Migrän hos barn: symtom och behandling

Migrän hos barn kan vara utmattande och kan störa deras dagliga uppgifter. Detta tillstånd orsakar ofta dålig prestation i skolan. Hur kan du känna igen det?
Migrän hos barn: symtom och behandling
Karina Valeria Atchian

Skriven och verifierad av läkare Karina Valeria Atchian.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Migrän är vanligt hos barn, och kan drabba barn i alla åldrar. Faktum är att, enligt statistik från Migraine Research Foundation, cirka 10% av barn i skolåldern lider av migrän och upp till 28% av tonåringar mellan 15 och 19 år är påverkade av detta tillstånd. Denna typ av huvudvärk är ofta utmattande och kan störa de dagliga aktiviteterna. När det handlar om barn leder det till den typ av obehag som kan ha negativ påverkan på deras prestation i skolan samt deras sociala liv.

I allmänhet drabbas barn av migrän i mindre utsträckning än vuxna. Detta tillstånd kan dock vara lika handikappande för båda åldersgrupperna. Naturligtvis påverkar det barnets livskvalitet avsevärt om det inte får adekvat behandling.

Symtom på migrän hos barn

Det finns två former av migrän:

 • Episodisk, vilken inträffar sporadiskt
 • Kronisk, vilken är konstant

Härnedan ska vi i närmare detalj diskutera en typisk migränattack. Vi måste dock klargöra att dessa kan skilja sig från de som beskrivs hos vuxna. Ofta är det inte lätt för barn att identifiera sina symtom på grund av sin ålder, och det kan vara än svårare att sätta ord på de upplevda känslorna. Migränanfall kan vara måttliga till svåra i intensitet, och uppstår ofta tillsammans med andra symtom.

Dessa anfall utvecklas genom en hel rad händelser som kan hålla i sig i några timmar till flera dagar. En typisk migränattack utan aura utvecklas till exempel i tre faser:

 • Prodromalfasen
 • Huvudvärk-smärtfas
 • Postdromalfas/resolutions- och återhämtningsfas

Symtom associerade med prodromalfasen inkluderar följande:

 • Illamående och kräkningar
 • Smärta bakom ett öga eller ett öra
 • Smärta i tinningen
 • En upplevelse av att se fläckar eller blinkande ljus
 • Känslighet för ljus eller ljud
 • Tillfällig synförlust
 • Blekhet eller mörka ringar under ögonen
 • Stämningsförändringar

Alla dessa kan förekomma några timmar, eller till och med en dag, innan huvudvärk-smärtfasen börjar. Smärtan påverkar vanligtvis huvudet bilateralt, till skillnad från hos vuxna, där det ofta endast drabbar ena sidan av huvudet. Smärtan kan vara skarp och hindra den drabbade från att klara av sina dagliga uppgifter.

Barn med huvudvärk försöker göra hemläxa.
Migränattacker hos barn kan vara lika funktionshindrande som hos vuxna.

Aurafas

Denna typ av attack är en ytterligare fas som kan inträffa antingen före huvudvärken eller tillsammans med den. Auran är vanligtvis visuell, och den gnistrar när den utvecklas. Således är det svårt för små barn att förklara denna typ av huvudvärk.

Vårdgivare rapporterar symtom som blekhet, minskad aktivitet och kräkningar. Huvudegenskapen för resolutions- och återhämtningsfasen är ett tillstånd av utmattning. Förutom de fysiska symtomen kan vissa barn också utveckla ångest eftersom de förväntar sig en till smärtsam attack. Det kan förändra deras förmåga att fokusera även när de inte har ont.

Kronisk migrän, som vi nämnde ovan, kan förekomma hos en liten andel barn. Detta beskriver en typ av smärta som varar i mer än fyra timmar om dagen i 15 dagar eller mer per månad, i över 3 månader.

Den här artikeln kan också intressera dig: Hur du upptäcker synproblem hos barn

Behandling av migrän hos barn

Barn som upplever detta tillstånd vill vanligtvis ligga i ett tyst, mörkt rum och känner lättnad när de sover. Användbara läkemedel för akut migränbehandling är vanliga smärtstillande medel som till exempel ibuprofen, paracetamol och triptaner (observera dock att triptaner inte rekommenderas till barn under 18 år). En patient kan behöva prova olika mediciner för att hitta den mest effektiva behandlingen. Ju tidigare en person börjar ta medicin, desto effektivare blir medicinen. Dessutom kan antiemetika (läkemedel mot illamående och kräkning) ibland hjälpa.

Det finns inget absolut botemedel mot migrän, eftersom dess patofysiologi ännu inte är helt klarlagd. Att hålla reda på personliga migränutlösare kan dock ge användbar information om hur man bäst kan undvika att få migrän. Dessa kan inkludera följande:

 • Kostplanering
 • Vätskeintag
 • Användningen av vissa mediciner
 • Förändringar i sömnschemat för att hålla sömnen konsekvent och balanserad
Barn sover gott i sin säng.
Ett bra sömnschema hos barn är avgörande för att lindra migrän.

Allmänna råd

Förekomsten av migrän hos barn kan orsaka ångest både för barnen samt deras föräldrar och vårdgivare. Så vårt råd är att alltid rådfråga din läkare eftersom det bara är han eller hon som kan ge en korrekt diagnos och ordinera rätt behandling. Slutligen, som vi nämnde ovan, måste du se till att ditt barn får tillräckligt med möjligheter att vara aktiv och också att sova. Se också till att de får en välbalanserad kost, eftersom det också kan hjälpa till att förebygga migrän.

Vi hoppas att du har haft nytta av den här artikeln!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.