7 symptom på äggstockscancer varje kvinna bör känna till

Med tanke på att symptomen på äggstockscancer kan likna andra tillstånd är det viktigt att besöka en gynekolog för att undvika komplikationer och för att få en tidig diagnos.
7 symptom på äggstockscancer varje kvinna bör känna till

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Symptom på äggstockscancer är viktiga att känna till eftersom det är en kronisk sjukdom i det kvinnliga fortplantningsorganet. På grund av den tysta utvecklingen kallas den även för den “tysta mördaren”.

Det må vara den näst vanligaste typen av gynekologisk cancer, men den dödar fler eftersom de allvarliga symptomen inte visar sig i cancerformens inledande skede. Forskning från bland annat Göteborgs universitet visar att cystvätska kan innehålla biomarkörer som skvallrar om cancerns utveckling, men för det måste man genomgå undersökningar.

Den oregelbundna tillväxten i organets celler är vad som leder till äggstockscancer. De maligna tumörerna kan dessutom sprida sig till andra delar av kroppen. Den exakta orsaken till äggstockscancer må inte vara känd, men de med familjehistorik löper högre risk, såväl som de med abrupta hormonförändringar eller ohälsosamma livsvanor.

Medicinska undersökningar är viktiga för att upptäcka cancer, men det finns flera tecken på dess närvaro. Vi vill dela med oss av sju symptom på äggstockscancer så att du kan hålla utkik efter dem.

1. Utspänd buk

Spänd buk

Utspänd buk är ett väldigt tidigt symptom på äggstockscancer. Trots att det är ett primärt symptom är det ett av de mest ignorerade, eftersom det ofta dyker upp i fall av dålig matsmältning såväl som premenstruellt syndrom.

 • Du borde genomgå en medicinsk undersökning för att bekräfta orsaken, speciellt om det inträffar ofta.
 • Stor tillväxt av cancerceller producerar diverse inflammatoriska reaktioner i kroppen, ofta i zoner vid bukregionen.

2. Förändringar i din menscykel

Att analysera förändringar i menstruationscykeln kan även vara hjälpsamt för att verifiera anomalier i äggstockarna.

 • Alla kvinnor bör först och främst veta vad som utgör en normal cykel i deras kroppar, och därifrån slå fast huruvida det finns oregelbundenheter.
 • Om du börjar märka av förändringar i din mens borde du tala med en gynekolog för att få reda på vad som orsakar dem.
 • För en menstruationskalender för att korrekt notera datumen i din cykel.

3. Bäckensmärta

Smärta i bäckenet

Det kan vara oroväckande att höra att bäckensmärta är ett symptom på äggstockscancer eller cancer i andra delar av fortplantningsorganet. Det är dock aldrig en dålig idé att tänka på det, speciellt om smärtan kommer med oregelbundna företeelser i äggstockarna.

 • Personer som utvecklar äggstockscancer upplever ofta ihärdig smärta i bäcken eller buk utan påtaglig anledning.
 • Det varar i flera veckor och smärtan är nästan alltid periodisk.

4. Svårigheter med matsmältningen

Kvinnor som utvecklar äggstockscancer kan som sagt uppleva utspänd buk och en känsla av tryck i magområdet. Sjukdomen kan nämligen ge upphov till komplikationer i matsmältningen, som ofta misstas för infektioner eller andra tillstånd.

Det är viktigt att träffa en läkare om du upplever:

 • Återkommande fall av kronisk förstoppning
 • Dålig matsmältning och kramper
 • Illamående och kräkningar
 • Förändringar i tarmtömningarna

5. Osläckbar törst – ett symptom på äggstockscancer

Osläckbar törst

Förändringar i aktiviteten bland äggstockscellerna kommer vanligtvis med förlust av aptit och märkbar viktnedgång.

 • Utvecklingen av maligna celler påverkar negativt matsmältningsaktiviteten, och som ett resultat upplever patienten törst, även efter konsumtion av små portioner.
 • Det är väldigt farligt eftersom det i många fall leder till allvarliga näringsbrister och anemi.

6. Smärta vid samlag

Som sagt medför äggstockscancer inflammatoriska reaktioner i kroppsvävnaderna. Inflammationen ifråga kan leda till smärta vid sexuellt umgänge.

 • Det må vara sant att det finns många möjliga anledningar till det, men det är viktigt att komma ihåg att äggstockscancer är en av dem.
 • Smärtan är ihållande under samlaget och vaginal torrhet är ofta ett ackompanjerande symptom.

7. Plötslig och okontrollerbar urinering

Behov att urinera

När cancer bildas i fortplantningsorganen är det vanligt med plötsliga förändringar i urineringsvanorna. I vissa fall kan det leda till okontrollerbar urinering.

 • Inflammationen som sker vid äggstockscancer försvagar musklerna i bäckenbotten, vilket minskar blåsans förmåga att hålla urin.
 • Som ett resultat är ett konstant behov att använda toaletten ett symptom på äggstockscancer. Behovet kan komma med så korta intervaller som några minuter.
 • När cancern utvecklas vidare kan patienter även drabbas av blåskatarr och urinvägsinfektioner.

Lider du av något av ovan nämnda symptom på äggstockscancer? Kom ihåg att du måste analysera dem med hjälp av en expert, eftersom de givetvis kan bero på andra, mindre allvarliga problem.

Om du har någon riskfaktor eller andra anledningar att oroa dig ska du genomgå en medicinsk undersökning i förebyggande syfte.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Roncal, J. M. M., Nogales, F., Boticelli, L., & Musto, M. L. (2003). Los tumores de células germinales del ovario. Avances anatomoclínicos en los últimos tres lustros. Revisiones en cáncer, 17(5), 175-184.
 • Felipe Serman V, Miguel Saavedra C. Cáncer serosopélvico de alto grado: evidencia sobre su origen en la trompa de Falopio. Rev Chil Obstet Ginecol. 2015;
 • Foulkes W. D. (2013). Preventing ovarian cancer by salpingectomy. Current oncology (Toronto, Ont.), 20(3), 139–142. https://doi.org/10.3747/co.20.1613
 • Elzek MA, Rodland KD. Proteomics of ovarian cancer: functional insights and clinical applications. Cancer Metastasis Rev. 2015;
 • Ovarian cancers: Evolving paradigms in research and care. Ovarian Cancers: Evolving Paradigms in Research and Care. 2016.
 • Inhibidores de PARP como tratamiento inicial para el cáncer de ovario – instituto nacional del cáncer. (2019). Retrieved from https://www.cancer.gov/espanol/noticias/temas-y-relatos-blog/2019/inhibidores-parp-tratamiento-inicial-cancer-ovario

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.