Maltodextrin och dess användning

Vet du vad maltodextrin är? Känner du till hälsokonsekvenserna av dess konsumtion? I den här artikeln lär du dig allt om maltodextrin och dess användning.
Maltodextrin och dess användning
Saúl Sánchez Arias

Skriven och verifierad av nutritionist Saúl Sánchez Arias.

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Maltodextrin är en kolhydrat som vanligtvis förekommer i sporttillskott och bearbetade produkter. Det tillhör gruppen sockerarter med högt glykemiskt index. I den här artikeln ska du få lära dig om maltodextrin och dess användning, så att förstår dess innebörd nästa gång du läser detta ord på en livsmedelsetikett.

Maltodextdrin är en vanlig ingrediens i industriella livsmedel och ibland kan det även ha en förtjockande funktion. Av denna anledning bör du veta hur det kan påverka din kropp och om det är säkert för din hälsa. Vad använder man då maltodextrin till mer specifikt?

Maltodextrin och dess användning

Maltodextrin har olika användningsområden, beroende på i vilken produkt det ingår som ingrediens. I ultrabearbetade livsmedel fungerar det som ett förtjockningsmedel. Denna ingrediens förbättrar de organoleptiska egenskaperna hos många livsmedel.

Detta socker finns också ofta i sportdrycker för att fördröja uppkomsten av trötthet. Enligt forskning som publicerats i Journal of Strength and Conditioning Research hjälper konsumtion av maltodextrin att stimulera glykogenresyntes under fysisk träning.

Att bibehålla adekvata nivåer av dessa näringsämnen minskar trötthet och förbättrar prestation. Glykogen är en typ av glukosreserv som levern kan använda när den behöver öka energiproduktionen.

Sockerbitar på sked
Maltodextrin är en typ av socker. Således tillhör den gruppen kolhydrater.

Hur man framställer maltodextrin

Generellt sett är maltodextrin ett vitt lösligt pulver. Den kan tillverkas av olika livsmedel. Några av dem är ris, majs och vete.

För att framställa denna ingrediens måste dessa nämnda livsmedel utsättas för en industriell process som förändrar deras näringsegenskaper. Stärkelse kokas vid höga temperaturer. Sedan lägger tillverkarna till enzymer som påskyndar nedbrytningen. Slutligen genomför de en hydrolysprocess som skapar maltodextrin.

Slutprodukten har ett energiintag på 4 kilokalorier per gram, precis som alla andra kolhydrater. Något som skiljer olika sockerarter från varandra är deras glykemiska index (GI). Detta är ett livsmedels förmåga att öka blodsockernivån.

Här har maltodextrin ett högre GI än bordssocker. Således sätter det mycket mer stress på bukspottkörteln. Om man konsumerar det kontinuerligt kan det leda till organutarmning och insulinrelaterade problem.

Är det säkert för hälsan?

Även om amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA) anser att maltodextrin är säkert att konsumera, är sanningen att dess effekt hos stillasittande människor är anmärkningsvärd. Det finns goda vetenskapliga bevis på att ett alltför stort kolhydratintag ökar risken för att utveckla metaboliska störningar.

Dessutom kopplar forskning som publicerats i tidskriften Nutrients intaget av maltodextrin, och andra livsmedelstillsatser, med förändringar i tarmen. Denna process ökar kroppens systeminflammation och därmed incidensen av komplexa och kroniska sjukdomar.

Däremot ser det annorlunda ut för idrottare. Experter rekommenderar idrottare att konsumera kolhydrater regelbundet för att säkerställa påfyllning av näringsämnen de förlorar under träning. Denna praxis reducerar förekomsten av muskelskador.

Ett av målen med näring inom sport är påfyllning av glykogen. Enligt en studie, som också blivit publicerad i tidskriften Nutrients, behöver idrottare konsumera kolhydrater för att göra detta.

