Vi kan komma att upptäcka cancer tidigt med ett blodprov

Även om det fortfarande är på experimentstadiet kan detta medicinska framsteg bli ett alternativ till invasiva ingrepp. Lär dig mer i den här artikeln.
Vi kan komma att upptäcka cancer tidigt med ett blodprov

Senaste uppdateringen: 27 maj, 2022

Spanska CISC har efter flertalet studier nu kommit på ett sätt att upptäcka cancer i ett tidigt skede med ett simpelt blodprov. Det kommer snart att börja användas över hela världen.

Studien

Rosa bandet

En grupp forskare vid CSIC har utvecklat den första lösningen för att amplifiera små mängder DNA.

 • Laboratoriet behöver bara en liten mängd blod för att kategorisera det, läsa det och analysera det.
 • I den andra fasen görs en utvärdering för att se om personen håller på att utveckla en cancertumör.

Metoden har hittills använts på spanska sjukhus och har två stora fördelar:

 • Den är inte invasiv alls (det räcker med en blodanalys)
 • Den upptäcker tumörer i de inledande faserna

Luis Blanco, från Severo Ochoa Centre for Molecular Biology (CBMSO) i Spanien, har hävdat att upptäckten kommer att vara ett framsteg med lika stor vikt som magnetisk resonanstomografi (MRI).

Framtidens forskning för att kunna upptäcka cancer tidigt

Patient med cancer

Även om viktiga framsteg har gjorts är det viktigt att fortsätta med forskningen för att upptäcka cancer tidigt. Det är det enda sättet vi kommer att kunna applicera dessa tekniker på en större skala för att diagnostisera tumörer i tidiga skeden. De kommer också att kunna diagnostisera andra ärftliga sjukdomar.

Teknikerna använder vad som kallas för nanosensorer för upptäckt av cancerartade biomarkörer. De har blivit gångbara alternativ till invasiva biopsier av metastaserade tumörer.

Uppkomsten av koloncancer

Koloncancer har normalt sitt ursprung i en onormal funktion av kolon eller de rektala cellerna som delas okontrollerat tills de format en elakartad tumör. Denna cancertyp tenderar att börja med skapandet av en lite polyp i vävnaden i den inre delen av kolon och rektum.

Polyperna tenderar att visa sig i olika former: upphöjda eller platta. Upphöjda polyper kan ha formen av en svamp med eller utan stam. Tester visar väldigt ofta polyper hos personer över 50 års ålder och de flesta har cancerartade egenskaper.

Vilka är riskfaktorerna för denna cancer?

 • Familjehistorik och ålder är de främsta faktorerna.
 • Det finns också andra påverkande faktorer, som ett stort intag av alkohol, fetma, brist på träning, rökning och en obalanserad kost.
 • Det finns dessutom vissa riskgrupper som löper en högre risk att drabbas. Bland dessa hittar vi de som lider av kolit eller har Crohns sjukdom.

Att upptäcka koloncancer

Läkare med rosa bandet

Fortsatta framsteg inom medicinforskningen har redan gjort tidig upptäckt av koloncancer möjlig. Därför rekommenderar läkare att man testar sig vartannat år innan några symptom hinner framkomma, speciellt om man är runt 50 års ålder.

Då vissa har en familjehistorik med sjukdomen rekommenderar läkare att dessa patienter gör testerna tidigare och oftare än andra.

Ett av de vanligaste testerna är att leta efter blod i avföringen. Även om det inte alltid betyder att man har cancer är det bättre att höra med en läkare för att vara på den säkra sidan.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Raúl M. Luque, Laura M. López-Sánchez, Alicia Villa-Osaba, Isabel M. Luque, Ana L. Santos-Romero, Elena M. Yubero-Serrano, María Cara-García, Marina Álvarez-Benito, José López-Miranda, Manuel D. Gahete, Justo P. Castaño. Breast cancer is associated to impaired glucose/insulin homeostasis in premenopausal obese/overweight patients. https://doi.org/10.18632/oncotarget.20399 Oncotarget.
 • Marina. L. Yubero, Priscila M. Kosaka, Álvaro San Paulo, Marcos Malumbres, Montserrat Calleja, Javier Tamayo. Effects of energy metabolism on the mechanical properties of breast cancer cells. Communications Biology. DOI: 10.1038/s42003-020-01330-4
 • Cohen, J. D., Li, L., Wang, Y., Thoburn, C., Afsari, B., Danilova, L., … Papadopoulos, N. (2018). Detection and localization of surgically resectable cancers with a multi-analyte blood test. Science. https://doi.org/10.1126/science.aar3247
 • Montani, F., Marzi, M. J., Dezi, F., Dama, E., Carletti, R. M., Bonizzi, G., … Bianchi, F. (2015). MiR-test: A blood test for lung cancer early detection. Journal of the National Cancer Institute. https://doi.org/10.1093/jnci/djv063
 • Uttley, L., Whiteman, B. L., Woods, H. B., Harnan, S., Philips, S. T., & Cree, I. A. (2016). Building the Evidence Base of Blood-Based Biomarkers for Early Detection of Cancer: A Rapid Systematic Mapping Review. EBioMedicine. https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2016.07.004
 • Picher, A. J. et al. TruePrime is a novel method for whole-genome amplification from single cells based on TthPrimPol. Nat. Commun. 7, 13296 doi: 10.1038/ncomms13296 (2016).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.