Hormonet argininvasopressin - egenskaper och effekter

Även om hormonet argininvasopressin har en huvudfunktion som är att reglera njurarnas aktivitet har det också ett visst inflytande på hjärt-och kärlsystemet samt centrala nervsystemet.
Hormonet argininvasopressin - egenskaper och effekter

Senaste uppdateringen: 19 juli, 2020

Argininvasopressin, även känt som antidiuretiskt hormon eller ADH, utsöndras från hypothalamus magnocellulära cellkärna. Därifrån överförs det till neurohypofysen och slutligen till blodsystemet. Det hjälper till att reglera vattenmängden i kroppen genom att kontrollera mängden vatten som njurarna utsöndrar. I denna artikel ska vi titta på egenskaperna och effekterna av hormonet argininvasopressin .

Det är en oligopeptid som bildas genom sammanslagningen av 9 aminosyror. Aminosyrorna som utgör hormonet ADH är cystein, tyrosin, glutamin, prolin, en aminogrupp, fenylalanin, arginin, asparagin och en karboxylgrupp.

Funktionen hos hormonet argininvasopressin

Funktionen hos hormonet argininvasopressin

Även om detta hormon har en huvudfunktion som är att reglera njurarnas aktivitet har det också en viss påverkan på hjärt- och kärlsystemet samt det centrala nervsystemet.

Argininvasopressin kommer ut som svar på hypertoniciteten i kroppsvätskorna. Detta hjälper njurarna att absorbera vatten och återföra det till blodet från njurarnas tubulussystem, vilket normaliserar toniciteten i kroppsvätskorna.

Som en konsekvens av absorptionen av vatten blir urinen mer koncentrerad och därmed minskar den i volym. Så när hormonet ADH kommer ut i höga koncentrationer kan det öka blodtrycket eftersom det skapar en måttlig vasokonstriktion.

Effekter av hormonet argininvasopressin

På njurarna

Dess verkan på njurarna förädlar en serie processer som koncentrerar urinen. Genom att främja en sådan koncentration producerar hormonet argininvasopressin återabsorptionen av vatten till den extracellulära vätskan.

Hormonet ADH verkar på njurarna vilket i sin tur ger upphov till tre huvudeffekter:

  • Det ökar vattenpermeabiliteten i tubulussystemet.
  • Det ökar också permeabiliteten i de yttre och inre uppsamlingsrören i njurarna. Detta gör att vattnet återabsorberar vilket leder till en utsöndring av mer koncentrerad urin.
  • Slutligen förekommer det dessutom en ökad natriumabsorption.

Effekter av hormonet argininvasopressin på centrala nervsystemet

Det antidiuretiska hormonet som de hypotalamiska neuronerna frisätter har en koppling till regleringen av blodtrycket och temperatur. Forskare har visat att hormonet argininvasopressin kan verka smärtstillande vid tillstnd som beror på sex och stress.

Vaskulära effekter

Hormonet argininvasopressin  är en kraftig vasokonstriktor och kan kraftigt öka systemisk vaskulär resistens, vilket förklarar hormonets namn.

Hur reglerar ADH sig själv?

En röntgenbild

I allmänhet är det osmolariteten hos extracellulära vätskor som kontrollerar frisättningen av detta hormon. En minskning i osmolariteten minskar utsöndringan av ADH, medan en ökning av osmolariteten ökar ADH-utsöndringen.

Receptorer i hjärtat och stora blodkärl upptäcker lågt blodtryck eller en minskning av blodvolym. Detta inträffar vid blödning eller uttorkning. Så under dessa omständigheter stimulerar de frisättningen av hormonet argininvasopressin .

Antidiuretisk hormonsekretion uppstår också om koncentrationen av salter i blodomloppet ökar. På samma sätt, om koncentrationen av salter når onormalt låga nivåer, skulle en person få hyponatremi.

Det antidiuretiska hormonet frigörs också av törst, illamående, kräkningar och smärta. Således verkar det för att upprätthålla vätskevolymen i blodomloppet vid stress eller skador.

Vad händer om det finns ett överskott av argininvasopressin?

Höga nivåer av hormonet främjar vattenretention i kroppen via njurarna. Detta tillstånd är benämnt som inadekvat ADH-sekretion.

Hos patienter som lider av detta syndrom frisättes överskott av hormonet argininvasopressin när det inte blir använt. Detta resulterar i överdriven vattenretention som förtunnar blodet, vilket i sin tur skapar en karakteristiskt låg saltkoncentration.

Överdrivna nivåer av detta antidiuretiska hormon (ADH) kan uppstå på grund av biverkningarna av mediciner och lung-, bröstvägg-, hypotalamus- och hypofyssjukdomar.

Vad händer om det finns för lite av hormonet argininvasopressin?

Njurar som använder vasopressin.

Låga nivåer av det antidiuretiska hormonet får njurarna att släppa ut vattenöverskottet. Detta gör att urinvolymen ökar, vilket i sin tur leder till uttorkning och en minskning av blodtrycket. Låga nivåer av antidiuretiskt hormon kan indikera skada på hypotalamus, hypofysen eller primär polydipsi.

Sammanfattning

Hormonet argininvasopressin positionerar sig som ett utmärkt terapeutiskt alternativ enbart eller i kombination med andra blodtrycksökande behandlingar i den dagliga intensivmedicinska praktiken.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Teres, J. (1983). VASOPRESINA. Gastroenterologia y Hepatologia.

  • Carrillo, R., Carvajal, R., & Hernandez, C. (2003). Vasopresina: una nueva alternativa terapéutica en el enfermo grave. Revista de La Asociacion Mexicana de Medicina Critica y Terapia Intensiva.

  • González Chon, O., & García López, S. M. del C. (2002). Vasopresina: Usos en la práctica cardiovascular. Archivos de Cardiologia de Mexico.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.