Kontraindikationer av maltodextrin

Personer med diabetes eller metaboliska problem bör undvika att inta socker med höga glykemiska index. Annars kommer deras hälsa att påverkas negativt. Enligt experter svarar patienter med dessa tillstånd bättre på rena lågkolhydratdieter än en kontrollerad konsumtion av denna typ av kolhydrat.

Forskare påpekar också att människor som lider av tarmdysbios inte bör konsumera tillsatser som maltodextrin regelbundet. Detta eftersom sådana tillsatser kan förändra mikrobiotan och främja bakterieväxt i tunntarmen, vilket sedan kan leda till patologiska tillstånd.

Den här artikeln kan också intressera dig: Risker med livsmedelstillsatser och hur de påverkar din kropp

Ersättningar för maltodextrin

Kvinna dricker vatten när hon tränar.
Man kompletterar ofta sportdrycker med maltodextrin så att idrottare ska kunna öka sina energidepåer.

Livsmedelsindustrin använder ofta substitut för maltodextrin för att garantera adekvata organoleptiska egenskaper i livsmedel. De vanligaste är socker, honung och melass.

Detta betyder inte att dessa ersättare är mer hälsosamma än maltodextrin i sig. Faktum är att experter också rekommenderar att man undviker att konsumera dessa alternativ regelbundet. Det bästa och mest praktiska är att reglera och minska ditt kolhydratintag med målet att förbättra din hälsa. Det här är det som är allra bäst för stillasittande individer.

När vi pratar om idrottare är det dock annorlunda, eftersom sockerarter kan vara det huvudsakliga substratet för att producera energi. Men de måste också kontrollera sitt intag för att säkerställa att effekterna inte blir skadliga.

Maltodextrin och dess användning: det är en vanlig livsmedelstillsats

Som du har sett i den här artikeln uppfyller maltodextrin många funktioner i livsmedelsindustrin. Det gynnar dock inte hälsan på något sätt. Faktum är att det kan påverka hälsan negativt.

Du kanske inte behöver begränsa konsumtionen av maltodextrin helt. Du måste dock vara medveten om vilka produkter som innehåller denna ingrediens, så att du inte konsumerar dem regelbundet. För att skapa denna medvetenhet bör du alltid läsa etiketterna på de livsmedel du ska äta.

Men om du är en idrottare kan du kanske dra nytta av maltodextrin och dess användning, särskilt som tillsats i sportdrycker. Om du är osäker, kontakta en nutritionist för att få vidare råd.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Wilson PB., Does carbohydrate intake during endurance running improve performance? A critical review. J Strength Cond Res, 2016. 30: 3539-3559.
  • Lee YJ., Song S., Song Y., High carbohydrate diets and food patterns and their associations with metabolic disease in the korean population. Yonsei Med J, 2018. 59 (7): 834-842.
  • Alghannam AF., Gonzalez JT., Betts JA., Restoration of muscle glycogen and functional capacity role of post exercise carbohydrate and protein co ingestion. Nutrients, 2018.
  • Laudisi F., Stolfi C., Monteleone G., Impact of food additives on gut homeostasis. Nutrients, 2019.
  • Westman EC., Tondt J., Maguire E., Yancy WS., Implementing a low carbohydrate, ketogenic diet to manage type 2 diabetes mellitus. Expert Rev Endocrinol Metab, 2018. 13 (5): 263-272.
  • Ortega, Ana Baquero. ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS Y SU IMPACTO EN LA DIETA ACTUAL. Diss. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, 2018.
  • Urdampilleta, A., et al. “Protocolo de hidratación antes, durante y después de la actividad físico-deportiva.” Motricidad. European Journal of Human Movement 31 (2013): 57-76.
  • Soca, Pedro Enrique Miguel. “El síndrome metabólico: un alto riesgo para individuos sedentarios.” Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud (ACIMED) 20.2 (2009): 1-8.
  • Martinez-Sanz, J. M., and A. Urdampilleta. “Necesidades nutricionales y planificación dietética en deportes de fuerza.” Motricidad. European Journal of Human Movement 29 (2012): 95-114.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.