Hur kan man upptäcka äggstockscancer?

För att tidigt kunna diagnostisera äggstockscancer, och för att förhindra större problem, är det mycket viktigt att du går på årliga undersökningar, eller oftare om sjukdomen finns i familjen.
Hur kan man upptäcka äggstockscancer?
Mariel Mendoza

Granskad och godkänd av läkare Mariel Mendoza.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 18 november, 2022

Sjukdomar så allvarliga som cancer brukar uppvisa tecken som vi ofta inte kopplar ihop med det. Men det är viktigt att vara uppmärksam på symptomen för att bland annat kunna upptäcka äggstockscancer i tid och bekämpa sjukdomen.

Att upptäcka äggstockscancer i ett tidigt skede är nyckeln till att kunna behandla det utan större komplikationer.

Cirka 20% av fallen med äggstockscancer upptäcks i ett tidigt skede. Det innebär att det finns en chans på minst 94% att patienten kan hållas vid liv.

Äggstockscancerns stadier

Äggstockscancer kan uppvisas i upp till fyra stadier beroende på hur mycket det har hunnit växa i kroppen:

 • Det första stadiet: Tumör finns i en eller båda äggstockarna.
 • Det andra stadiet: Det finns en tumör i bäckenet.
 • Det tredje stadiet: Det finns en tumör utanför bäckenet, men begränsad till buken, eller involvering av lymfkörtlarna, och inkluderar inte leverns inre.
 • Det fjärde stadiet: Tumören har spridit sig till levern eller bukens utsida.

Hur man kan upptäcka äggstockscancer

1. Rutinundersökningar

Man kan upptäcka äggstockscancer med rutinundersökningar

Först och främst, se till att du går på dina rutinundersökningar för att se till att allt är okej. Det finns inget bättre än att jobba förebyggande för att kunna upptäcka ett eventuellt problem i god tid.

Under en bäckenundersökning kommer läkaren att känna på äggstockarna och livmodern för att undersöka deras storlek, form och konsistens.

På så sätt kan cancer i det inre könsorganet hittas i ett tidigt skede.

 • Det finns även ett annat test som kallas papa-prov, vilket är ett gynekologiskt cellprov. Det är effektivt för tidig upptäckt av cancer i livmoderhalsen. Det fungerar emellertid inte för att upptäcka äggstockscancer.
 • Tyvärr kan testet bara upptäcka äggstockscancer om den redan avancerat till ett allvarligare skede.

2. Var uppmärksam på genetiken

Sammantaget har cirka 10% av kvinnor som lider av äggstockscancer drabbats på grund av genetik. Det innebär att det troligen funnits fall av sjukdomen i familjen.

 • Naturligtvis bör dessa kvinnor därför genomgå en analys av mutationerna i generna BRCA1 och BRCA2.
 • Testerna består av en enkel blodanalys och kan förutse vilka cancerrisker som patienten har. Det kan också visa om patienten redan lider av cancer i ett tidigt skede.

3. Detektionstester i avancerade skeden

Äggstockscancer är en sjukdom i fyra stadier.

Om du redan har en diagnos finns det ett antal procedurer som läkare kan använda för att se hur långt gången cancern är och i vilket skede den kan vara i:

 • Hysterektomi
 • Avlägsnande av äggstockarna och äggledarna
 • Biopsi eller dissektion av aorta och bäckens lymfkörtlar
 • Biopsi av buken

Om läkaren upptäcker äggstockscancer i det fjärde stadiet (med metastaser utanför buken och inne i levern) kommer den rekommenderade åtgärden antagligen vara kemoterapi innan operationen utförs.

Eventuella behandlingar för äggstockscancer

Läkemedel som används för att behandla äggstockscancer tenderar att ge mindre biverkningar än andra kemoterapeutiska läkemedel.

Det finns två sätt att ge kemoterapi: intravenöst eller direkt applicering på buken.

Enligt de senaste studierna ökar intravenös cytostatikabehandling signifikant chansen för överlevnad. Det är den vanligaste metoden efter ett optimalt kirurgiskt ingrepp.

Finns det ett effektivt sätt att förhindra äggstockscancer?

Att äta p-piller i över 10 år kan minska risken för äggstockscancer

Finns det ett effektivt sätt att förhindra det?

Förutom regelbundna kontroller finns det inget känt sätt att förhindra äggstockscancer.

Att ta bort äggledarna och äggstockarna kan förhindra att man får sjukdomen, men det är en mycket invasiv operation. Det finns många anledningar till varför man inte borde göra operationen.

Om en kvinna dessutom tar p-piller i mer än tio år minskar risken för äggstockscancer betydligt.

Att binda ihop äggledarna kan också minska risken att utveckla en äggstockstumör.

Oavsett, glöm inte att gå på årliga kontroller eller biopsier för att analysera cellerna och se till att allt är okej.

Det hjälper dig att hålla dig lugn och lite tryggare, och det är det bästa sättet att upptäcka ett problem i tid.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.