Farliga bakterier: 9 varianter att akta sig för

december 24, 2018
Trots att inte alla bakterier är dödliga så kan vissa av dem sätta din kropp i riskzonen. De kan även ge upphov till diverse sjukdomar om de inte upptäcks och behandlas i tid.

I början av året publicerade Världshälsoorganisationen (WHO) en lista över farliga bakterier för människor. Bland de som publicerades kan vi finna de som tog flest liv.

Med vetskap om vilka dessa är, deras symptom och associerade sjukdomar kan man bibehålla sin egen och sin familjs hälsa. Majoriteten av dem orsakar vanliga sjukdomar som sätter liv i farozonen om vi inte behandlar dem.

Denna lista påtalar även behovet av medicinska laboratorier för att finna ny antibiotika som kan bekämpa varje hot.

Farliga bakterier

1. Acineobacter baumannii

Detta är den bakterie som just nu är den förmodligen mest resistenta. Tusentals dör varje år på grund av denna bakterie eftersom den skapar antikroppar som är resistenta mot läkemedel.

 • Den börjar med aggressiv lunginflammation såväl som en kraftig urinvägsinfektion.
 • Som ett resultat är det högsta prioritet i laboratorierna att finna läkemedel som kan bekämpa denna bakterie.

Läs även: Hur viktiga är utgångsdatum för mat?

2. Pseudomonas aeruginosa

Attack från bakterier

Attackerna från detta patogen är mångsidiga. På grund av det är de ofta svåra att identifiera.

 • Denna farliga bakterie är kopplad till patienter med AIDS och fibrösa cystor.
 • Vidare kan den även börja med enkel dermatit eller genom att konsumera kontaminerat vatten.

Generellt finns denna med på listan över farliga bakterier på grund av dess kapacitet att fortplanta sig hos personer med AIDS. I dagsläget tenderar den att orsaka lungkomplikationer och starka infektioner hos personer som är utsatta för ett annat virus.

3. Enterobacteriaceae

Denna bakterie tillhör en familj av mikroorganismer vars sjukdomar i grund och botten påverkar matsmältnings- och utsöndringssystemen. Generellt är det grovtarmen, magen och övriga tarmar som främst påverkas av dessa patogen.

 • Denna grupp av farliga bakterier ansvarar faktiskt för infantil gastroenterit, salmonella, tyfus och dysenteri.
 • Tidigare skördade dessa sjukdomar många liv under perioder när farsoter härjade.
 • Många av dessa farliga bakterier är även mycket resistenta mot penicillin.

4. Enterococcus faecium

Människans tarmar

Denna bakterie samexisterar i de mänskliga tarmarna, men kan även bli till en skadlig aktör. Enterococcus faecium ansvarar för neonatal meningit – en infektion som orsakar huvudvärk, stel nacke, feber och fotofobi, vilket är ett tillstånd som gör att man upplever smärta från starkt ljus.

 • För tillfället har den hög prioritet.
 • Den utgör även ett problem eftersom den är resistent mot antibiotika.
 • Ofta överförs den genom ett virus.

5. Staphylococcus aureus

Det finns bakterier som kan kopplas till en grupp infektioner och sjukdomar i diverse organ i kroppen. Det är fallet med Staphylococcus aureus, eller gula stafylokocker som de även kallas. Som ett resultat är de kapabla att orsaka problem för huden samt andnings- och matsmältningssystemen.

Mikroorganismen ifråga kan därför bland annat orsaka:

 • Konjunktivit
 • Celluliter
 • Sepsis
 • Meningit
 • Lunginflammation

Vidare sker majoriteten av dessa infektioner på sjukhus.

Vill du lära dig mer? Läs: 9 livsmedel du borde undvika om du har astma

6. Helicobacter pylori

Attack mot magen

Detta är en bakterie som endast attackerar magen. Generellt sätt infekterar den magslemhinnan och genererar uppsvälldhet.

Den kan orsaka:

 • Gastrit
 • Magsår
 • Irriterad grovtarm
 • Lymfom

I vissa fall upplever personer som kommit i kontakt med denna bakterie inga symptom under livet. Saliv, avföring och tandplack överför denna bakterie.

7. Campylobacter

I detta fall talar vi om den främsta bäraren av matförgiftning i världen. Dessa är vanliga symptom på den:

 • Kräkningar
 • Feber
 • Diarré
 • Buksmärta

Vidare kan den orsaka artrit och Guillain-Barrés syndrom. Detta är en bakteriell aktör som helt kan elimineras med konventionell antibiotika. Det är dock även sant att det är en av de vanligaste och farligaste bakterierna.

Det är framförallt viktigt att veta att konsumtion av kontaminerad mat eller vatten samt kontakt med infekterade djur kan överföra Cambylobacter.

8. Salmonella

Mjölk kan bära på salmonella

Salmonella är en form av Enterobacteriaceae.

 • Inkubationstiden är mellan en vecka och nästan en månad.
 • Symptomen går från feber och kräkningar till diarré och upprörd mage.

Efter inkubationen kan symptomen vara i upp till två månader i värsta fall. Salmonella kan överleva under långa perioder i mat såsom smör, mjölk och choklad.

9. Neisseria gonorrhaeae

Vissa farliga bakterier överförs via sexuell kontakt. Detta är fallet med denna bakterie.

 • Som namnet antyder kan denna mikrob orsaka gonorré.
 • Enkel antibiotika såsom ampicillin eller penicillin kan dock eliminera denna sjukdom om den upptäcks i tid.
 • Weinstock, G. M. (2012). Genomic approaches to studying the human microbiota. Nature. https://doi.org/10.1038/nature11553
 • Faust, K., Sathirapongsasuti, J. F., Izard, J., Segata, N., Gevers, D., Raes, J., & Huttenhower, C. (2012). Microbial co-occurrence relationships in the Human Microbiome. PLoS Computational Biology. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1002606
 • Hyde, E. R., Haarmann, D. P., Lynne, A. M., Bucheli, S. R., & Petrosino, J. F. (2013). The living dead: bacterial community structure of a cadaver at the onset and end of the bloat stage of decomposition. PloS One. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0077733