Hur upptäcks falska hjärtinfarkter

Falska hjärtinfarkter kan presenteras genom ett flertal syndrom som skenbart visar på infarkter men som i verkligheten inte är det. Lär dig mer om dem i den här artikeln!
Hur upptäcks falska hjärtinfarkter

Senaste uppdateringen: 24 juli, 2022

Falska hjärtinfarkter kännetecknas av bröstsmärtor, och denna situation är redan stressfull i sin natur. När allt kommer omkring är vi alla inställda på att bröstsmärtor är förknippade med hjärtproblem, vilka utlöser larm och ångest.

Men bröstsmärtor kommer inte alltid från hjärtat. Faktum är att den här typen av smärta för det mesta inte betyder något allvarligt utan är förknippad med inflammatoriska åkommor eller ångest. Men på grund av risken att orsaken är hjärtat bör man i vilket fall som helst vara noggrann med att undersöka saken.

Vi ska förklara hur falska hjärtinfarkter kan uppträda. Som namnet antyder är en falsk hjärtinfarkt en klinisk bild där symtomen tyder på närvaron av en hjärtinfarkt, men i realiteten så är det en annan process som rum i kroppen.

Flera syndrom gömmer sig bakom falska hjärtinfarkter, och även om läkekunskapen känner igen dess manifestation som sådan, finns det ingen konkret konsensus om vilka sjukdomar som är falska hjärtinfarkter och vilka som inte är det. Den enda konsensusen kan möjligtvis vara den som erkänner hyperkalemi som huvudorsaken.

Hyperkalemi innebär en ökning av kaliumnivåerna i blodet. När detta dyker upp känner patienten bröstsmärta vilket åtföljs av illamående eller kräkningar. Smärtan är så intensiv att den väcker misstanke om hjärtinfarkt. Dessutom är det mycket vanligt hos diabetiker och patienter med högt blodtryck, vilket ökar misstanken.

Låt oss ta en närmare titt.

Laboratorier för falska hjärtinfarkter

En nyckelfråga inom den medicinska vården av patienter med bröstsmärtor är tillgången på närliggande laboratorier som kan utföra grundläggande tester. Dessa inkluderar troponin och jonogram.

Troponintestet upptäcker förekomsten i blodet av det proteinet, vilket tyder på akut hjärtinfarkt när det upptäcks överstiga vissa värden. Testet är inte helt felfritt, men läkare uppskattar att det kan utesluta upp till 60 % av bröstsmärtor som inte är hjärtinfarkter.

Denna sållning skulle kunna förbättra sjukhusinläggningar och minska falska diagnoser. Faktum är dock att testet inte är tillgängligt på alla vårdcentraler, och det är heller inte efterfrågat av alla läkare.

Elektrokardiogram är inte lika effektiva som troponintester för att utesluta falska hjärtinfarkter. Ibland tyder vissa studier med dessa på en pågående hjärtinfarkt, trots att det inte är det. Detta utöver det faktum att specialisterna måste läsa elektrokardiogrammet korrekt, till skillnad från troponintester som uttrycker ett avrundat värde.

En kvinna håller sig för bröstet
Det viktigaste symtomet på falska hjärtinfarkter är bröstsmärtor, vilket så klart med rätta skapar oro och rädsla hos patienter.

Stressinducerad kardiomyopati

Bakom vissa falska hjärtinfarkter är orsaken en klinisk bild som kan bli jämfört vid ett brustet hjärta; stressinducerad kardiomyopati. Symptomet är en akut och intensiv bröstsmärta.

Det diagnostiska problemet det utgör är att det förändrar elektrokardiogrammet och kan till och med variera laboratorievärden, vilket simulerar en hjärtinfarkt som inte sker. Vid en kardiologisk intervention av dessa patienter finner man artärerna i perfekt skick.

Orsaken som ger det sitt ursprung är ett mycket kraftfullt och plötsligt stresstillstånd, i allmänhet som härrör från en oroande situation eller dåliga nyheter. Det har beskrivits hos personer som får dåliga nyheter, som att en släkting har dött.

Namnet på syndromet var tidigare ett annat, trots att är ett nyligen erkänt hälsoproblem. Det var tidigare kallat Takotsubokardiomyopati eftersom skanningar av dessa hjärtan liknar Takotsubo, ett fartyg med redskap som är använt av fiskare i Japan.

Stressinducerad kardiomyopati utvecklar sig nästan alltid positivt och utan komplikationer. På några veckor återställer patienterna sina normala elektrokardiogram- och laboratorievärden.

Ett stetoskop och ett hjärta
Hjärtat är inte alltid ursprunget till bröstsmärtor, därav vikten av att skilja allvarliga orsaker från godartade orsaker.

Tietzes syndrom

En vanlig orsak till falska hjärtinfarkter är Morbus Tietze, eller Tietzes syndrom. Detta är en inflammation i brosket som förenar revbenen med bröstbenet.

Det är vanligt hos unga kvinnor och hos personer som har utfört ansträngningar med båda de övre extremiteterna. Det utvecklar sig vanligtvis på ett godartat sätt och försvinner efter dagar eller veckor utan ingrepp. Allt som oftast får de drabbade patienter antiinflammatoriska läkemedel.

Bröstsmärtan är den som utlöser vår rädsla. För att skilja det från en verklig infarkt trycker läkaren vanligtvis på revbenen och bröstbenet och letar efter smärta vid palpation, vilket inte sker när ursprunget är kardiologiskt.

Även vid falska hjärtattacker bör du kontakta din läkare

Som vi nämnde tidigare är det vid upplevda bröstsmärtor nödvändigt att söka läkarvård i syfte att utesluta allvarliga kardiologiska orsaker, inklusive en akut hjärtinfarkt. Av denna anledning bör du konsultera sjukvården direkt du upplever denna form av smärta.

Det kan vara så att det är något ofarligt, men en läkare är den bästa personen som kan avgöra detta och ge dig de nödvändiga riktlinjerna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Paz, Julian Dario Ñañez. “Síndrome del Corazón Roto.” Acta Médica Colombiana 41.2 (2016).
  • León, Lucio, and Claudio Fernández. “Dolor Torácico Agudo: énfasis en el Síndrome coronario Agudo.” Revista Chilena de Medicina Familiar 3.2 (2017): 70-74.
  • Vidal-Petiot, E., H. Ayari, and M. Flamant. “Hipopotasemia.” EMC-Tratado de Medicina 21.2 (2017): 1-7.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.