6 rekommendationer för att undvika bröstcancer

Att leda en hälsosam livsstil och ägna sig åt fysiska aktiviteter regelbundet kan hjälpa dig att förebygga bröstcancer. Du bör dock regelbundet genomgå undersökningar för att försäkra att allt går bra.
6 rekommendationer för att undvika bröstcancer

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Är det möjligt att undvika bröstcancer? Det är en av de vanligaste cancertyperna i världen, och är en kronisk sjukdom där bröstvävnadsceller börjar växa onormalt. Det fortsätter att vara ett stort orosmoln bland den kvinnliga befolkningen eftersom det finns många faktorer som är kopplade till risken med bröstcancer.

Medicinska och teknologiska framsteg har förbättrat behandlingsalternativen, men läkare vidhåller att patienter måste förbli uppmärksamma på alla misstänksamma symptom. Läkare rekommenderar även att man utövar en serie hälsosamma vanor. Dessa är givetvis inte 100% förebyggande, men de kan hjälpa dig att undvika bröstcancer.

Vilka är orsakerna till bröstcancer?

Orsakerna till bröstcancer är inte 100% tydliga. Läkare är överens om att det inträffar när bröstvävnadsceller börjar växa onormalt och snabbt. Dessa celler kan sprida sig (metastas) genom bröstet och till annan kroppsvävnad, eftersom de rör sig genom blod- och lymfsystemet.

 • De flesta fall börjar i mjölkkanalcellerna som producerar bröstmjölk. Det kallas för duktal cancer.
 • Cancern kan även komma från körtelvävnad eller lobuler, vilket kallas för lobulär cancer.
 • Andra typer av cancer bildas i andra vävnader i bröstet.

Riskfaktorer

Vissa hormonmässiga, miljömässiga och genetiska faktorer är möjliga orsaker till bröstcancer. Det står dock inte klart varför vissa utvecklar sjukdomen, men andra inte.

Relaterade orsaker inkluderar:

 • Att vara kvinna: även om män också kan utveckla bröstcancer är det främst kvinnor som drabbats.
 • Att vara äldre.
 • En personlig eller familjemässig historia med bröstcancer.
 • Att vara överviktig eller lida av fetma.
 • Att börja menstruera vid tidig ålder.
 • Användning av hormonbehandlingar.
 • Konsumtion av alkohol.
 • Exponering för strålning.

Symptom på bröstcancer

Genomgå självundersökningar
 • Förändringar i bröstets storlek eller form.
 • Hudförändringar som täcker bröstet.
 • En knöl eller förtjockning av bröstvävnaden.
 • En inåtgående bröstvårta.
 • Flagande runt huden vid bröstvårtan.
 • Rodnad eller små hål i huden runt bröstet.

Rekommendationer för att undvika bröstcancer

På grund av sjukdomens komplexitet är det omöjligt att diskutera en 100% effektiv metod för att undvika bröstcancer, men det finns vissa vanor och rekommendationer som kan minska risken, speciellt om du utsatts för några av riskfaktorerna.

1. Håll dig aktiv

Träna regelbundet

Kvinnor som leder en stillasittande livsstil löper högre risk att drabbas av sjukdomen. Fysisk aktivitet hjälper till att hålla östrogennivåerna i balans, vilket är ett nyckelhormon för kvinnliga hälsa.

2. Undvik övervikt

Individer med en hög andel fettceller löper högre risk att drabbas av cancer. Därför är det viktigt att anamma goda vanor och följa en hälsosam och balanserad kost.

3. Begränsa alkoholkonsumtionen

Alkoholhaltiga drycker har en negativ påverkan på din hälsa. Om du löper risk för bröstcancer är det viktigt att begränsa intaget.

4. Välj att amma

Ammande bebis

Att amma är inte bara det bästa sättet att ge din bebis näringsämnen, utan är även ett sätt att minska risken för bröstcancer och andra aggressiva sjukdomar.

5. Undersök dig själv varje månad

Självundersökningar kan vara nyckeln till att undvika bröstcancer. Det hjälper dig att upptäcka närvaron av abnormiteter i bröstvävnaden i ett tidigt skede.

6. Be om ett genetiskt prov

Om du har en familjehistorik med bröstcancer är det en bra idé att ta genetiska tester för att fastslå hur hög risken är. Din läkare kan genom en professionell utvärdering besluta huruvida det är nödvändigt att påbörja behandling eller inte.

Oroar du dig över att drabbas av bröstcancer? Om du misstänker att du är drabbad ska du tala med din läkare omgående och be om relevanta tester.

Om du bara vill minska risken kan du börja följa våra rekommendationer för att lättare undvika bröstcancer. Gör dem till en del av din livsstil idag!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • A step-by-step guide to reducing your risk of breast cancer. Breastcancer.org [Document avaiable online].
 • Breast Cancer Risk and Prevention. American Cancer Society. [Document avaiable online].
 • Hashemi, Seyed & Karimi, Samieh & Mahboobi, Hamidreza. (2014). Lifestyle changes for prevention of breast cancer. Electronic physician. 6. 894-905. 10.14661/2014.894-905.
 • Sauter, Edward R. “Breast Cancer Prevention: Current Approaches and Future Directions.” European journal of breast health vol. 14,2 64-71. 1 Apr. 2018, doi:10.5152/ejbh.2018.3978
 • Thompson, P. & Stopeck, A. & Alberts, David & Hess, Lisa. (2008). Breast Cancer Prevention. 10.1007/978-3-540-68986-7_14.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.