Ett mentalt sammanbrott: När sinnet och kroppen når gränsen

Negativa tankar, utbrändhet, koncentrationsproblem... Vad är det som händer? Dessa är typiska tecken på ett mentalt sammanbrott. I den här artikeln berättar vi mer om symptomen och hur man hanterar dem.
Ett mentalt sammanbrott: När sinnet och kroppen når gränsen

Senaste uppdateringen: 05 maj, 2021

Du har nått din gräns, oförmögen att göra någonting alls. Du känner världens tyngd ligga på dina axlar och måste kämpa för att komma ihåg saker eller fatta beslut… Vi upplever allt detta när vi lider av ett mentalt sammanbrott, ett tillstånd som utvecklas från ett intensivt och långvarigt tillstånd av stress.

Fysisk och emotionell utmattning är något som förekommer i stort sett överallt idag. Till exempel är vi mer stressade på våra arbetsplatser, har en oro som bara blir större och större, vilket i sin tur påverkar vårt humör. Det gör att vi känner oss överväldigade och hamnar i ett dåligt mentalt tillstånd. Detta kan på lång sikt orsaka hälsokomplikationer.

Som Pablo Neruda brukade säga blir vi ibland trötta på att vara människor. Han kanske har rätt. Vi har en tendens att engagera oss i alltmer komplexa och krävande scenarier som senare tar ut sin rätt. Men eftersom det är så vanligt att känna sig blockerad och svag, är det viktigt att vi förstår varför, och hur vi kan lösa det.

Ett mentalt sammanbrott: Vad är det och vilka är symptomen?

En mentalt sammanbrott är inte en störning i sig, och det är inte heller ett diagnostiskt kliniskt tillstånd. Närmare bestämt är det ett symptom som kan vara orsakat av ett intensivt tillstånd av stress. Det är ofta ett svar på ogynnsamma omständigheter och kan inträffa efter att vi har fått dåliga nyheter, genomgått en traumatisk händelse eller varit med om ett personligt, känslomässigt uppbrott och så vidare.

Med andra ord kan det uppstå efter en mycket känslomässig livshändelse. Som nämnts i denna studie “är ett mentalt sammanbrott relaterat till ett tillstånd av förhöjd stress, vilket får dig att känna dig fysisk och mentalt utmattad”.

När vi befinner oss i detta tillstånd frisätter hjärnan en stor mängd neurokemikalier, som adrenalin och kortisol, vilket gör att vi känner oss överväldigade. Denna ansamling av känslor och psykologiska förändringar kan efter en tid påverka vår kognitiva kapacitet och vår fysiska motståndskraft.

man med mentala sammanbrott
Huvudorsaken till ett psykiskt sammanbrott är ett tillstånd av stress som till slut äter upp oss mentalt.

Du kanske också är intresserad av den här artikeln: 6 sätt att kontrollera stress och ångest utan läkemedel

Symptom förknippade med mentala sammanbrott

Vissa människor kallar det en “nervös kris”, men i verkligheten är det inte samma sak. Även om yttre symptom, som en känsla av stress eller känslor av nervositet, vanligtvis åtföljer en nervös kris, innebär ett mentalt sammanbrott dessutom en mental blockering. Nedan dyker vi lite djupare in ner detta.

Symptom du kan förvänta dig vid ett mentalt sammanbrott

 • Koncentrationssvårigheter
 • Svårighet att resonera logiskt; du kan uppleva en sorts mental dimma
 • Problem med att komma ihåg saker
 • Du känner att du inte har kontakt med verkligheten, som om omgivningen inte är på riktigt
 • Humörsvängningar. En känsla av irritation eller apati är särskilt vanlig
 • En oförmåga att utföra dagliga uppgifter som vanligt, samt brist på motivation, lust och förmåga att fokusera på vad du gör

Fysiska symptom

Dessutom finns det också flera fysiska symptom associerade med ett mentalt sammanbrott. Med det sagt, ju längre du lever med stressen, desto värre blir symptomen. Generellt är dessa symptom följande:

 • Ständig utmattning och känslan av att oavsett hur mycket du försöker eller vill, så har du svårt att reagera på saker
 • Muskelsmärta, särskilt i armar och ben
 • Förändringar i sömnmönster, sömnlöshet eller överdriven sömn
 • Ett tryck över bröstet eller hjärtklappning
 • Yrsel
 • Huvudvärk
 • Känslan av att du rör dig långsammare än normalt

Hur hanterar man ett mentalt sammanbrott?

