Läkemedlet Reyvow: En ny behandling av migrän

Godkännandet av Reyvow har varit mycket betydelsefullt, eftersom det är ett genombrott i behandlingen av akut migrän och det första som godkänts av FDA på mer än två decennier.
Läkemedlet Reyvow: En ny behandling av migrän
Franciele Rohor de Souza

Granskad och godkänd av farmaceut Franciele Rohor de Souza.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 13 januari, 2023

Läkemedlet Reyvow är ett nytt läkemedel för migränpatienter som nu blivit godkänt av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Det var länge sedan ett nytt läkemedel godkändes inom detta område, och det är ett stort framsteg. Det finns ännu inte till försäljning i Sverige. Vi ska berätta allt om denna nya behandling av migrän i den här artikeln!

FDA:s godkännande av Reyvow har varit mycket betydelsefullt, eftersom det är ett genombrott i behandlingen av akut migrän och det första som godkänts av FDA på mer än två decennier.

Reyvow är ett läkemedel som innehåller den aktiva ingrediensen lasmiditan. Dess verkningsmekanism skiljer sig från den som andra läkemedel som man använder vid akut behandling av migrän, har.

Det är en ny klass av behandling i fall av akut migrän och dess nyhet ligger i det faktum att det är det enda läkemedlet i sin familj med FDA-godkännande. Eftersom det är en 5-HT1F-receptoragonist, verkar den både centralt och perifert.

Flera studier har blivit genomförda på detta läkemedel och resultaten har visat att en högre andel av patienterna som blev behandlade med Reyvow var migränfria två timmar efter den första dosen jämfört med studiedeltagarna som fick placebo.

Vad är migrän?

Migrän är en typ av svår huvudvärk som i allmänhet drabbar fler kvinnor än män. Det är en huvudvärk som oftast ligger i mitten av huvudet och involverar vanligtvis även andra symptom.

Bland symptomen kopplade till migrän kan vi nämna auror med illamående, kräkningar och ljuskänslighet. Vissa typer av migrän uppträder utan aura. De typer som kommer med aura hindrar ofta de drabbade individerna från att fortsätta med sina vanliga aktiviteter och de försämrar avsevärt kvaliteten på deras liv.

Det är vanligt att migränpatienter genomgår flera behandlingsfaser. Experter rekommenderar också att kombinera läkemedelsbehandling med alternativa terapier eller tekniker, så att man inte ska behöva ta så mycket läkemedel och på så sätt undvika deras biverkningar.

Är läkemedlet Reyvow säkert?

Läkemedlet kommer i form av tabletter med två olika koncentrationer, 50 mg och 100 mg doser. De vanligaste biverkningarna är yrsel, trötthet, sedering, illamående, kräkningar och muskelsvaghet.

Dessutom, eftersom läkemedlet verkar på det centrala nervsystemet, bör du inte köra bil eller utföra uppgifter som kräver mycket uppmärksamhet medan du är under behandling. Av denna anledning bör du vara försiktig om du måste använda maskiner under en period av minst åtta timmar efter att du tagit Reyvow.

Hur fungerar det?

En kvinna som har migrän.
Det var länge sedan ett nytt läkemedel för behandling av migrän blev godkänt.

Lasmiditan binder till 5-HT1F-receptorn och verkar både centralt och perifert. Det fungerar genom att minska frisättningen av ämnen som kallas neuropeptider. Dessutom påverkar det smärtbanorna utan att orsaka någon vasokonstriktion på cerebral nivå.

Läkemedlet blev godkänt baserat på resultaten från fas III-studier som involverade totalt 3 177 patienter som hade lidit av migrän, både med och utan aura.

FDA noterade att de erhållna uppgifterna visade att andelen patienter vars symptom var smärta, illamående och ljuskänslighet var betydligt lägre bland patienterna som tog lasmiditan.

På bara två timmar, och med en enda dos, har detta läkemedel snabbt och helt visat sig kunna eliminera smärta. Det är också effektivt för att kontrollera och lindra symptom som är relaterade till migrän, som auror.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: De mest använda medicinerna som påverkar bilkörning

Läkemedlet Reyvow och migrän

Migrän kan göra att du blir begränsad i ditt liv och inte kan utföra vissa vanliga aktiviteter. Migränpatienter upplever attacker som kan vara mycket intensiva och smärtsamma, vilket tvingar dem att upphöra med sina dagliga uppgifter.

Med bara en dos ger Reyvow förmågan att snabbt och fullständigt eliminera måttlig till svår migränsmärta på bara två timmar.

Reyvow är ett läkemedel som inte är en opioid och inte är narkotiskt och, enligt tillgängliga data för närvarande, ger dess användning inte upphov till något fysiskt beroende.

Skadliga effekter av läkemedlet Reyvow

En kvinna vilar huvudet på sitt skrivbord, med olika mediciner i förgrunden.
Migränpatienter provar ofta flera olika läkemedel tills de hittar ett som passar deras behov.

I allmänhet är de negativa effekterna som kan uppstå när du tar denna medicin milda till måttliga. De biverkningar som kan uppträda oftast är:

  • Yrsel
  • Trötthet
  • Stickningar eller domningar
  • Dåsighet
  • Illamående och kräkningar

Andra försiktighetsåtgärder att tänka på inkluderar möjligheten att du kan utveckla depression eller serotonergt syndrom.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Okulär migrän: vilka är symptomen och varför uppstår de?

Svårigheterna med att behandla migrän

Reyvow är ett läkemedel som lindrar måttlig till svår huvudvärk inom två timmar efter intag. Det har också fördelen att det inte framkallar ljuskänslighet eller illamående. För närvarande representerar det ett genombrott i behandlingen av migrän, vilket gör det till ett intressant alternativ för dessa patienter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.