Ett nytt blodprov som upptäcker tumörer innan symtom uppstår

Detta blodprov för tidig upptäckt av tumörer utreds fortfarande. För närvarande är det tillåtet i USA.
Ett nytt blodprov som upptäcker tumörer innan symtom uppstår
Leonardo Biolatto

Skriven och verifierad av läkaren Leonardo Biolatto.

Senaste uppdateringen: 02 januari, 2023

Den sista kongressen för European Society of Oncology gav hopp. Resultaten av studien PATHFINDER presenterade en test som upptäcker tumörer med hjälp av ett blodprov.

Detta skulle kunna innebära ett monumentalt framsteg vid screening. Medan förbättrade tekniker för tidig diagnos av bröst- och kolontumörer har uppnåtts, skulle detta förändra paradigmet.

De involverade experterna och det vetenskapliga samfundet menar att det finns verkligt hopp. Om den vidare forskningen fortfarande kan bekräfta metoden kan vi inom några decennier kunna dra nytta av den inom medicinen.

Resultaten av studien

Studien PATHFINDER är forskning som genomförs med minst 12 månaders uppföljning av mer än 6 000 personer som väljer att delta frivilligt. Målet är att testa känsligheten och detektionseffektiviteten hos ett blodprov som kallas Galleri.

Det som är intressant med det här projektet är att det är en multicenterstudie. Det vill säga, det genomförs samtidigt i olika länder, med deltagande av väldigt olika människor och under överinseende av välrenommerade hälsoinstitutioner. Bland de senare finns Cleveland Clinic och Mayo Clinic.

Resultaten som presenterades på onkologikongressen visar data som samlats in under de senaste månaderna av teamet som övervakar volontärerna. Med blodprover från mer än 6 600 personer över 50 år visade Galleri-testet positivt för cancer i 92 personer. Efter ytterligare tester, bekräftades att endast 35 av dessa 92 personer hade cancer.

Även om siffrorna verkar låga är mekanismen faktiskt lovande. De 35 personer som hade cancer hade inga symtom. Blodprovet upptäckte tumörer som det annars skulle kunna ta år att hitta med traditionella metoder.

“Den grundläggande betydelsen av denna studie är att det är den första undersökningen på patienter med tumörer som ännu inte har diagnostiserats och som inte misstänkts för att ha cancer.

-Mónica Granja, Spanish Society of Medical Oncology-

Blodprov för att upptäcka tumörer.
Det enkla med ett blodprov är att man kan utföra det nästan var som helst i världen och på vilken patient som helst.

Du kanske också är intresserad av: Onkocytär cancer: orsaker, symtom och behandling

Ett blodprov som upptäcker tumörer… hur är det möjligt?

I vårt blod finns det bitar och fragment av DNA som celler gör sig av med. Dessa delar kommer från både normala metaboliska processer och de som sker i maligna celler.

Poängen är att cancerceller producerar särskilda DNA-fragment. Dessa är kända som tumör-DNA. Deras cirkulation i blodet har länge varit föremål för studier.

Studien PATHFINDER syftar till att validera metoder som känner igen tumör-DNA när det bara finns i låga proportioner. Detta skulle kunna innebära en tidig diagnos av tumörer som precis har uppstått men som redan orsakar biokemiska tecken, men som ännu inte har styrkan att utlösa uppenbara fysiska symtom.

Med modern laboratorieteknik förstärker Galleri-blodproven signalen från detta tumör-DNA och gör det “mer synligt” för biokemisten. Dess närvaro indikerar att cancer är närvarande. Läkare kan i nästa steg utföra ytterligare tester för att hitta de maligna cellerna och sätta in behandling.

Du kanske också är intresserad av: Hur kan vi förbereda oss inför kemoterapi?

Vilka är gränserna för detta framsteg?

Det är fortfarande en lång väg att gå för att få ett effektivt blodprov. Försöken för några år sedan med patienter som hade en cancerdiagnos har dock burit frukt. Från och med 2020 vet vi att Galleri kan identifiera upp till 50 olika typer av cancer.

Ett av de största problemen är känslighet. Metoden måste därför fulländas så att de positiva svar som den ger är verkliga positiva, så att man med säkerhet kan förkasta de negativa.

“Det måste fulländas för att nå den punkt där vi kan upptäcka patienter med tidiga tumörer utan att utsätta dem som inte har cancer för onödiga diagnostiska tester.

-Mónica Granja-

Forskarna själva insåg att det förekom för många positiva resultat. Mindre än hälften av de personer som man analyserade hade cancer som blivit bekräftad med andra metoder. Utan förbättringar i detta nya test, skulle man alltså inte kunna införa det som ett generellt test.

“Vi befinner oss i begynnelsen av ett nytt sätt att göra medicin och allt måste betraktas med försiktighet eftersom detta är mycket preliminära resultat, och tyvärr, de kan och bör inte tillämpas enligt daglig klinisk praxis.

-Rafael López, ordförande för Foundation for Excellence and Quality in Oncology-

En kvinna på sjukhus.
Tidig upptäckt måste vara effektiv. Vi kan inte använda en metod som upptäcker många falska positiva svar och tvingar folk till onödiga tester.

Hur ser framtiden ut för ett blodprov som upptäcker tumörer?

Galleri-blodprovet för tidig upptäckt av tumörer är fortfarande under utredning. För närvarande har den statlig auktorisation i USA.

Vissa resultat förväntas med ett större antal deltagare, och vi kan snart få nyheter om implementeringen hos mer än 100 000 frivilliga. Ett större antal kan leda till bättre kunskap om procedurens känslighet och specificitet.

Det underliggande hoppet är att hitta ett blodprov som kan fungera som ett screeningtest för tumörer för vilka det inte finns något specifikt test. Detta eftersom att många patienter idag kommer till sjukhus med avancerad cancer men liten chans till effektiv behandling.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Liu, M. C., et al. “Sensitive and specific multi-cancer detection and localization using methylation signatures in cell-free DNA.” Annals of Oncology 31.6 (2020): 745-759.
  • Castelli, J., et al. “ADN tumoral circulant: principes, applications actuelles en radiothérapie et développement futur.” Cancer/Radiothérapie 22.6-7 (2018): 653-659.
  • Nikolaev, Sergey, et al. “Circulating tumoral DNA: Preanalytical validation and quality control in a diagnostic laboratory.” Analytical biochemistry 542 (2018): 34-39.
  • Klein, Eric A., Tomasz M. Beer, and Michael Seiden. “The Promise of Multicancer Early Detection. Comment on Pons-Belda et al. Can Circulating Tumor DNA Support a Successful Screening Test for Early Cancer Detection? The Grail Paradigm. Diagnostics 2021, 11, 2171.” Diagnostics 12.5 (2022): 1243.
  • Holdenrieder, Stefan, et al. “Pan-cancer screening by circulating tumor DNA (ctDNA)–recent breakthroughs and chronic pitfalls.” LaboratoriumsMedizin 46.4 (2022): 247-253.
  • Hitchins, Megan P. “Methylated circulating tumor DNA biomarkers for the blood-based detection of cancer signals.” Epigenetics in Precision Medicine. Academic Press, 2022. 471-512.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.