Generna BRCA1 och BRCA2 och bröstcancer

Forskare studerar för närvarande generna BRCA1 och BRCA2 för att försöka bestämma svårighetsgraden av en patients bröstcancer. Mutationen av dessa gener ger en sämre prognos.
Generna BRCA1 och BRCA2 och bröstcancer
Diego Pereira

Granskad och godkänd av läkare Diego Pereira.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Generna BRCA1 och BRCA2 är ett par humana gener som producerar proteiner, och deras funktion är att undertrycka tumörtillväxt. De proteiner som kodas av dessa två gener hjälper till att reparera skadat DNA. Faktum är att deras roll är att säkerställa stabiliteten hos det genetiska materialet i varje cell.

Liksom allt genetiskt material kan generna BRCA1 och BRCA2 genomgå ett antal mutationer, eller förändringar. Därigenom kan strukturen förändras och ett resultat av detta är att den kan bli inaktiv. När detta händer kan de inte längre koda för proteinet så att det kan skydda och reparera DNA.

Som ett resultat är celler mer benägna att presentera den typ av genetiska förändringar som kan leda till cancer. För att vara mer precis så ökar mutationen av dessa gener risken för bröst- och äggstockscancer.

Generna BRCA1 och BRCA2 – trippelnegativ bröstcancer

Trippelnegativ bröstcancer är en typ av bröstcancer som inte har någon av de receptorer som vanligtvis finns i denna sjukdom. Således finns det inget överuttryck av progesteronreceptorer, östrogenreceptorer och HER2-proteiner. Denna form av cancer är idag en av de värsta prognoserna eftersom kemoterapi är den enda behandlingen.

Trippelnegativ bröstcancer står för cirka 12-17% av alla fall av bröstcancer. Den sprider sig snabbt och har en hög kapacitet att ge upphov till metastaser. Detta, liksom hur svår den är att behandla, är det som ger den en så dålig prognos.

En av de vanligaste molekylära händelserna i dessa tumörer är förändringar i BRCA-proteinets funktion. Fler än 8% av alla patienter med bröstcancer med en ärftlig BRCA1-mutation har trippelnegativ bröstcancer. Dessutom indikerar uppskattningar att cirka 15% av alla patienter med äggstockscancer och 5% av alla patienter som lider av bröst-, bukspottkörtel- eller prostatacancer har ärvt BRCA1- eller BRCA2-genmutationer.

BRCA1 och BRCA2 på lapp

Behandling av trippelnegativ cancer med mutation i BRCA1- och BRCA2-generna

I december 2014 godkändes ansökningar om marknadsföring av läkemedlet olaparib (lynparza) i monoterapi för behandling av avancerad äggstockscancer med mutation i dessa gener. Från dessa resultat analyserade forskare effekten detta läkemedel kan ha på behandling av avancerad bröstcancer hos tidigare behandlade patienter med mutationer i generna BRCA1 och BRCA2.

Med användning av den maximalt tolererade dosen av olaparib (400 milligram var 12:e timme, i form av kapslar), observerade forskare en objektiv svarsfrekvens på 54% hos patienter med trippelnegativ bröstcancer. Vad detta förhoppningsvis betyder är att 7 av varje 13 patienter har en bra reaktion.

Andra förändringar som påverkar BRCA-proteinet

Förutom mutationerna av de nämnda generna finns det också andra förändringar som kan vara ansvariga för BRCA-proteinets onormala funktion. En av dem är metylering som finns i dessa gener. Detta betyder att promotorn för dessa gener ges en kemisk metylgrupp, CH3.

(Promotorn av en gen är en DNA-region som styr initieringen av transkriptionen av en viss del. Närmare bestämt är det den del av DNA som initierar produktionen av en typ av protein genom RNA.)

På grund av denna metylering kan dessa gener inte syntetisera det protein som är ansvarigt för att undertrycka tumörtillväxt. Forskare observerade metylering av promotorerna för generna BRCA1 och BRCA2 i flera maligna tumörer:

  • 5-20% i äggstockscancer
  • 50% i magcancer
  • 29-59% i bröstcancer
brösttumör
Forskare fortsätter att studera den genetiska komponenten av bröstcancer, vilket öppnar upp för nya behandlingar.

 

Slutsats

Generna BRCA1 och BRCA2 spelar en viktig roll i bröstcancer. En hög andel bröstcancerpatienter med förändringar i dessa gener har den farligare trippelnegativa formen. De kan bero både på en mutation eller metylering. Tyvärr har dessa patienter en sämre prognos eftersom de behandlingar som finns fortfarande begränsade.

Det är mycket viktigt att fortsätta forskningen för att utveckla nya behandlingsalternativ samt att fortsätta utveckla mediciner för denna sjukdom. Den genetiska aspekten av bröstcancer är ett hoppfullt område, men vi har fortfarande en en lång väg att gå.

Tack för att du läst den här artikeln!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Litton, J. K., Ready, K., Chen, H., Gutierrez-Barrera, A., Etzel, C. J., Meric-Bernstam, F., … Arun, B. K. (2012). Earlier age of onset of BRCA mutation-related cancers in subsequent generations. Cancer. https://doi.org/10.1002/cncr.26284.
  • Ledermann, J., Harter, P., Gourley, C., Friedlander, M., Vergote, I., Rustin, G., … Matulonis, U. (2014). Olaparib maintenance therapy in patients with platinum-sensitive relapsed serous ovarian cancer: A preplanned retrospective analysis of outcomes by BRCA status in a randomised phase 2 trial. The Lancet Oncology. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(14)70228-1.
  • Burgess, M., & Puhalla, S. (2014). BRCA 1/2-mutation related and sporadic breast and ovarian cancersmore alike than different. Frontiers in Oncology. https://doi.org/10.3389/fonc.2014.00019.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.