Orsaker till bröstsmärta samt kategorier och egenskaper

Bröstsmärta känns mellan nacken och buken, och har olika orsaker som kan vara hjärtrelaterade eller icke-hjärtrelaterade. I denna artikel beskriver vi dess egenskaper.
Orsaker till bröstsmärta samt kategorier och egenskaper

Senaste uppdateringen: 17 augusti, 2020

Bröstsmärta kan komma från vilken struktur som helst i bröstet och det finns många orsaker till varför bröstsmärta kan uppstå. Smärtan kan till exempel uppkomma i matstrupen, musklerna, nerverna eller revbenen men kan spridas vidare till andra delar såsom nacken eller ansiktet.

Många människor fruktar denna typ av smärta för att de omedvetet förknippar det med hjärtproblem. Cirka 5% av konsultationerna inom räddningstjänsten innefattar bröstsmärta, men när det gäller barn utgör det dock mindre än 1% av fallen.

I denna artikel tittar vi närmre på orsakerna till bröstsmärta.

Bröstsmärta innebär smärta mellan nacke och buk men kan ibland börja i ryggen. Vissa beskriver känslan som smärta men andra som besvärande eller obehaglig.

De två kategorierna av bröstsmärta

Experter delar vanligtvis upp denna smärta i två huvudgrupper: hjärtrelaterade och icke-hjärtrelaterade. Indelningen gör att läkare kan skilja mellan smärta som kräver akut vård och mindre brådskande vård.

Nedan listar vi några vanliga orsaker till bröstsmärta och därefter nämner vi några saker som kan orsaka icke-hjärtrelaterade bröstsmärtor.

Hjärtrelaterade orsaker till bröstsmärta

 • Ischemisk hjärtsjukdom. Denna smärta är huvudtecknet på angina pectoris och hjärtinfarkt. Det är en mycket intensiv och ihållande smärta som är belägen i hjärtområdet och strålar ut till övre extremiteter och nacke. Denna smärta representerar ett akut tillstånd.
 • Aortabrott. Aortan har en tjock vägg som tål högt tryck, men den kan under vissa omständigheter gå sönder vilket orsakar svår smärta och kräver akut vård.
 • Hjärtsäcksinflammation. Detta är fodret i hjärtat som av olika skäl kan samla vätska. Bröstsmärtan varierar med förändringar i hållning.

Icke-hjärtrelaterade orsaker: smärta från lungor

 • Lunginflammation. Mikrobiella lunginfektioner kan orsaka bröstsmärta som blir värre vid hosta. I allmänhet är det en smärta i sidan som sammanfaller med det infekterade området.
 • Lungemboli. Artärerna och venerna i andningsorganen blir tilltäppta med blodproppar. Dessa blodproppar kan bildas i lungorna eller genom cirkulation från andra kroppsdelar. Detta är ett extremt brådskande tillstånd.
 • Lungkollaps/pneumothorax. Detta sker när utrymmet runt lungsäcken fylls med luft vilket är mycket smärtsamt och kan ge andfåddhet.
 • Lungsäcksinflammation/pleurit. Detta sker när lungsäcken sväller och skapar smärta i intervaller som varierar med förändringar i hållning.
En kvinna med bröstsmärta.
Bröstsmärta uppträder vanligtvis i mitten av bröstet.

Icke-hjärtrelaterade orsaker: smärta från matsmältningskanal

 • Spasmer. Matstrupen går genom mitten av bröstet, mellan munnen och magen. Eftersom matstrupen är ett ihåligt organ vars vägg är gjord av muskler kan spasmer uppstå. Matstrupen stänger då av sig själv vilket kan orsaka bröstsmärta och förhindra överföring av mat.
 • Gastrit. Även om magen är lägre, manifesterar gastrit och dyspepsi ibland uppåt i bröstet. Det är vanligt att den drabbade rapar, hickar eller känner sig illamående.
 • Gallsten. Om gallblåsan har gallsten kan det påverka bröstet men buksmärta är dock vanligare. Beroende på den anatomiska positionen i gallblåsan och gallstenens position upplever vissa människor smärta i höger lungregion och upp till höger skuldra.
Ett elektrokardiogram.
Ett elektrokardiogram är ett av de test som läkare begär när en patient upplever smärta i bröstet.

Andra orsaker till bröstsmärta

Som vi nämnde ovan, så förutom organen i bröstkorgen och buken, kan också andra strukturer och situationer orsaka denna smärta. Därför är det viktigt för läkare att börja med att avvisa de allvarligaste orsakerna.

Dessa orsaker är:

 • Psykogena orsaker. En panikattack kan till exempel orsaka bröstsmärta men vid ett sådant tillfälle är smärtan psykologisk och inte anatomisk.
 • Morbus Tietze. En inflammation i brosket som förbinder revbenen. Orsaken kan vara ansträngning eller slag. Vid behandling kan antiinflammatoriska läkemedel och lokal kylning användas.
 • Muskelvärk. I detta fall kan musklerna som bildar bröstväggen ta skada, vilket kan bero på till exempel ansträngning, påfrestning, slag eller inflammation. I allmänhet består behandlingen av antiinflammatoriska läkemedel.
 • Neurit. Nerverna som passerar mellan revbenen kan svälla och vara en källa till bröstsmärta. Ett klassiskt exempel är herpes zoster där den virala infektionen ger svår smärta och sveda som löper längs den drabbade nerven.

Som du ser finns det otaliga orsaker till bröstsmärta. Kontakta gärna en läkare om du har några frågor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Amsterdam EA, Wenger NK, Brindis RG, et al. 2014 AHA/ACC guideline for the management of patients with non-ST-elevation acute coronary syndromes: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2014;64(24):e139-e228.
 • Bonica JJ, Graney DO. General considerations of pain in the chest. En: Loeser. Bonica’s management of pain. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2001. p. 1114-48.
 • López Bescos L, Fernandez Ortiz A, Bueno Zamora H, Coma Canella I, Lindon Gorbi RM, Cequier Fillat A, et al. Guías de práctica clínica de la Sociedad española de Cardiología en la angina inestable /Infarto sin elevación ST. Rev Esp Cardiol 2000; 53:838-50.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.