Finns det någon form av behandling för psykiska sammanbrott? Nej, tyvärr, inte en enskild, botande behandling. Sanningen är att dessa psykologiska tillstånd kräver en flerdimensionell hanteringsstrategi. Låt oss analysera några av huvudpunkterna.

Stressavlastningstekniker

Denna teknik fokuserar på en del av Lazarus och Folkmans stresshanteringsmodell. Den består av att använda en mängd olika tekniker som syftar till att lugna stress lite i taget. För att göra detta måste vi dock ta till oss en rad kunskaper i syfte att skapa nya, hälsosamma tankemönster som i sin tur minskar ångest.

Följande steg kan hjälpa dig att göra detta:

 • Kognitiv omstrukturering: identifiera negativa tankar och besattheter och ersätt dem med sundare varianter
 • Använd avslappningstekniker, som djupandning
 • Inför nya förändringar i dina rutiner för att hantera stress. Fråga dig själv vilka förändringar du behöver för att må bättre. Ibland kan vårt välbefinnande förbättras när vi tar avstånd från vissa situationer och startar nya projekt
 • Lär dig tekniker för att hantera känslor
avslappnad kvinna
En metod vi kan använda för att hantera ett mentalt sammanbrott är att lära oss problemlösningstekniker. Det är också en bra idé att utöva avslappningstekniker.

Fortsätt läsa mer om detta i den här artikeln: Fem mindfulnessövningar mot ångest

Tekniker för problemlösning

Här är ett intressant faktum: Ett överflöd av problem är en enorm katalysator för mentala sammanbrott. Innan vi lyckas inse att ett visst problem är sammankopplat med ett annat kan vi inte begripa hur vi ska kunna lösa något av dem, och de blir alla till ett enda stort och trassligt problem.

När detta händer kan vi bli överväldigade och mentalt blockerade. För att hantera denna mycket vanliga situation är det viktigt att lära sig ett antal tekniker. Nedan förklarar vi några steg som kan hjälpa till.

 1. Identifiera problemet och beskriv det
 2. Dela upp det i mindre delar. När allt kommer omkring består varje utmaning eller oro av flera enheter.
 3. Tydliggör vad du vill uppnå
 4. Ta en penna och ett papper och hitta lösningar. Stanna inte vid bara vid en lösning. Poängen med denna övning är att skriva ner flera möjliga lösningar
 5. Välj ut de bästa av de lösningar du har tänkt ut
 6. Använd och implementera dessa lösningar
 7. Utvärdera de åtgärder du genomfört: Var resultatet som du förväntade dig att det skulle bli?
 8. Hantera och bemöt de känslor som uppstår vid varje steg

Vi klarar av mentala sammanbrott

Sammantaget bör vi komma ihåg att det är mycket vanligt att drabbas av mentala sammanbrott under perioder av kris. Att ta sig tid, se till att möta våra behov och använda oss av sunda tekniker för stresshantering kan hjälpa till.

Det är självklart att om vi inte kan hantera dessa känslor är det bäst att söka professionell hjälp. Ett möte med en psykolog eller terapeut är nyckeln till att upptäcka andra tekniker för att hantera ett personligt sammanbrott.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Azizoddin, D. R., Jolly, M., Arora, S., Yelin, E., & Katz, P. (2020). Longitudinal Study of Fatigue, Stress, and Depression: Role of Reduction in Stress Toward Improvement in Fatigue. Arthritis Care and Research72(10), 1440–1448. https://doi.org/10.1002/acr.24052
 • Yaribeygi, H., Panahi, Y., Sahraei, H., Johnston, T. P., & Sahebkar, A. (2017, July 21). The impact of stress on body function: A review. EXCLI Journal. Leibniz Research Centre for Working Environment and Human Factors. https://doi.org/10.17179/excli2017-480
 • Kocalevent, R. D., Hinz, A., Brähler, E., & Klapp, B. F. (2011). Determinants of fatigue and stress. BMC Research Notes4. https://doi.org/10.1186/1756-0500-4-238

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.