Korskontaminering i köket: 3 tips för att undvika det

I den här artikeln ska vi ge dig tre rekommendationer som hjälper dig att undvika korskontaminering i köket. Du kan minska risken med rätt enkla åtgärder. Upptäck dem här!
Korskontaminering i köket: 3 tips för att undvika det
Saúl Sánchez Arias

Skriven och verifierad av nutritionist Saúl Sánchez Arias.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Behovet av att undvika korskontaminering i köket är avgörande för sjukdomar som exempelvis celiaki. Det är fenomenet genom vilket allergener eller mikroorganismer kan överföras från ett livsmedel via ett redskap som har varit i kontakt med det.

Nedan ger vi dig en serie tips för att undvika korskontaminering i köket. På detta sätt kan du minska risken för akuta sjukdomar som härrör från matförgiftning eller allergier. Glöm inte att det är viktigt upprätthålla god livsmedelshygien för att skydda din hälsa.

Tre rekommendationer för att undvika korskontaminering i köket

Nedan går vi igenom tre saker du behöver ta hänsyn till när du hanterar maten du ska äta. Var noga eftersom det kan minska risken för att någon blir sjuk!

1. Låt inte tillagade och råa livsmedel röra vid varandra

I allmänhet inaktiverar tillagningsprocesser mikroorganismer och toxiner i livsmedel som kan göra dig sjuk. Vetenskapliga bevis tyder på att låga eller höga temperaturer dödar nematoder, såsom anisakis (spiralmask).

Men om du låter tillagad mat komma i kontakt med rå mat som innehåller skadliga bakterier, kan bakterierna faktiskt hoppa från en produkt till en annan och börja reproducera sig. Detta ökar den mikrobiologiska risken och orsakar korskontaminering.

Vi rekommenderar att du alltid sätter av en särskild plats i ditt kök för maten du redan har tillagat, och håller den åtskild från den plats där du lagrar råvaror. Ett mycket typiskt exempel är att till exempel blanda kokta grönsaker med rått kött eller rå fisk. Denna praxis medför hälsorisker, särskilt när de animaliska produkterna inte har utsatts för frysning eller rengöring.

Person skär rått kött på skärbräda.
Kött och grönsaker får inte komma i kontakt innan de blivit tillagade.

2. Använd inte samma kniv för att skära alla livsmedel

På samma sätt som att det inte är en bra idé att råa och kokta livsmedel kommer i kontakt, ska du inte heller använda samma köksredskap för att hantera dem. Ett typiskt exempel på att inte vara försiktig med korskontaminering är att använda redskap som har berört gluten.

En undersökning som publicerats i Journal of Food Protection visar att man bör använda nytvättade köksredskap för att laga mat till en person med celiaki. Dessutom bör du se till att besticken inte har kommit i kontakt med någon mat som kan innehålla gluten.

Detsamma gäller om produkten i fråga innehåller bakterier som är patogena för människor. När du hanterar olika livsmedel är det viktigt att tvätta redskapen väl för att undvika sådana situationer.

Den här artikeln kan också intressera dig: 7 steg för hur du följer en glutenfri kost

3. Stekpannor, kastruller och oljor kan också överföra bakterier

Förutom att vara försiktig med att hantera redskap måste du dessutom desinficera redskapen du använder för att laga mat, inklusive kastruller och stekpannor, efter användning. De bakterier eller allergener som dessa redskap kan innehålla efter tillagning av mat, kan sedan överföras till den mat som du tillagar i dem därefter.

Personer med celiaki är mest mottagliga för denna typ av korskontaminering. Det finns dock också fall där bakterierna lyckas överleva i kastrullen eller stekpannan och sedan reproducerar sig när de kommer i kontakt med de nya livsmedel som du lägger ner där.

Men det är dock mycket osannolikt att detta händer. Det måste finnas tillräckligt av ett allergen eller bakterier för att det ska kunna orsaka specifik skada. Som framgår av forskning som publicerats i Journal of Food Protection är det sällsynt att matförgiftning inträffar om det inte finns tillräcklig bakteriebelastning.

Människor som lider av celiaki kan lätt bli utsatta för dessa situationer om de inte kan undvika korskontaminering. Det är väldigt få proteiner som behövs för att utlösa en autoimmun process hos dessa personer.

Person tar på sig skyddshandskar.
Även om dessa rekommendationer för att undvika korskontaminering är enkla att följa, är det många som inte tillämpar dem.

Var uppmärksam på livsmedelshygien för att undvika korskontaminering i köket

Matförgiftning på grund av brist på förebyggande åtgärder är vanligare än man tror. Av denna anledning är det viktigt att följa de råd vi tipsar om i den här artikeln för att minska risken. Både ett överskott på, och brist av, hygien är hälsofarligt på lång sikt. Försök att undvika vissa riskabla beteenden när du hanterar mat.

Glöm inte att noggranna tillagnings- och frysningsprocesser kan inaktivera många sjukdomsframkallande organismer som kan orsaka matförgiftning och andra akuta problem. Att till exempel utsätta fisk för mycket låga temperaturer inaktiverar anisakis.

Se till att du följer de grundläggande reglerna som vi gått igenom i den här artikeln. Kontrollera också kvaliteten och hygienen på de redskap du använder i köket när du hanterar mat. Alla försiktighetsåtgärder du vidtar kan vara till hjälp.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Podolska M., Pawlikoswski B., Nadolna Altyn K., Pawlak J., et al., How effective is freezing at killing anisakis simplex, pseudoterranova krabbei, and p. decipiens larvae? An experimental evaluation of time temperature conditions. Parasitol Res, 2019.
  • Studerus D., Hampe EI., Fahrer D., Wilhelmi M., Vavricka SR., Cross contamination with gluten by using kitchen utensils: fact or fiction? J Food Prot, 2018. 81 (10): 1679-1684.
  • Chardon J., Swart A., Evers E., Franz E., Public health relevance of cross contamination in the fresh cut vegetable industry. J Food Prot, 2016. 79 (1): 30-6.
  • Martínez, Francisco Jiménez. “El filtro de cocina: como factor de riesgo en la contaminación cruzada de los alimentos.” REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria 15.5 (2014).
  • Calderón de Zacatares, Vilma Ruth. “Celiaquía: alternativas para una dieta libre de gluten.” Calderón de Zacatares, VR (2012). Celiaquía: alternativas para una dieta libre de gluten. El Salvador Ciencia y Tecnología, 17 (23), 11-15. (2012).
  • López, Miryan Susana, et al. “Promoción de la salud y educación alimentaria en celiaquía desde un enfoque bio-psico-social.” Revista Tekohá 1.4 (2018): 17-26.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.