Vad är en normal bakterieflora?

Den normala bakteriefloran i en människas kropp är ändlöst komplex. En del bakterier är helt nödvändiga och stannar livet ut, medan andra endast tillfälligt finns i kroppen.
Vad är en normal bakterieflora?

Senaste uppdateringen: 09 februari, 2021

Bakterier är mikroorganismer som trots sin minimala storlek spelar en avgörande roll för att vår värld ska fungera. Forskare uppskattar att bakterier utgör 50% av planetens totala biomassa. Mänskliga varelser har också en oumbärlig relation med dem genom vår normala bakterieflora.

I denna artikel ska vi visa dig vad en normal bakterieflora i kroppen, även kallad mikrobiota, är och vad den är gjord av.

Vad är en normal bakterieflora?

En normal bakterieflora eller mikrobiota definierar vi som en uppsättning mikroorganismer som vanligtvis finns i våra kroppar, hos friska individer och spridda över flera olika delar i kroppen.

Denna interaktion är ett symbiotiskt förhållande mellan värden och bakterierna, eftersom båda parter drar nytta av det inbördes förhållandet. En del av fördelarna är följande:

  • Bakterierna hjälper oss med att smälta mat som kroppen inte kan få i sig på något annat sätt.
  • Bakterier producerar vitaminer och föreningar som du inte kan få från andra källor.
  • De skyddar också din kropp från kolonisering av andra mikroorganismer som kan vara skadliga, något som är känt som mikrobiell antagonism. 

En normal bakterieflora är helt avgörande för att våra fysiologiska system ska fungera korrekt. I källor som the National Autonomous University of Mexico uppskattar man att människan har runt 100 miljarder mikroorganismer i sina kroppar. Som du ser går det inte att föreställa sig vår existens utan bakteriefloran.

En naturlig bakterieflora i en människas tarmar.

Kategorier av människans normala bakterieflora

Vi använder begreppet bakterieflora på fel sätt om vi analyserar användningen av ordet, eftersom det är fastslaget att bakterier på inget sätt är relaterade till växter. Av denna anledning är det bättre att hänvisa till de olika grupper av bakterier enligt deras funktion som mikrobiella ekosystem.

Uppsättningen av alla dessa grupper eller populationer skapar sedan en normal bakterieflora, som vi delar in i två kategorier:

  • Autokton bakterieflora: Dessa är de mikroorganismer som lever i vår kropp under en obegränsad eller förlängd tid. De deltar i kvantifierbara fysiologiska processer och har utvecklats tillsammans med vår art tack vare det faktum att de har anpassat sig till den miljö vi erbjuder dem.
  • Allokton bakterieflora: Dessa mikroorganismer uppstår i alla miljöer och kan finnas i våra kroppar av en slump eller temporärt. De deltar inte i några fysiologiska processer, eftersom deras förhållande till mänskliga varelser baserar sig på slumpmässiga möten.

Denna generella term kan man också specificera enligt den tid organismerna finns hos oss:

  • Latent bakterieflora: En uppsättning organismer som värden huserar under hela livscykeln. I de här fallen är det vi som är värden. Populationen fluktuerar vanligtvis inte signifikant, och symbiosförhållandet är komplett.
  • Transient bakterieflora: Detta är en bakterietyp med kontinuerliga förändringar i populationen och den är vanligtvis inte nödvändig för att värden ska överleva. Olika faktorer så som årstid, ålder eller läkemedel kan göra att den förändras.

På så vis kan bakterierna i vår tarmkanal vara ett exempel på nativ, latent bakterieflora. De är helt nödvändiga för att vårt matsmältningssystem ska fungera korrekt och de stannar hos oss under hela livet.

Vad består en normal bakterieflora av?

En normal bakterieflora: Förstoring av tarmbakterier.

Hos en frisk, levande individ är inre vävnad som till exempel blodet, eller hjärnan, fri från bakterier. I kontrast till detta har de yttre vävnaderna och de som omges av slemhinnor, till exempel tarmarna, huden eller svalget, massor av symbiotiska mikroorganismer.

Forskare uppskattar att bakteriefloran i magen innehåller mer än 400 olika arter av bakterier. Om vi tar det vidare betyder det att för varje cell i en människas kropp, uppskattar man att det finns 10 mikrober i kroppen. 

Att gå igenom alla viktiga arter som finns i en normal bakterieflora är praktiskt taget omöjligt. Av denna anledning finns det listor över de vanligaste bakteriearterna enligt förekomst i kroppen, utgående från vanlig, tillfällig, ovanlig eller möjligt skadlig förekomst. Bakteriefloran förekommer i stora mängder i vissa delar av kroppen så som:

En nödvändig mikroskopisk värld

Som vi har kunnat se på ett mer generellt plan, är den mänskliga kroppens normala bakterieflora oändligt komplex. Vissa saker måste stå klara för oss: en del bakterier är nödvändiga och finns alltid i vår kropp, medan andra finns i våra kroppar mera temporärt. 

Dessa bakteriepopulationer varierar enligt individen och var hen bor, men den totala uppsättningen av dem alla utgör människans normala bakterieflora. 

Detta kanske intresserar dig
Bakterier i munnen – vilka olika sorter finns det?
Steg för Hälsa
Läs det Steg för Hälsa
Bakterier i munnen – vilka olika sorter finns det?

Det finns en stor mängd bakterier i munnen. Majoriteten av dessa bakterier bekämpas av enzymerna i din saliv men det är också många som överlever.  • Microbiota normal, wikipedia. Recogido a 19 de mayo en  https://es.wikipedia.org/wiki/Microbiota_normal
  • Bolívar, A. K., & Cátedra, D. A. MICROBIOTA ENDÓGENA DEL CUERPO HUMANO.
  • López Valencia, L. (2017). Avances en el conocimiento del microbioma humano.