Hostmedicinen cloperastine: egenskaper och användning

Cloperastine är ett receptfritt läkemedel, men det har vissa negativa biverkningar. Du får alltså endast ta det under överinseende av en ordinerande läkare. Läs vidare för att lära dig om hostmedicinen Cloperastine
Hostmedicinen cloperastine: egenskaper och användning
Diego Pereira

Granskad och godkänd av läkare Diego Pereira.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Cloperastine är en aktiv ingrediens med central och perifer hostdämpande effekt. Denna aktiva ingrediens verkar genom att hämma hostreflexen utan att skapa depression det centrala nervsystemet. Hostmedicinen cloperastine är också ett antihistamin och minskar även bronkiala spasmer.

Fortsätt läsa för att ta reda på allt du bör veta om hur detta läkemedel kan vara användbart under vintersäsongen. Vi kommer också att berätta om dess kontraindikationer och eventuella biverkningar som du behöver vara uppmärksam på.

Hur fungerar hostmedicinen cloperastine?

Det här är ett hostdämpande läkemedel som har en dubbel verkan. Den ena verkan är på hostcentret och den andra, som är perifer, är lokal. Läkemedlets verkan på hostcentret är selektiv, och det hjälper också bronkerna att slappna av.

När vi pratar om området där cloperastine verkar, så kan vi berätta att läkemedlet verkar vid den punkt där irritationen uppstår. Detta beror på att det minskar slemhinneinflammation. Denna dubbla verkan gör det alltså möjligt att använda cloperastine som behandling för nästan alla typer av hosta.

Rätt dosering

Den rekommenderade dosen av cloperastine för vuxna är 10 milliliter, tre gånger om dagen. Doserna för barn beror på barnets ålder. De är som följer:

  • 5 ml 2 gånger om dagen för barn mellan 7 och 12 år
  • 3 ml 2 gånger om dagen för barn mellan 5 och 6 år
  • 2 ml 2 gånger om dagen för barn mellan 2 och 4 år

Vi vill också påpeka att cloperastine inte är lämpligt för behandling av barn under 2 år.

Man håller för munnen med handen vid hosta.
En hosta är ett irriterande symtom och svårt att behandla. Cloperastine är ett hostdämpande läkemedel.

Du kanske också är intresserad av: 3 hostmediciner du kan göra hemma

Skaka flaskan väl innan du tar läkemedlet Det tar ungefär cirka 20 till 30 minuter innan det börjar verka.

Dessutom bör du veta att läkemedlets prestanda inte påverkas av livsmedel, så du kan ta det före, under eller efter en måltid. Tänk dock på att du inte bör dricka alkohol medan du genomgår behandling med detta läkemedel.

Indikationer och kontraindikationer

Läkare ordinerar cloperastine för behandling av olika former av hosta, som till exempel irriterande eller nervös hosta. Det är generellt säkert, men är kontraindicerat för:

Biverkningar av hostmedicinen cloperastine

Cloperastine kan, som ett läkemedel, leda till biverkningar som dåsighet och muntorrhet. Dessa blir tydliga om man har tagit höga doser av det. Det kan också förekomma en allergisk reaktion mot dess aktiva ingrediens, eller mot någon av komponenterna som finns i de olika läkemedelsformerna, men detta är sällsynt.

Även störningar i nervsystemet kan uppstå, som till exempel skakningar och yrsel, men detta är också ovanligt.

Hur cloperastine reagerar med andra läkemedel

På grund av dess antihistaminverkan så ökar cloperastine effekten av alkohol och lugnande läkemedel. Några av dessa läkemedel är hypnotika, opioidanalgetika, bensodiazepiner och antipsykotika. Tänk generellt på att cloperastine interagerar med substanser som har en centraldämpande effekt.

Dessutom ökar antihistaminer den muskarina effekten av andra grupper av läkemedel såsom antikolinergika, antiparkinsonmedel, tricykliska antidepressiva medel och neuroleptika.

Cloperastine interagerar också med slemlösande och mukolytiska läkemedel och kan orsaka lungobstruktion på grund av att det hämmar hostreflexen.

Receptfria läkemedel kan också vara farliga

Cloperastine är ett läkemedel som man kan köpa i vissa länder, men det säljs inte i Sverige. Det är viktigt att du är uppmärksam på effekter och använder det med försiktighet. Som med alla läkemedel bör du rådfråga vårdpersonal om det och låta en läkare bedöma om din typ av hosta kan ha nytta av denna typ av behandling.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Fabris, C. (1983). LA CLOPERASTINA NEL TRATTAMENTO DELLA TOSSE. European Review for Medical and Pharmacological Sciences.

  • Olivieri, D., Giacomelli, P., Montella, R., Illiano, A., Gargano, G., & Pamparana, F. (1983). Studio clinico di un nuovo antitosse: la cloperastina. Archivio Monaldi per La Tisiologia e Le Malattie Dell”apparato Respiratorio.

  • Olivieri, D., Del Donno, M., & Ferraro, E. (1983). Effetto della cloperastina sulla clearance muco-ciliare. Archivio Monaldi per La Tisiologia e Le Malattie Dell”apparato Respiratorio.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.