Anledningar till att njurarna gör ont

Det finns många svar på frågan: varför gör mina njurar ont? Enbart att man upplever smärta i dessa organ är en tillräcklig anledning att konsultera din läkare, eftersom alla njursjukdomar bör behandlas så snart som möjligt för att undvika allvarliga konsekvenser.
Anledningar till att njurarna gör ont

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Det finns många olika anledningar till varför njurarna kan göra ont. Det första vi behöver säga är dock att det inte är vanligt att känna smärta i dessa organ. Därför ska du alltid ta detta symtom på allvar.

Det finns många myter om smärta i njurarna. En populär sådan är att detta obehag kommer som följd av att du inte täcker ryggen ordentligt, vilket gör så att “kyla kommer in i din kropp” och orsakar smärta. Denna och andra relaterade myter är falska. Dessutom kan det vara svårt att exakt identifiera det område som gör ont eller skapar obehagskänslor. Ibland kan det kännas som att det gör ont i njurarna, men i själva verket har smärtan sitt ursprung i ett annat område.

Anledningar till att njurarna gör ont

Man håller sig för ryggen på grund av att njurarna gör ont.

Njurarna är viktiga organ som har en grundläggande roll i kroppen. I grund och botten är de ansvariga för att filtrera blodet och hålla det rent och balanserat ur en kemisk synvinkel. De bearbetar cirka 190 liter blod och eliminerar 2 liter avfall om dagen.

Njurarna är belägna på baksidan av buken, precis under revbenen på vardera sidan av ryggraden. När dessa organ gör ont kan patienter uppleva känslan i mitten eller på sidorna av ryggraden. Ibland gör bara en sida ont. All ryggsmärta beror dock inte på smärta i njurarna.

Många njursjukdomar går obemärkt förbi tills de nått mer avancerade stadier. Anledningar till att njurarna kan göra ont varierar från uppkomsten av njursten till njurcancer. Följande är några av de vanligaste orsakerna till att den besvärande smärtan uppstår.

Njursten

Njursten, även känd som “nefrolithiasis” eller “urolithiasis”, orsakar intensiv smärta i njurarna eller kolik. Njurstenar bildas av ackumuleringen av ämnen i urinen. Ibland är de lika små som sandkorn, men en njursten kan också bli lika stor som en pärla.

När stenarna är väldigt små rör de sig fritt genom urinvägarna, och kroppen låter dem vanligtvis passera utan att det orsakar några symtom. Men när stenen är större orsakar den intensiv smärta som kommer i vågor. Patienten känner denna smärta i ryggen eller nedre delen av buken, och den förvärras med rörelse.

Vanligtvis framstår smärtan på ena sidan. Men när timmarna går kan smärtan sprida sig ner till ljumsken och könsområdet. Det finns ingen kroppsposition som lindrar obehaget. Ofta följs det åt av illamående, kräkningar, klåda eller en brännande känsla vid urinering.

Infektion

En person med strålande njursmärta håller sig för ryggen.

Njurarna kan också göra ont på grund av en infektion. Vanligtvis börjar infektionen i urinröret eller urinblåsan och sprider sig sedan till njurarna. Infektionen kan orsaka permanent skada på dessa organ eller sprida sig till blodomloppet och därmed bli livshotande.

Symtomen inkluderar intensiv och ihållande ryggsmärta, liksom smärtsam och brännande urinering. Patienten kan känna behov av att gå på toaletten ofta, och patientens urin luktar ganska starkt. Det är dessutom inte ovanligt att patienten också lider av illamående, kräkningar, feber och frossa.

Polycystisk njursjukdom eller cystor

En cysta i njurarna orsakar inte alltid några symtom förrän den når en betydande storlek. När detta inträffar orsakar den intensiv ryggsmärta och/eller smärta vid nedre delen av ryggen. Det är också vanligt att en patient även lider av huvudvärk och har blod i urinen.

Polycystisk njursjukdom är ett genetiskt tillstånd som får cystor att växa i grupper och förhindrar att kroppen fungerar korrekt. De orsakar smärta i sidan eller ryggen och resulterar ofta i njursten och frekventa infektioner.

Andra anledningar till att njurarna gör ont

Njurarna kan också göra ont på grund av hydronefros, en njurinflammation som uppstår på grund av en ansamling av urin. Hydronefros orsakar intensiv ryggsmärta, liksom blod i urinen och även feber. Smärta i njurarna kan också härstamma från renal ventrombos (RVT). Det är ett allvarligt problem som orsakar stark smärta i patientens rygg, bakom nedre delen av revbenen och höfterna.

Skador och slag samt graviditet kan också leda till smärta i njurarna. I det senare fallet beror det på förändringar i ryggraden på grund av vikten av den gravida kvinnans mage. Smärta på en sida av ryggen och buken åtföljd av hematuri kan vara symtom på njurcancer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Morata Alba, J., Pérez García, B., & Carpena Lucas, P. J. (2015). Dolor abdominal: no siempre es lo que parece. Pediatría Atención Primaria, 17(67), e189-e192.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.