera när du har ägglossning, men de är inte helt tillförlitliga. Ägglossningstester är mer tillförlitliga än båda dessa metoderna, men du bör inte glömma att du kan få ett resultat som visar falskt positivt. Om du är tveksam är det alltid bäst att konsultera din läkare eller gynekolog för att bedöma de olika tillgängliga möjligheterna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Holesh JE, Lord M. Physiology, Ovulation. [Updated 2020 Mar 28]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441996/
 • Wilcox, A. J., Dunson, D., Baird, D. D. (2000). La oportunidad del “período fértil” en el ciclo menstrual: estimaciones específicas por día desde un estudio prospectiv. British Medical Journal, 321(7271):1259-1262.
 • Su HW, Yi YC, Wei TY, Chang TC, Cheng CM. Detection of ovulation, a review of currently available methods. Bioeng Transl Med. 2017;2(3):238‐246. Published 2017 May 16. doi:10.1002/btm2.10058
 • Vigil P, Lyon C, Flores B, Rioseco H, Serrano F. Ovulation, a sign of health. Linacre Q. 2017;84(4):343‐355. doi:10.1080/00243639.2017.1394053

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.