Låga nivåer av sköldkörtelstimulerande hormon

Det sköldkörtelstimulerande hormonet THS har ansvaret att reglera produktionen av sköldkörtelhormoner. Förekommer en obalans kan detta leda till problem som hypotyreos och hypertyreos.
Låga nivåer av sköldkörtelstimulerande hormon
Leonardo Biolatto

Skriven och verifierad av läkaren Leonardo Biolatto.

Senaste uppdateringen: 29 december, 2022

Sköldkörtelstimulerande hormon (THS) är en molekyl som är involverad i eventuella dysfunktioner i sköldkörteln. Därför begär läkare ett test som mäter nivåerna av TSH i blodet när de ser vissa symtom relaterade till detta organ. Låga nivåer av sköldkörtelstimulerande hormon är en indikation på en förändring som behöver studeras vidare. Således är denna undersökning ofta den första av flera som kommer att följa.

Vad är TSH?

TSH står för sköldkörtelstimulerande hormon, även kallat tyrotropin. Detta hormon frigörs av hypofysen efter den stimulans hypofysen får från hypotalamus genom ett annat hormon som kallas tyrotropinfrisättande hormon (TRH).

När det väl finns TSH i blodet kommer det i kontakt med sköldkörtelns celler för att ytterligare producera två hormoner:

  • T3 eller trijodtyronin. Detta är mycket mer aktivt än T4 och det är det som utövar effekterna på vävnaderna. Det vill säga det reglerar vävnadernas ämnesomsättning.
  • T4 eller tyroxin. Det här hormonet har minimal effekt på vävnaderna. Det är mer en reservoar av T3, eftersom T4 kan omvandlas till T3 när det når vävnaderna. Det är T3 som utövar själva effekten.

T3 och T4 går ut i vävnaderna för att kontrollera metabolismen av proteiner, kolhydrater och fetter. Dessutom är dessa hormoner mycket viktiga hos spädbarn eftersom de hjälper den normala utvecklingen av hjärnvävnaden hos nyfödda.

Illustration av sköldkörteln.
Sköldkörteln stimuleras av TSH, vilket frigörs tack vare TRH.

Varför kan man få låg nivå av sköldkörtelstimulerande hormon i blodet?

Enligt en studie som publicerades år 2017, som omfattade cirka 4550 personer mellan 18 och 93 år, var förekomsten av hypotyreos 9,1 %. Liknande var förekomsten av hypertyroidism 0,8 %.

Tillsammans påverkar dessa två störningar nästan 10 % av befolkningen, och det är mycket möjligt att man kan hitta ett onormalt TSH-resultat hos alla dessa patienter. Hormonet i fråga är reglerat på tre sätt:

  • Av mängden TRH som frisätts av hypotalamus
  • Genom hypofyskörteln, vilken ansvarar för lagring och frisättning av TSH vid behov
  • Via negativ feedback från sköldkörtelhormoner

Vad är negativ feedback?

Nivåerna av hormon i blodet ökar när produktionen av sköldkörtelhormoner är hög. Både hypotalamus och hypofysen upptäcker denna ökning och minskar därefter produktionen av TRH och TSH. Detta är vad vi menar med negativ feedback. Det vill säga, hormonerna reglerar sig själva för att bibehålla stabila blodnivåer. Utan denna mekanism skulle vi hela tiden gå in i antingen hypertyreos eller hypotyreos.

Låga nivåer av sköldkörtelstimulerande hormon i blodet

Normala nivåer av TSH i blodet är mellan 0,4 och 4 mIU/L. Om nivåerna är antingen högre eller lägre så har man en sköldkörtelstörning. I synnerhet innebär låga nivåer av TSH att det finns så mycket T3 och T4 i blodet att det ger en negativ återkoppling på hypofysen, vilket förhindrar produktion. Man kallar vanligtvis detta för hypertyreos.

Man kan också ha låga nivåer av TSH som resultat av sekundär hypotyreos och det händer vanligtvis när man har en dysfunktion i hypofyskörteln, antingen för att en del av den har förstörts eller för att något hindrar den från att fungera ordentligt – till exempel en hjärntumör. I slutändan kan det vara tertiär hypotyreos som är orsaken. Detta betyder att hypotalamus inte fungerar som den ska och slutar producera TRH. Därför skickar den inte signaler till hypofyskörteln så att den kan producera TSH.

I det första fallet, när det finns en överproduktion av perifera sköldkörtelhormoner, kommer det att finnas höga nivåer av T3 och T4 i blodet, vilket tyder på att ämnesomsättningen jobbar för hårt. Således kommer kroppen att börja bränna allt fett och socker i kroppen för att få energi.

Behandling av låga eller höga nivåer av sköldkörtelstimulerande hormon

Några av symtomen på hypertyreos är nervositet, hjärtklappning, hyperaktivitet och ökad svettning. Man kan också vara överkänslig mot värme, ha en ökad aptit och även uppleva viktminskning. Om du tror att du kan ha hypertyreos bör du rådfråga din läkare.

Din läkare kommer då att ta ett blodprov för att kontrollera dina TSH-, T3- och T4-nivåer. Han eller hon kommer att bekräfta hypertyreos om du har låga nivåer av sköldkörtelstimulerande hormon och samtidigt höga värden av sköldkörtelhormon.

Orsakerna för hypertyreos kan sträcka sig från en tumör i sköldkörteln till en autoimmun sjukdom, där antikropparna som skapas överstimulerar sköldkörtelcellerna. Det finns mediciner för att minska och kontrollera eventuella symtom.

Kvinna med halsont hos doktorn.
I allmänhet ökar hypertyreos både hjärtslagen och ämnesomsättningen, vilket kan leda till viktminskning.

Hypotyreos

Symtom som är i motsats till ovanstående, såsom trötthet, viktökning, intolerans mot kyla och hypotermi, indikerar hypotyreos. Det kan vara så att du har en hjärntumör som antingen förstör hypofyskörteln eller komprimerar den och på så sätt förhindrar frisättning av TSH. Det kan också bero på en låg produktion av T3 och T4 i själva körteln.

Låg TSH i samband med hypotyreos indikerar ett allvarligt problem – ett som är kopplat till en förstörd hypofyskörtel. Om nivån av TSH istället är normal eller hög, kan sköldkörteln vara den som är den skyldige.

Tack för att du läst denna artikel!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.